جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد سیستان


اذان صبح: ٠٤:١٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥١:٠٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
بهترین شما كسی است كه از طایفه (و قبیله‌ی)‌ خود تا زمانی كه به گناه نینجامد، دفاع كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٨:٠٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:١٦٢٣:٤٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥١:٥٦١٢:٢٧:٥١١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٣٧٢٣:٤٥:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٥٨٢٣:٤٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢٦:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٠٣٢٣:٤٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٣:١١١٢:٢٦:٤١١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٤٣:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٦:٣٤١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٦:٣١١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٢:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤٢:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:١١٢٣:٤١:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥١٢٣:٤١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٦:١٦١٢:٢٦:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٤١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٦:٣٢١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٤:٣٧١٢:٢٦:٣٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:٣١٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٦:٣٨١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:١١٢٣:٤١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٣:٣٧١٢:٢٦:٤٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤١:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٦:٥٢١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر نصرت آباد سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر نصرت آباد سیستان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣٢:٠٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:٢٢٢٣:٤٤:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٢:١٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤٥:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٠:٢٨١٢:٣٢:٢٦١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٥:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٠:٤٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٥١٢٣:٤٥:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٢:٥١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٥:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣١:٢٠١٢:٣٣:٠٤١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٦:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣١:٤٠١٢:٣٣:١٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٠٧٢٣:٤٦:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:١٠٢٣:٤٦:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٢:٢٢١٢:٣٣:٤١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٤:١١٢٣:٤٦:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:١١٢٣:٤٧:٠٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٤:١٠٢٣:٤٧:١٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٣:٣١١٢:٣٤:١٦١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٠٧٢٣:٤٧:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤٧:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٨:٠١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٤:٤٨١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٨:١٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٤٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٣٩٢٣:٤٨:٣١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٥:٠٧١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٨:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٥:١٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:١٦٢٣:٤٨:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٢٢٣:٤٩:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٧:١١١٢:٣٥:٣٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٤٧٢٣:٤٩:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٥:٤١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٩:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٥:٤٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٩:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٥:٥٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٥٢٢٣:٥٠:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٠:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٦:٠٨١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٠:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٦:١٣١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٠:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٦:١٨١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:١٧٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥١:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٦:٢٦١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٢١٢٣:٥١:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٦:٢٩١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥١:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٩٢٣:٥١:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر نصرت آباد سیستان

نُصرَت‌آباد شهری در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران است. نصرت‌آباد در ۱۰۰کیلومتری جاده زاهدان به کرمان قرارگرفته است

شهر نصرت آباد سیستان در ویکیپدیا

شهر نصرت آباد سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نصرت آباد سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نصرت آباد سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نصرت آباد سیستان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصرت آباد سیستان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق نصرت آباد سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نصرت آباد سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو