جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد سیستان

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٥٧
اذان ظهر: ١١:٢٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٣:٥٦

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نصرت آباد سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

می سارتن
به من كمك كن تا همیشه باغبان امیدوار روحم باشم؛ باغبانی كه می داند بدون تاریكی هیچ چیز زاده نمی شود؛ همان گونه كه بدون نور، هیچ گیاهی گل نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نصرت آباد سیستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:٣١١٢:٣٠:٠٦١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٣٢٢٣:٤٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٢٩:٥٢١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:١١٢٣:٤٨:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠١:٢١١٢:٢٩:٣٨١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٤٩٢٣:٤٨:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٩:٢٥١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٢٨٢٣:٤٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٩:١٣١٢:٢٩:١٢١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٨:١٠١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:٤٧٢٣:٤٧:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٢٦٢٣:٤٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٦:٠٧١٢:٢٨:٣٥١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٠٦٢٣:٤٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٦:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٨:١٣١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٦:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٣:٠٨١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٣:٢٣١٩:٢١:٠٥٢٣:٤٥:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٧:٥٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٤٦٢٣:٤٥:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥١:١٢١٢:٢٧:٤٣١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٥:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٥:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:٠٨٢٣:٤٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٤:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٦:٥١١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:١١٢٣:٤٣:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٣:٢١١٢:٢٦:٤١١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:٣٣٢٣:٤٣:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٦:٣٤١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٢:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤١:٠٤١٢:٢٦:٣١١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٢:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:١٨٢٣:٤٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٢:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١١٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٢١٢٣:٤٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نصرت آباد سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نصرت آباد سیستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نصرت آباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نصرت آباد سیستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠١:٤٦١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٠٣٢٣:٥١:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٢:٢٩١٩:١٩:٥٦٢٣:٥١:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٣٢:٢٢١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٤٨٢٣:٥١:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٠:١٦١٩:١٧:٤٠٢٣:٥١:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣١:٤٨١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٣١٢٣:٥١:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٤:٣٤١٢:٣١:٣١١٨:٥٨:٠١١٩:١٥:٢١٢٣:٥٠:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣١:١٣١٨:٥٦:٥٣١٩:١٤:١١٢٣:٥٠:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٣٩١٢:٣٠:٥٥١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٠٠٢٣:٥٠:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٦:١٢١٢:٣٠:٣٧١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٤٩٢٣:٥٠:١١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٦:٤٤١٢:٣٠:١٨١٨:٥٣:٢٤١٩:١٠:٣٧٢٣:٤٩:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:١٧١٢:٢٩:٥٩١٨:٥٢:١٣١٩:٠٩:٢٥٢٣:٤٩:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:٠٧:٤٩١٢:٢٩:٣٩١٨:٥١:٠٢١٩:٠٨:١٣٢٣:٤٩:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٨:٢١١٢:٢٩:٢٠١٨:٤٩:٥١١٩:٠٧:٠٠٢٣:٤٩:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٨:٥٣١٢:٢٩:٠٠١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٥:٤٧٢٣:٤٨:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٩:٢٥١٢:٢٨:٤٠١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٣٣٢٣:٤٨:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٢٨:١٩١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:١٩٢٣:٤٨:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٠:٢٩١٢:٢٧:٥٩١٨:٤٥:٠١١٩:٠٢:٠٥٢٣:٤٨:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١١:٠١١٢:٢٧:٣٨١٨:٤٣:٤٧١٩:٠٠:٥١٢٣:٤٧:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١١:٣٣١٢:٢٧:١٧١٨:٤٢:٣٤١٨:٥٩:٣٦٢٣:٤٧:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٢:٠٥١٢:٢٦:٥٦١٨:٤١:٢٠١٨:٥٨:٢١٢٣:٤٧:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٢:٣٧١٢:٢٦:٣٥١٨:٤٠:٠٦١٨:٥٧:٠٦٢٣:٤٧:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٣:٠٨١٢:٢٦:١٤١٨:٣٨:٥٢١٨:٥٥:٥١٢٣:٤٦:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:٤٠١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٧:٣٨١٨:٥٤:٣٦٢٣:٤٦:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٤:١٢١٢:٢٥:٣١١٨:٣٦:٢٣١٨:٥٣:٢١٢٣:٤٦:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٤:٤٤١٢:٢٥:١٠١٨:٣٥:٠٨١٨:٥٢:٠٦٢٣:٤٥:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٥:١٦١٢:٢٤:٤٩١٨:٣٣:٥٤١٨:٥٠:٥٠٢٣:٤٥:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٢٤:٢٧١٨:٣٢:٣٩١٨:٤٩:٣٥٢٣:٤٥:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٦:٢٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٣١:٢٤١٨:٤٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٦:٥٣١٢:٢٣:٤٥١٨:٣٠:١٠١٨:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٧:٢٥١٢:٢٣:٢٣١٨:٢٨:٥٥١٨:٤٥:٤٩٢٣:١٤:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:١٧:٥٧١١:٢٣:٠٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٣٤٢٢:٤٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نصرت آباد سیستان

نُصرَت‌آباد شهری در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران است. نصرت‌آباد در ۱۰۰کیلومتری جاده زاهدان به کرمان قرارگرفته است

شهر نصرت آباد سیستان در ویکیپدیا

شهر نصرت آباد سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نصرت آباد سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نصرت آباد سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نصرت آباد سیستان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نصرت آباد سیستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصرت آباد سیستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نصرت آباد سیستان
افق شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو