جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نصرآباد

آستانه | رشتخوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز نصرآباد


اذان صبح: ٠٣:٣٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نصرآباد (شهرستان رشتخوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای نصرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد لیدر
هدف از زندگی، زندگی هدفمند است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نصرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نصرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نصرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نصرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نصرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٣٦١٢:٣٢:٢٩١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٢:٢٥٢٣:٤٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٢:١٥١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٤٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٩:٠١١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٧:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٤٥١٢:٣١:٤٧١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٧:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣١:٣٣١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٤٦:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٥:١٤١٢:٣١:٢٠١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٤:٠٠١٢:٣١:٠٧١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٦:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٢١٢٣:٤٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٠:٤٣١٩:١٠:٢٦١٩:٢٩:١٢٢٣:٤٥:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٠:٣٢١٩:١١:١٥١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٥:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٩:١١١٢:٣٠:٢١١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٥٥٢٣:٤٤:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٠:١٠١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٤:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٠:٠٠١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٤:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٩:٥١١٩:١٤:٣٠١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٩:٤٢١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٣:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٩:٣٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٣:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢٩:٢٥١٩:١٦:٥٧١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٣:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤١:٢٢١٢:٢٩:١٨١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٩:١١١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٤٩٢٣:٤٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣١٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٩:٠٥١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٢:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٨:٥٤١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤١:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٨:٤٩١٩:٢١:٥١١٩:٤١:١٦٢٣:٤١:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٨:٤٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤١:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٣٣:٣٢١٢:٢٨:٣٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥١٢٣:٤٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣١:٤٧١٢:٢٨:٣٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٤٠٥:٣٠:٥٦١٢:٢٨:٣٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نصرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نصرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نصرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نصرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نصرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نصرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نصرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نصرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نصرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٨:٥٠١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٥٨٢٣:٣٩:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٩٠٥:٢٣:٤٢١٢:٢٨:٥٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:٤٥٢٣:٣٨:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٣:٠٨١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٣١٢٣:٣٨:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٢:٣٥١٢:٢٩:٠٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٦:١٧٢٣:٣٨:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٢:٠٥١٢:٢٩:١٢١٩:٣٦:٤١١٩:٥٧:٠٢٢٣:٣٨:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٢١:٣٥١٢:٢٩:١٨١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٤٦٢٣:٣٨:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١١٠٥:٢١:٠٨١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٨:٣٠٢٣:٣٨:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:١٢٢٣:٣٨:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٥٠٥:٢٠:١٨١٢:٢٩:٤١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٥٤٢٣:٣٨:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٥٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٩:٤٩١٩:٤٠:٠٢٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٣٨:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٨٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٩:٥٨١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠١:١٥٢٣:٣٨:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٣٠٥:١٩:١٤١٢:٣٠:٠٧١٩:٤١:١٧٢٠:٠١:٥٤٢٣:٣٨:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٩٠٥:١٨:٥٦١٢:٣٠:١٧١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٣٨:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٨٠٥:١٨:٤٠١٢:٣٠:٢٦١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٣:١٠٢٣:٣٨:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٠٠٥:١٨:٢٦١٢:٣٠:٣٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٣٨:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٣٠٥:١٨:١٣١٢:٣٠:٤٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٤:٢٠٢٣:٣٩:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٩٠٥:١٨:٠٢١٢:٣٠:٥٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٥٤٢٣:٣٩:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٨٠٥:١٧:٥٢١٢:٣١:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٣٩:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٨٠٥:١٧:٤٤١٢:٣١:٢٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:٥٨٢٣:٣٩:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣١٠٥:١٧:٣٨١٢:٣١:٣٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٣٩:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٧٠٥:١٧:٣٣١٢:٣١:٤٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٣٩:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٥٠٥:١٧:٣٠١٢:٣١:٥٦١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٧:٢٥٢٣:٣٩:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٥٠٥:١٧:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٧:٥١٢٣:٣٩:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٧:٢٩١٢:٣٢:٢١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٨:١٦٢٣:٤٠:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٧:٣١١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٤٠:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤١٠٥:١٧:٣٤١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٩:٠١٢٣:٤٠:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤١٠٥:١٧:٣٩١٢:٣٣:٠٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٤٠:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٧:٤٦١٢:٣٣:١٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٤١٢٣:٤٠:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٣:٢٦١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:٥٨٢٣:٤٠:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٥٠٥:١٨:٠٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:١٤٢٣:٤١:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٥٠٥:١٨:١٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:١٠:٢٩٢٣:٤١:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نصرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرآباد روستای نصرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نصرآباد روستای نصرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نصرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نصرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نصرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نصرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نصرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نصرآباد

روستای نصرآباد بر روی نقشه

روستای نصرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نصرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نصرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نصرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نصرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نصرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نصرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نصرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نصرآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نصرآباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نصرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نصرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نصرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نصرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نصرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نصرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نصرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو