جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نشتارود

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نشتارود


اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٤:١١
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٢٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نشتارود (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر نشتارود)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نشتارود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نشتارود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر نشتارود

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نشتارود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نشتارود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٨:٥١١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٦:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٦:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:١٦١٣:٠٣:٢١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٣٢٠٠:١٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٥:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٥١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:١٩٠٠:١٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٢:٥١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٥٠٠:١٤:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:١١٠٠:١٤:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٣:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٢:١٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٢:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٢:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٢:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:١١:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١١:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١١:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٥:٥٩١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١١:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١١:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:١٤٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٢:٣٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٣:١٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٠:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٢:٤٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر نشتارود

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر نشتارود

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٢:٥٨١٢:١٩:٠١١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١١٢٣:٣٦:٢٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤١:٤١١٢:١٨:٥٢١٧:٥٦:٣٥١٨:١٥:٠٨٢٣:٣٦:١٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٢٢١٢:١٨:٤٢١٧:٥٧:٣٤١٨:١٦:٠٦٢٣:٣٦:٠٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٠٣١٢:١٨:٣٢١٧:٥٨:٣٣١٨:١٧:٠٣٢٣:٣٥:٥٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٧:٤٣١٢:١٨:٢٠١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:٥٩٢٣:٣٥:٤٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:٢٢١٢:١٨:٠٩١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٥٦٢٣:٣٥:٣٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٥:٠١١٢:١٧:٥٧١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٥:٢٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٣٩١٢:١٧:٤٤١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٥:١٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٢:١٦١٢:١٧:٣١١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٤:٥٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٥٣١٢:١٧:١٨١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٣٩٢٣:٣٤:٤٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٢٩١٢:١٧:٠٤١٨:٠٥:١٢١٨:٢٣:٣٥٢٣:٣٤:٢٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٠٥١٢:١٦:٤٩١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٣٠٢٣:٣٤:١٥
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٦:٣٤١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:٢٥٢٣:٣٣:٥٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٥:١٤١٢:١٦:١٩١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٦:١٩٢٣:٣٣:٤٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٣:٤٩١٢:١٦:٠٤١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٧:١٤٢٣:٣٣:٢٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٢١٢:١٥:٤٨١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٨:٠٨٢٣:٣٣:١٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٥:٣٢١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:٠٢٢٣:٣٢:٥٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٢:١٥:١٦١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٢:٣٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٨:٠٢١٢:١٤:٥٩١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٥٠٢٣:٣٢:١٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٣٤١٢:١٤:٤٢١٨:١٣:٢٥١٨:٣١:٤٤٢٣:٣١:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٥:٠٦١٢:١٤:٢٥١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٣٨٢٣:٣١:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٣٨١٢:١٤:٠٨١٨:١٥:١٣١٨:٣٣:٣٢٢٣:٣١:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٢:١٠١٢:١٣:٥٠١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٢٥٢٣:٣٠:٥٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٤٢١٢:١٣:٣٣١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٠:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:١٤١٢:١٣:١٥١٨:١٧:٥٣١٨:٣٦:١٣٠٠:٠٠:١٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٧:٤٥١٣:١٢:٥٧١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٩:٥٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٦:١٧١٣:١٢:٤٠١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٥٩٠٠:٢٩:٣٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٤:٤٨١٣:١٢:٢٢١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٥٣٠٠:٢٩:١٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٣:١٩١٣:١٢:٠٤١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٤٦٠٠:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:١٣١٢:١٩:٣٩١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٩:١٩٢٣:٣٦:٥٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٨:٠٠١٢:١٩:٣٣١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:١٨٢٣:٣٦:٤٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٩:٢٦١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:١٦٢٣:٣٦:٤٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٥:٣١١٢:١٩:١٨١٧:٥٣:٣٧١٨:١٢:١٥٢٣:٣٦:٣٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٤:١٥١٢:١٩:١٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٣:١٣٢٣:٣٦:٣٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٢:٥٨١٢:١٩:٠١١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١١٢٣:٣٦:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤١:٤١١٢:١٨:٥٢١٧:٥٦:٣٥١٨:١٥:٠٨٢٣:٣٦:١٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٢٢١٢:١٨:٤٢١٧:٥٧:٣٤١٨:١٦:٠٦٢٣:٣٦:٠٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٠٣١٢:١٨:٣٢١٧:٥٨:٣٣١٨:١٧:٠٣٢٣:٣٥:٥٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٧:٤٣١٢:١٨:٢٠١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:٥٩٢٣:٣٥:٤٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:٢٢١٢:١٨:٠٩١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٥٦٢٣:٣٥:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٥:٠١١٢:١٧:٥٧١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٥:٢٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٣٩١٢:١٧:٤٤١٨:٠٢:٢٣١٨:٢٠:٤٨٢٣:٣٥:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٢:١٦١٢:١٧:٣١١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٤:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٥٣١٢:١٧:١٨١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٣٩٢٣:٣٤:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٢٩١٢:١٧:٠٤١٨:٠٥:١٢١٨:٢٣:٣٥٢٣:٣٤:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٠٥١٢:١٦:٤٩١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:٣٠٢٣:٣٤:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٦:٣٤١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:٢٥٢٣:٣٣:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٥:١٤١٢:١٦:١٩١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٦:١٩٢٣:٣٣:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٣:٤٩١٢:١٦:٠٤١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٧:١٤٢٣:٣٣:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٢١٢:١٥:٤٨١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٨:٠٨٢٣:٣٣:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٥:٣٢١٨:١٠:٤٣١٨:٢٩:٠٢٢٣:٣٢:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٢:١٥:١٦١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٢:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٨:٠٢١٢:١٤:٥٩١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٥٠٢٣:٣٢:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٣٤١٢:١٤:٤٢١٨:١٣:٢٥١٨:٣١:٤٤٢٣:٣١:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٥:٠٦١٢:١٤:٢٥١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٣٨٢٣:٣١:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٣٨١٢:١٤:٠٨١٨:١٥:١٣١٨:٣٣:٣٢٢٣:٣١:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٢:١٠١٢:١٣:٥٠١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٢٥٢٣:٣٠:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٤٢١٢:١٣:٣٣١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نشتارود

نَشتارود یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. نشتارود با ۵۹۶۷ نفر جمعیت در فاصله ۵ کیلومتری شمال شرقی شهرتنکابن واقع در ۵۱ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی و۳۶ درجه و۴۶ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۲۱۰ کیلومتری غرب ساری مرکز استان و ۲۳۲ کیلومتری شمال غربی

شهر نشتارود در ویکیپدیا

شهر نشتارود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نشتارود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نشتارود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نشتارود بر روی نقشه

شهر نشتارود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نشتارود
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نشتارود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نشتارود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نشتارود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نشتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نشتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نشتارود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نشتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نشتارود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نشتارود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نشتارود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو