جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نریشم

حومه | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز نریشم


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥٩:١٩
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٢٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نریشم (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای نریشم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نریشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نریشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الاویلر ویلكاكس
اگر بخندی، دنیا با تو می‌خندد و اگر گریه كنی، تنها خود، گریه خواهی كرد؛ زیرا زمین پیر و اندوهگین باید شادمانی‌ات را امانت بگیرد، در حالی كه به اندازه‌ی كافی، درگیر دشواری‌های خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نریشم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نریشم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نریشم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نریشم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نریشم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نریشم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٤:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٠:١٧١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٣:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٩:٥١١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:٥٢٠٠:٠٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٩:٢٩١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠١:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠١:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٩:١٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٩:١٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٣:١٧١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٠:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٠:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٥٣٢٣:٥٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤٨:٥٤١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٥٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٤٨:٥٢١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٣٩٢٣:٥٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:٣٢٢٣:٥٩:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٨:٥٢١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٢٤٢٣:٥٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:١٦٢٣:٥٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤٥:٢٦١٢:٤٨:٥٤١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٤:٤٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٥٩٢٣:٥٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٨:٥٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٥٠٢٣:٥٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٩:٠١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٤١٢٣:٥٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣١٠٥:٤٢:٣٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٣١٢٣:٥٨:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤١:٥٦١٢:٤٩:٠٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٢٠٢٣:٥٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤١:١٨١٢:٤٩:١٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٠٩٢٣:٥٨:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٩:١٨١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٥٧٢٣:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نریشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نریشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نریشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نریشم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نریشم

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای نریشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نریشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نریشم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:٤٠١١:٤٠:١٨١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٨:٤٠٢٢:٥٦:٠٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٠:٣٨١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٨:٢٧٢٢:٥٦:٢١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٣:٣٤١١:٤١:٠٠١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:١٥٢٢:٥٦:٣٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٢٩١١:٤١:٢٢١٦:٣٨:٠١١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٥:٢٤١١:٤١:٤٤١٦:٣٧:٥١١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٧:١٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٦:١٨١١:٤٢:٠٧١٦:٣٧:٤٤١٦:٥٧:٥٤٢٢:٥٧:٣٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٧:١٢١١:٤٢:٣١١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٥٠٢٢:٥٧:٥٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٨:٠٤١١:٤٢:٥٦١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٨:١٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٨:٥٦١١:٤٣:٢٠١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٨:٤٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٩:٤٦١١:٤٣:٤٦١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٩:٠٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:٣٦١١:٤٤:١٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٥٦٢٢:٥٩:٢٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٥١:٢٤١١:٤٤:٣٨١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٠٢٢٢:٥٩:٥٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٢:١٢١١:٤٥:٠٥١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٨:١٠٢٣:٠٠:١٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٢:٥٨١١:٤٥:٣٢١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٨:٢٠٢٣:٠٠:٣٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٣:١٩٠٦:٥٣:٤٣١١:٤٦:٠٠١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٨:٣٢٢٣:٠١:٠٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٤:٢٧١١:٤٦:٢٨١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٨:٤٦٢٣:٠١:٣١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٥:١٠١١:٤٦:٥٦١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٠٢٢٣:٠١:٥٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٥:٥١١١:٤٧:٢٤١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٩:١٩٢٣:٠٢:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٦:٣١١١:٤٧:٥٣١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:٣٨٢٣:٠٢:٥٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٧:٠٩١١:٤٨:٢٣١٦:٣٩:٣٣١٧:٠٠:٠٠٢٣:٠٣:٢٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٧:٤٦١١:٤٨:٥٢١٦:٣٩:٥٥١٧:٠٠:٢٢٢٣:٠٣:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٨:٢٢١١:٤٩:٢١١٦:٤٠:١٩١٧:٠٠:٤٧٢٣:٠٤:١٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:٥٦١١:٤٩:٥١١٦:٤٠:٤٥١٧:٠١:١٣٢٣:٠٤:٤٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٩:٢٨١١:٥٠:٢١١٦:٤١:١٣١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٥:١٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٩:٥٩١١:٥٠:٥١١٦:٤١:٤٣١٧:٠٢:١١٢٣:٠٥:٤٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٩:٤٦٠٧:٠٠:٢٨١١:٥١:٢١١٦:٤٢:١٥١٧:٠٢:٤٣٢٣:٠٦:١٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٠:١٤٠٧:٠٠:٥٥١١:٥١:٥١١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٣:١٦٢٣:٠٦:٤٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٠:٤١٠٧:٠١:٢١١١:٥٢:٢١١٦:٤٣:٢٢١٧:٠٣:٥٠٢٣:٠٧:١٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣١:٠٦٠٧:٠١:٤٥١١:٥٢:٥١١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠٧:٤٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠٢:٠٧١١:٥٣:٢٠١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٥:٠٤٢٣:٠٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نریشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نریشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نریشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نریشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نریشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نریشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نریشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نریشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نریشم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٥:٤٨١١:٣٨:٣٠١٦:٤٠:٥٣١٧:٠٠:٣٨٢٢:٥٤:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٦:٤٨١١:٣٨:٤٦١٦:٤٠:٢٦١٧:٠٠:١٤٢٢:٥٤:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٧:٤٧١١:٣٩:٠٣١٦:٤٠:٠١١٦:٥٩:٥١٢٢:٥٥:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٨:٤٦١١:٣٩:٢٠١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٩:٣٠٢٢:٥٥:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٩:٤٥١١:٣٩:٣٩١٦:٣٩:١٦١٦:٥٩:١١٢٢:٥٥:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٤٠:٤٣١١:٣٩:٥٨١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٨:٥٥٢٢:٥٥:٤٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:٤٠١١:٤٠:١٨١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٨:٤٠٢٢:٥٦:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٠:٣٨١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٨:٢٧٢٢:٥٦:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٣:٣٤١١:٤١:٠٠١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:١٥٢٢:٥٦:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٢٩١١:٤١:٢٢١٦:٣٨:٠١١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٥:٢٤١١:٤١:٤٤١٦:٣٧:٥١١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥٧:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٦:١٨١١:٤٢:٠٧١٦:٣٧:٤٤١٦:٥٧:٥٤٢٢:٥٧:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٧:١٢١١:٤٢:٣١١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٥٠٢٢:٥٧:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٨:٠٤١١:٤٢:٥٦١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٨:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٨:٥٦١١:٤٣:٢٠١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٨:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٩:٤٦١١:٤٣:٤٦١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٩:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٥٠:٣٦١١:٤٤:١٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٥٦٢٢:٥٩:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٥١:٢٤١١:٤٤:٣٨١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٠٢٢٢:٥٩:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٢:١٢١١:٤٥:٠٥١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٨:١٠٢٣:٠٠:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٢:٥٨١١:٤٥:٣٢١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٨:٢٠٢٣:٠٠:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٥٣:٤٣١١:٤٦:٠٠١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٨:٣٢٢٣:٠١:٠٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٤:٢٧١١:٤٦:٢٨١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٨:٤٦٢٣:٠١:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٥:١٠١١:٤٦:٥٦١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٠٢٢٣:٠١:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٥:٥١١١:٤٧:٢٤١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٩:١٩٢٣:٠٢:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٦:٣١١١:٤٧:٥٣١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:٣٨٢٣:٠٢:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٧:٠٩١١:٤٨:٢٣١٦:٣٩:٣٣١٧:٠٠:٠٠٢٣:٠٣:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٧:٤٦١١:٤٨:٥٢١٦:٣٩:٥٥١٧:٠٠:٢٢٢٣:٠٣:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٨:٢٢١١:٤٩:٢١١٦:٤٠:١٩١٧:٠٠:٤٧٢٣:٠٤:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:٥٦١١:٤٩:٥١١٦:٤٠:٤٥١٧:٠١:١٣٢٣:٠٤:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٩:٢٨١١:٥٠:٢١١٦:٤١:١٣١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٥:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نریشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نریشم روستای نریشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نریشم روستای نریشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نریشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نریشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نریشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نریشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نریشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نریشم

روستای نریشم بر روی نقشه

روستای نریشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نریشم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نریشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نریشم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نریشم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نریشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نریشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نریشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نریشم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نریشم
افق شرعی امروز فردا نریشم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نریشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نریشم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نریشم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نریشم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نریشم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نریشم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نریشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو