جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد سیستان


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٥١
اذان مغرب: ١٩:٠٩:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٠١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٨:٠٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:١٦٢٣:٤٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥١:٥٦١٢:٢٧:٥١١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٣٧٢٣:٤٥:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٥٨٢٣:٤٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٤:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢٦:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٠٣٢٣:٤٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٣:١١١٢:٢٦:٤١١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٤٣:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٦:٣٤١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٦:٣١١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٢:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤٢:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:١١٢٣:٤١:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥١٢٣:٤١:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٦:١٦١٢:٢٦:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٤١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٦:٣٢١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٤:٣٧١٢:٢٦:٣٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:٣١٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٦:٣٨١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:١١٢٣:٤١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٣:٣٧١٢:٢٦:٤٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤١:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٦:٥٢١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نصرت آباد سیستان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر نصرت آباد سیستان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٤٢٣:٥٥:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٥:٢٢١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٥١٢٣:٥٥:٣٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣٥:٠٤١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٢٧٢٣:٥٥:١٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٢:٥٦١٢:٣٤:٤٦١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٤:٠٤٢٣:٥٤:٥٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٤:٢٨١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٤:٤١٢٣:٥٤:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣٤:١٠١٨:٤٨:١٦١٩:٠٥:١٨٢٣:٥٤:١٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٩:٢١١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٨:٥٢١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٣:٤٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:١٠١٢:٣٣:٣٥١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٣٣:١٧١٨:٥٠:٠٣١٩:٠٧:٠٩٢٣:٥٣:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٣٣:٠٠١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٤٦٢٣:٥٢:٤٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٢:٣٢:٤٢١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٢٣٢٣:٥٢:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٢:٢٥١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٠٠٢٣:٥٢:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٢:١٧١٢:٣٢:٠٨١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:٣٧٢٣:٥١:٣٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٥١٠٦:١١:٠٨١٢:٣١:٥٢١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:١٥٢٣:٥١:١٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣١:٣٥١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٥٢٢٣:٥٠:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣١:١٩١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٣٠٢٣:٥٠:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣١:٠٣١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٠٨٢٣:٥٠:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٣٤١٢:٣٠:٤٧١٨:٥٥:٢٨١٩:١٢:٤٦٢٣:٤٩:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٠:٣٢١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٢٤٢٣:٤٩:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٠:١٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٠٢٢٣:٤٩:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٠:٠٣١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:٤١٢٣:٤٨:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٢٩:٤٩١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:٢٠٢٣:٤٨:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠١:٠٥١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٥٩٢٣:٤٨:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٠:٠١١٢:٢٩:٢٢١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٣٨٢٣:٤٧:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٢٩:٠٩١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:١٧٢٣:٤٧:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٢٨:٥٦١٩:٠٠:٢٤١٩:١٧:٥٦٢٣:٤٧:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٨:٤٤١٩:٠١:٠٢١٩:١٨:٣٦٢٣:٤٦:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٨:٣٣١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:١٦٢٣:٤٦:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢٨:٢١١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٦:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٨:١١١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٣:٤٦١١:٣٧:٢٨١٧:٤١:٣٧١٧:٥٨:٣٣٢٣:٢٧:٥٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٢:٣٣١٢:٣٧:١٠١٨:٤٢:١٤١٨:٥٩:١٠٢٣:٥٧:٣٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:٢١١٢:٣٦:٥٢١٨:٤٢:٥٠١٨:٥٩:٤٧٢٣:٥٧:١٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٠:٠٩١٢:٣٦:٣٤١٨:٤٣:٢٧١٩:٠٠:٢٣٢٣:٥٦:٥٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٨:٥٧١٢:٣٦:١٦١٨:٤٤:٠٣١٩:٠١:٠٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٢٧:٤٤١٢:٣٥:٥٨١٨:٤٤:٣٩١٩:٠١:٣٧٢٣:٥٦:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٤٢٣:٥٥:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٥:٢٢١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٥١٢٣:٥٥:٣٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣٥:٠٤١٨:٤٦:٢٨١٩:٠٣:٢٧٢٣:٥٥:١٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٢:٥٦١٢:٣٤:٤٦١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٤:٠٤٢٣:٥٤:٥٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٤:٢٨١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٤:٤١٢٣:٥٤:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣٤:١٠١٨:٤٨:١٦١٩:٠٥:١٨٢٣:٥٤:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٩:٢١١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٨:٥٢١٩:٠٥:٥٥٢٣:٥٣:٤٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:١٠١٢:٣٣:٣٥١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٣٣:١٧١٨:٥٠:٠٣١٩:٠٧:٠٩٢٣:٥٣:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٣٣:٠٠١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٤٦٢٣:٥٢:٤٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٢:٣٢:٤٢١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٢٣٢٣:٥٢:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٢:٢٥١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٠٠٢٣:٥٢:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٢:١٧١٢:٣٢:٠٨١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:٣٧٢٣:٥١:٣٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:١١:٠٨١٢:٣١:٥٢١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:١٥٢٣:٥١:١٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣١:٣٥١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٥٢٢٣:٥٠:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣١:١٩١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٣٠٢٣:٥٠:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٣١:٠٣١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٠٨٢٣:٥٠:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٣٤١٢:٣٠:٤٧١٨:٥٥:٢٨١٩:١٢:٤٦٢٣:٤٩:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٠:٣٢١٨:٥٦:٠٥١٩:١٣:٢٤٢٣:٤٩:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٠:١٧١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٠٢٢٣:٤٩:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٠:٠٣١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:٤١٢٣:٤٨:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٢٩:٤٩١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:٢٠٢٣:٤٨:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠١:٠٥١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٥٩٢٣:٤٨:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٠:٠١١٢:٢٩:٢٢١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٣٨٢٣:٤٧:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٢٩:٠٩١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:١٧٢٣:٤٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نصرت آباد سیستان

نُصرَت‌آباد شهری در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران است. نصرت‌آباد در ۱۰۰کیلومتری جاده زاهدان به کرمان قرارگرفته است

شهر نصرت آباد سیستان در ویکیپدیا

شهر نصرت آباد سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نصرت آباد سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نصرت آباد سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نصرت آباد سیستان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصرت آباد سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نصرت آباد سیستان
افق شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصرت آباد سیستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق نصرت آباد سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو