جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نشم آباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز نشم آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠١
اذان ظهر: ١١:٤٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٠٢
اذان مغرب: ١٧:١٦:١١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٥٩

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نشم آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای نشم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نشم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نشم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص) ‌
بالاترین عمل، بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نشم آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نشم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نشم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نشم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نشم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نشم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٥:٣٥١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٥:٢٥١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٥:١٥١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٥:٠٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٤:٥٧١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٤٩٢٣:٤٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٤:٣٤١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٣٩٢٣:٤٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٤:٢١١٩:٢٣:١٦١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٨:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٤:١٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٤:١٠١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٥٨٢٣:٤٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٧:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٠:٢٣١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٦:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٤٢٣:٤٦:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣٣:٥١١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٤٣٢٣:٤٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٣:٥٠١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٢١١٢:٣٣:٥٠١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٣:٥١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٤:٥٤١٢:٣٣:٥٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٥:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥٣:٤٣٢٣:٤٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٥:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٢:٥٤١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣٢:١٧١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٦:١٢١٩:٥٦:٠٣٢٣:٤٥:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣١:٤١١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣١:٠٧١٢:٣٤:١١١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:٣٤٢٣:٤٥:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٤:١٧١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٨:١٩٢٣:٤٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نشم آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای نشم آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای نشم آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٤٨١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٥:٢٤٢٢:٥٤:٥٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:٢٤١١:٣٩:١٧١٦:٣٦:١٥١٦:٥٦:٠٣٢٢:٥٥:٢٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٤٢١١:٣٩:٤٦١٦:٣٦:٥٦١٦:٥٦:٤٤٢٢:٥٥:٥٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٠:١٥١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٢٦٢٢:٥٦:٢٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:١٢١١:٤٠:٤٤١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٩٢٢:٥٦:٥٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:١٢١٦:٣٩:٠٨١٦:٥٨:٥٢٢٢:٥٧:٢٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:٣٥١١:٤١:٤٠١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٩:٣٧٢٢:٥٧:٥٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٢:٠٨١٦:٤٠:٤١١٧:٠٠:٢٣٢٢:٥٨:٢٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٣:٥٠١١:٤٢:٣٥١٦:٤١:٢٩١٧:٠١:١٠٢٢:٥٨:٥٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٣:٠٢١٦:٤٢:١٨١٧:٠١:٥٨٢٢:٥٩:٢٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٤٣:٢٨١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٢:٤٧٢٢:٥٩:٥١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٣:٥٤١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٣٦٢٣:٠٠:١٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٤:١٩١٦:٤٤:٥١١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠٠:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٣:٥٦١١:٤٤:٤٤١٦:٤٥:٤٤١٧:٠٥:١٧٢٣:٠١:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٥:٠٨١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٦:٠٩٢٣:٠١:٤١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٥:٣٢١٦:٤٧:٣١١٧:٠٧:٠١٢٣:٠٢:٠٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٥:٥٥١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٧:٥٤٢٣:٠٢:٣٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٦:١٧١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٤٧٢٣:٠٢:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٣:١٥١١:٤٦:٣٩١٦:٥٠:١٧١٧:٠٩:٤١٢٣:٠٣:٢٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٧:٠٠١٦:٥١:١٤١٧:١٠:٣٦٢٣:٠٣:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٧:٢١١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣١٢٣:٠٤:١١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٢:٢٩١١:٤٧:٤٠١٦:٥٣:٠٨١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٤:٣٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٧:٥٩١٦:٥٤:٠٦١٧:١٣:٢٢٢٣:٠٤:٥٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤١:٤٨١١:٤٨:١٨١٦:٥٥:٠٤١٧:١٤:١٨٢٣:٠٥:١٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٣١٠٦:٤١:٢٦١١:٤٨:٣٦١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:١٤٢٣:٠٥:٣٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٠١١١:٤٨:٥٢١٦:٥٧:٠٢١٧:١٦:١١٢٣:٠٥:٥٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:٣٥١١:٤٩:٠٩١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٨٢٣:٠٦:١٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٠٧١١:٤٩:٢٤١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٦:٣٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٩:٣٩١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٥٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٠٥١١:٤٩:٥٢١٧:٠٠:٥٩١٧:١٩:٥٩٢٣:٠٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نشم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نشم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نشم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نشم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نشم آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤١:٢٦١١:٤٨:٣٦١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:١٤٢٣:٠٥:٣٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤١:٠١١١:٤٨:٥٢١٦:٥٧:٠٢١٧:١٦:١١٢٣:٠٥:٥٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:٣٥١١:٤٩:٠٩١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٨٢٣:٠٦:١٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٠٧١١:٤٩:٢٤١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٦:٣٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٩:٣٩١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٥٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٠٥١١:٤٩:٥٢١٧:٠٠:٥٩١٧:١٩:٥٩٢٣:٠٧:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٨:٣٢١١:٥٠:٠٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:٠٧:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٧:٥٧١١:٥٠:١٨١٧:٠٢:٥٩١٧:٢١:٥٤٢٣:٠٧:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٢١١١:٥٠:٢٩١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٨:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٦:٤٣١١:٥٠:٤٠١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٣:٤٨٢٣:٠٨:١٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٠:٤٩١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٤:٤٥٢٣:٠٨:٢٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٠:٥٨١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٤٣٢٣:٠٨:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٣٩١١:٥١:٠٦١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٦:٤٠٢٣:٠٨:٥١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٥٤١١:٥١:١٣١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٣٧٢٣:٠٩:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٠٨١١:٥١:٢٠١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:٣٣٢٣:٠٩:١١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٢:٢١١١:٥١:٢٥١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٣٠٢٣:٠٩:٢٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣١:٣٢١١:٥١:٣٠١٧:١١:٥٣١٧:٣٠:٢٦٢٣:٠٩:٢٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٠:٤٢١١:٥١:٣٤١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٢٣٢٣:٠٩:٣٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٩:٥٠١١:٥١:٣٧١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:١٩٢٣:٠٩:٤١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٥٧١١:٥١:٣٩١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:١٤٢٣:٠٩:٤٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٨:٠٢١١:٥١:٤١١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:١٠٢٣:٠٩:٥١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٧:٠٧١١:٥١:٤٢١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٠٥٢٣:٠٩:٥٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٦:١٠١١:٥١:٤٢١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٠١٢٣:٠٩:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٥:١٢١١:٥١:٤١١٧:١٨:٣٧١٧:٣٦:٥٥٢٣:١٠:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٤:١٢١١:٥١:٤٠١٧:١٩:٣٣١٧:٣٧:٥٠٢٣:١٠:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٣:١٢١١:٥١:٣٧١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٨:٤٥٢٣:١٠:٠١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٢:١٠١١:٥١:٣٤١٧:٢١:٢٦١٧:٣٩:٣٩٢٣:١٠:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:٠٨١١:٥١:٣١١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠٩:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٥١:٢٦١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٢٦٢٣:٠٩:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٥٩١١:٥١:٢٢١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٢٠٢٣:٠٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نشم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نشم آباد روستای نشم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای نشم آباد روستای نشم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نشم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نشم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نشم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نشم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نشم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نشم آباد

روستای نشم آباد بر روی نقشه

روستای نشم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نشم آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای نشم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نشم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نشم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نشم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نشم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نشم آباد
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ نشم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نشم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نشم آباد
افق شرعی امروز فردا نشم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نشم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نشم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو