جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نشتارود

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نشتارود

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٩
اذان مغرب: ١٨:١٠:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٥٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نشتارود (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر نشتارود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نشتارود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نشتارود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

آنا س نین
هر دوست، دنیای جدیدی را به ما نشان می دهد؛ این دنیا پیش از آشنایی با دوستان شكل نمی گیرد و تنها از راه این آشنایی ها است كه دنیای جدید متولد می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نشتارود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نشتارود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نشتارود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٠:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٥:١٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٨:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٤:١١١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٧:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٦:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٣:٣١١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٢١٠٠:١٦:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٥١:٤٦٢٠:١١:١٧٠٠:١٥:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٣:١٣١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:١٢٠٠:١٥:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٣:١٣١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٥:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:١١٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٥:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٤:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٥١٠٠:١٤:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٣:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٢:١٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٢:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٢:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نشتارود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر نشتارود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نشتارود

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نشتارود

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نشتارود شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر نشتارود شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نشتارود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نشتارود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٣:٥٢١١:٥٨:٢٩١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٤٨٢٣:١٦:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٤:٤١١١:٥٨:٠٨١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:١٧٢٣:١٥:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٥:٣٠١١:٥٧:٤٧١٧:٥٩:٢٩١٨:١٧:٤٦٢٣:١٥:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٦:١٩١١:٥٧:٢٦١٧:٥٧:٥٨١٨:١٦:١٥٢٣:١٥:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٧:٠٨١١:٥٧:٠٥١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٤٥٢٣:١٤:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٧:٥٧١١:٥٦:٤٥١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:١٥٢٣:١٤:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٨:٤٦١١:٥٦:٢٥١٧:٥٣:٢٨١٨:١١:٤٦٢٣:١٤:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥٩:٣٦١١:٥٦:٠٥١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:١٦٢٣:١٣:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٠:٢٦١١:٥٥:٤٥١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٤٧٢٣:١٣:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠١:١٦١١:٥٥:٢٥١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:١٩٢٣:١٣:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٢:٠٦١١:٥٥:٠٦١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٥:٥١٢٣:١٣:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٢:٥٧١١:٥٤:٤٧١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٢:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٣:٤٨١١:٥٤:٢٩١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٥٦٢٣:١٢:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٤:٣٩١١:٥٤:١١١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٢٩٢٣:١٢:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:٣٠١١:٥٣:٥٣١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٠٣٢٣:١١:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٦:٢٢١١:٥٣:٣٦١٧:٤٠:١٦١٧:٥٨:٣٨٢٣:١١:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٧:١٤١١:٥٣:١٩١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:١٣٢٣:١١:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٠٧١١:٥٣:٠٢١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٤٩٢٣:١٠:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٨:٥٩١١:٥٢:٤٦١٧:٣٦:٠١١٧:٥٤:٢٦٢٣:١٠:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٥٢١١:٥٢:٣١١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٠٣٢٣:١٠:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:٤٦١١:٥٢:١٦١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٤١٢٣:١٠:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:٣٩١١:٥٢:٠١١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:٢٠٢٣:٠٩:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٣٤١١:٥١:٤٨١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٨:٥٩٢٣:٠٩:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٣:٢٨١١:٥١:٣٤١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٤٠٢٣:٠٩:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٢٣١١:٥١:٢٢١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٦:٢١٢٣:٠٩:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:١٨١١:٥١:٠٩١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٥:٠٤٢٣:٠٨:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٦:١٤١١:٥٠:٥٨١٧:٢٥:١١١٧:٤٣:٤٧٢٣:٠٨:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٧:٠٩١١:٥٠:٤٧١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٨:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٨:٠٦١١:٥٠:٣٧١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:١٦٢٣:٠٨:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٩:٠٢١١:٥٠:٢٧١٧:٢١:٢١١٧:٤٠:٠٢٢٣:٠٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نشتارود

نَشتارود یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. نشتارود با ۵۹۶۷ نفر جمعیت در فاصله ۵ کیلومتری شمال شرقی شهرتنکابن واقع در ۵۱ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی و۳۶ درجه و۴۶ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۲۱۰ کیلومتری غرب ساری مرکز استان و ۲۳۲ کیلومتری شمال غربی

شهر نشتارود در ویکیپدیا

شهر نشتارود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نشتارود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نشتارود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نشتارود بر روی نقشه

شهر نشتارود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نشتارود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نشتارود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نشتارود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نشتارود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نشتارود
زمان پخش اذان زنده به افق نشتارود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نشتارود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نشتارود
زمان پخش اذان آنلاین به افق نشتارود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نشتارود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ نشتارود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو