جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز نصرت آباد سیستان


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤١:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٧:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٥٧

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
هنگامی كه افراد، زمانی را برای انجام كاری تعیین می‌كنند و مسئولیت آن را می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نصرت آباد سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٨:١١١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٨:٠٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:١٦٢٣:٤٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥١:٥٦١٢:٢٧:٥١١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٣٧٢٣:٤٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٧:٣٣١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٥٨٢٣:٤٤:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٧:١٠١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:١٩٢٣:٤٤:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٠٠٢٣:٤٤:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٦:٥٧١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢٦:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٠٣٢٣:٤٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٣:١١١٢:٢٦:٤١١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٤٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٣:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٦:٣٤١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٢:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٦:٣١١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٦:٢٩١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٦:٢٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤٢:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٦:٢٦١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٣٨:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٢:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٦:٢٦١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:١١٢٣:٤١:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥١٢٣:٤١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٦:١٦١٢:٢٦:٢٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:١٢٢٣:٤١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٦:٣٢١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٤:٣٧١٢:٢٦:٣٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:٣١٢٣:٤١:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٦:٣٨١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:١١٢٣:٤١:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٣:٣٧١٢:٢٦:٤٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤١:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤١:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٦:٥٢١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرت آباد سیستان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نصرت آباد سیستان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر نصرت آباد سیستان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:١٢١١:٣١:٢٣١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤٩:٤٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٤:٣٣١١:٣١:٥٢١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٠:١٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٤:٥٣١١:٣٢:٢٢١٦:٣٩:٥٥١٦:٥٨:٣٨٢٢:٥٠:٤٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٥:١١١١:٣٢:٥١١٦:٤٠:٣٦١٦:٥٩:١٨٢٢:٥١:١٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:٢٧١١:٣٣:١٩١٦:٤١:١٧١٦:٥٩:٥٨٢٢:٥١:٤٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٥:٤٢١١:٣٣:٤٨١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٣٩٢٢:٥٢:١٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٥:٥٦١١:٣٤:١٦١٦:٤٢:٤٢١٧:٠١:٢٢٢٢:٥٢:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:٠٨١١:٣٤:٤٣١٦:٤٣:٢٦١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٣:٠٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٦:١٨١١:٣٥:١٠١٦:٤٤:١١١٧:٠٢:٤٨٢٢:٥٣:٣٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٦:٢٦١١:٣٥:٣٧١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٣:٣٢٢٢:٥٤:٠٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٦:٣٣١١:٣٦:٠٣١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٤:١٧٢٢:٥٤:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٦:٣٨١١:٣٦:٢٩١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٥:٠٣٢٢:٥٥:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٦:٤٢١١:٣٦:٥٥١٦:٤٧:١٧١٧:٠٥:٤٩٢٢:٥٥:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٦:٤٤١١:٣٧:١٩١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٦:٣٥٢٢:٥٥:٥٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٦:٤٤١١:٣٧:٤٣١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٧:٢٢٢٢:٥٦:٢٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٤٣١١:٣٨:٠٧١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٦:٤٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٦:٤٠١١:٣٨:٣٠١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٨:٥٨٢٢:٥٧:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٣٥١١:٣٨:٥٢١٦:٥١:٢٢١٧:٠٩:٤٦٢٢:٥٧:٣٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٢٩١١:٣٩:١٤١٦:٥٢:١٢١٧:١٠:٣٥٢٢:٥٨:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٦:٢١١١:٣٩:٣٥١٦:٥٣:٠٣١٧:١١:٢٤٢٢:٥٨:٢٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:١١١١:٣٩:٥٦١٦:٥٣:٥٤١٧:١٢:١٣٢٢:٥٨:٥١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٦:٠٠١١:٤٠:١٦١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٠٢٢٢:٥٩:١٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٥:٤٧١١:٤٠:٣٥١٦:٥٥:٣٧١٧:١٣:٥٢٢٢:٥٩:٣٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:٣٢١١:٤٠:٥٣١٦:٥٦:٢٩١٧:١٤:٤٢٢٢:٥٩:٥٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٥:١٦١١:٤١:١١١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٣٢٢٣:٠٠:١٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:٥٨١١:٤١:٢٨١٦:٥٨:١٣١٧:١٦:٢٢٢٣:٠٠:٣٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٤:٣٩١١:٤١:٤٤١٦:٥٩:٠٥١٧:١٧:١٢٢٣:٠٠:٥٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٤:١٨١١:٤١:٥٩١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٠٢٢٣:٠١:١٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٣:٥٦١١:٤٢:١٤١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٥٣٢٣:٠١:٣٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٣١١١:٤٢:٢٨١٧:٠١:٤١١٧:١٩:٤٣٢٣:٠١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر نصرت آباد سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نصرت آباد سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٥:١٦١١:٤١:١١١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٣٢٢٣:٠٠:١٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:٥٨١١:٤١:٢٨١٦:٥٨:١٣١٧:١٦:٢٢٢٣:٠٠:٣٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٤:٣٩١١:٤١:٤٤١٦:٥٩:٠٥١٧:١٧:١٢٢٣:٠٠:٥٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٤:١٨١١:٤١:٥٩١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٠٢٢٣:٠١:١٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٣:٥٦١١:٤٢:١٤١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٥٣٢٣:٠١:٣٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٣١١١:٤٢:٢٨١٧:٠١:٤١١٧:١٩:٤٣٢٣:٠١:٥٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٣:٠٦١١:٤٢:٤١١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٠:٣٣٢٣:٠٢:٠٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٢:٣٨١١:٤٢:٥٣١٧:٠٣:٢٥١٧:٢١:٢٣٢٣:٠٢:٢١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٢:١٠١١:٤٣:٠٤١٧:٠٤:١٧١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٢:٣٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٣٩١١:٤٣:١٥١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٠٢٢٣:٠٢:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢١:٠٨١١:٤٣:٢٥١٧:٠٦:٠١١٧:٢٣:٥٢٢٣:٠٣:٠٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٠:٣٤١١:٤٣:٣٤١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٤:٤١٢٣:٠٣:١٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٠:٠٠١١:٤٣:٤٢١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٥:٣٠٢٣:٠٣:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٩:٢٣١١:٤٣:٤٩١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٦:١٩٢٣:٠٣:٣٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٨:٤٦١١:٤٣:٥٥١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٧:٠٨٢٣:٠٣:٤٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٨:٠٧١١:٤٤:٠١١٧:١٠:١٥١٧:٢٧:٥٦٢٣:٠٣:٥٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٧:٢٧١١:٤٤:٠٦١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:٤٤٢٣:٠٤:٠١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٦:٤٥١١:٤٤:٠٩١٧:١١:٥٥١٧:٢٩:٣٢٢٣:٠٤:٠٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٦:٠٢١١:٤٤:١٣١٧:١٢:٤٤١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٤:١٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٥:١٨١١:٤٤:١٥١٧:١٣:٣٤١٧:٣١:٠٧٢٣:٠٤:١٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٤:٣٢١١:٤٤:١٦١٧:١٤:٢٢١٧:٣١:٥٤٢٣:٠٤:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٣:٤٥١١:٤٤:١٧١٧:١٥:١١١٧:٣٢:٤١٢٣:٠٤:٢٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٢:٥٨١١:٤٤:١٧١٧:١٥:٥٩١٧:٣٣:٢٧٢٣:٠٤:٢٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:٠٨١١:٤٤:١٦١٧:١٦:٤٧١٧:٣٤:١٣٢٣:٠٤:٣١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١١:١٨١١:٤٤:١٥١٧:١٧:٣٤١٧:٣٤:٥٩٢٣:٠٤:٣٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٠:٢٧١١:٤٤:١٣١٧:١٨:٢١١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠٤:٣٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٩:٣٥١١:٤٤:١٠١٧:١٩:٠٨١٧:٣٦:٢٩٢٣:٠٤:٣٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٨:٤١١١:٤٤:٠٦١٧:١٩:٥٥١٧:٣٧:١٤٢٣:٠٤:٣٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٧:٤٧١١:٤٤:٠٢١٧:٢٠:٤١١٧:٣٧:٥٨٢٣:٠٤:٢٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٦:٥١١١:٤٣:٥٧١٧:٢١:٢٦١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نصرت آباد سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر نصرت آباد سیستان شهر نصرت آباد سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نصرت آباد سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نصرت آباد سیستان

نُصرَت‌آباد شهری در بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ایران است. نصرت‌آباد در ۱۰۰کیلومتری جاده زاهدان به کرمان قرارگرفته است

شهر نصرت آباد سیستان در ویکیپدیا

شهر نصرت آباد سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نصرت آباد سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نصرت آباد سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

شهر نصرت آباد سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نصرت آباد سیستان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نصرت آباد سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نصرت آباد سیستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصرت آباد سیستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا نصرت آباد سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نصرت آباد سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نصرت آباد سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نصرت آباد سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو