جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نشتارود

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز نشتارود


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٢١:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نشتارود (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر نشتارود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نشتارود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نشتارود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نشتارود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نشتارود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نشتارود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نشتارود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:١٦١٣:٠٣:٢١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٣٢٠٠:١٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥١٠٦:١١:٥١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:١٩٠٠:١٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٢:٥١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٥٠٠:١٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:١١٠٠:١٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٣:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٢:١٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٢:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٢:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:١١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١١:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١١:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١١:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٥:٥٩١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:١٤٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٢:٣٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٣:١٦١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٠:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٢:٤٠١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٠:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نشتارود

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نشتارود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر نشتارود

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر نشتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نشتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٣:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٨:٢١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٣:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٢:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٧:١٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٢:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٢:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢٢:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٦:١٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢١:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٦:٢٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٤١٠٠:٢١:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٥:٤١١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:١٣٠٠:٢١:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٠:٤٤٠٠:٢١:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٨:٥١١٣:٠٥:٠٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:١٥٠٠:٢١:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٤:٤٣١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٤٦٠٠:٢٠:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٠:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤١:١٥١٣:٠٤:٠٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:٤٦٠٠:٢٠:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٢:٠٢١٣:٠٣:٤١١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:١٥٠٠:٢٠:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٣:٢١١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٥٠٠:١٩:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:٣٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:١٤٠٠:١٩:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٤:٢٦١٣:٠٢:٣٩١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٩:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٥:١٣١٣:٠٢:١٧١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:١١٠٠:١٩:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٦:٠١١٣:٠١:٥٦١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٨:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠١:٣٥١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٨٠٠:١٨:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠١:١٣١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٣٧٠٠:١٨:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٢٤١٣:٠٠:٥٢١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:٠٥٠٠:١٨:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٧:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:٠٢٠٠:١٧:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٤٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٧:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٣٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٥٩٠٠:١٦:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٢٥١٢:٥٩:٠٥١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٢٧٢٣:٤٦:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٣:١٣١١:٥٨:٤٣١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٥٦٢٣:١٦:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نشتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر نشتارود شهر نشتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نشتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نشتارود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نشتارود

نَشتارود یکی از شهرهای استان مازندران در ایران است. نشتارود با ۵۹۶۷ نفر جمعیت در فاصله ۵ کیلومتری شمال شرقی شهرتنکابن واقع در ۵۱ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی و۳۶ درجه و۴۶ دقیقه عرض شمالی و در فاصله ۲۱۰ کیلومتری غرب ساری مرکز استان و ۲۳۲ کیلومتری شمال غربی

شهر نشتارود در ویکیپدیا

شهر نشتارود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نشتارود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نشتارود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نشتارود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نشتارود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر نشتارود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نشتارود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نشتارود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نشتارود دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نشتارود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نشتارود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نشتارود
زمان پخش اذان آنلاین به افق نشتارود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نشتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نشتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نشتارود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نشتارود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو