جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نرگس

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز نرگس

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٥٩

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرگس (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای نرگس)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نرگس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرگس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرگس

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرگس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرگس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نرگس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرگس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نرگس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٣٤١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٤١:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٤:٢٠١٣:٢٤:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٣:٤٣٠٠:٤١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:٠٧١٣:٢٤:٢٧١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٣٠٠٠:٤١:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:٥٤١٣:٢٤:١٣١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:١٧٠٠:٤٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٤٢١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٠٤٠٠:٤٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:٣٠١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:٤٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٠١١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:١٤٠٠:٣٩:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٨:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٤٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٨:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٣٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٨:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٧:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٧:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٨:٢١١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٦:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٧:١٩١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٦:١٩١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٦:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:١٩١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٦:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٤:٢١١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٥:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢١:٢٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢١:٢١٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣١:٣٢١٣:٢١:١٦٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٥:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٠:٣٨١٣:٢١:١٢٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٤٥١٣:٢١:٠٩٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢١:٠٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢١:٠٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٧:١٥١٣:٢١:٠٢٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٢٧١٣:٢١:٠١٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرگس

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نرگس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نرگس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرگس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای نرگس

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرگس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرگس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نرگس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای نرگس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرگس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نرگس

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نرگس روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای نرگس روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نرگس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرگس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرگس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرگس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرگس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرگس

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٣٠:١٤١٣:٣١:٠٩٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥١:٢٠٠٠:٤٣:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٣٠:٥٤١٣:٣١:١١٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥٠:٤١٠٠:٤٣:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٣١:٣٥١٣:٣١:١٢٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٤٣:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٣٢:١٦١٣:٣١:١٣٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٤٩:١٦٠٠:٤٣:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣٢:٥٧١٣:٣١:١٣٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٨:٣١٠٠:٤٤:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٣:٣٨١٣:٣١:١٢٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٤٤:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٣٤:٢٠١٣:٣١:١١٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٤٤:١٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٥:٠٢١٣:٣١:٠٩٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٤٤:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٥:٤٤١٣:٣١:٠٦٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٥:١٩٠٠:٤٤:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٦:٢٦١٣:٣١:٠٣٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٤٤:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٧:٠٨١٣:٣٠:٥٩٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٤٤:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٧:٥٠١٣:٣٠:٥٥٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٤٤:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٨:٣٣١٣:٣٠:٥٠٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤١:٤٥٠٠:٤٤:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٩:١٥١٣:٣٠:٤٤٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٤٤:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٩:٥٨١٣:٣٠:٣٨٢٠:٢٠:٥١٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٤٤:٥٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٤٠:٤٠١٣:٣٠:٣١٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٨:٥١٠٠:٤٥:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٤١:٢٣١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٤٥:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٤٢:٠٥١٣:٣٠:١٦٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٤٥:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٢:٤٨١٣:٣٠:٠٧٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٤٥:٠٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١١٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٤٥:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٩:٤٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٤٥:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٩:٣٨٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٤٥:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٥:٣٨١٣:٢٩:٢٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣١:٢٥٠٠:٤٥:٠٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٦:٢٠١٣:٢٩:١٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:١٧٠٠:٤٤:٥٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٧:٠٣١٣:٢٩:٠٥٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٤٤:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٨:٥٢٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٤٤:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٨:٤٠٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٤٤:٤٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٨:٢٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٤٤:٤٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٨:١٢٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٤٤:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:١٢٠٠:٤٤:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥١:١٥١٣:٢٧:٤٣٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢١:٥٩٠٠:٤٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرگس روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرگس روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرگس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرگس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نرگس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرگس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرگس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرگس

روستای نرگس بر روی نقشه

روستای نرگس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرگس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرگس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرگس
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نرگس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرگس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرگس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نرگس
زمان پخش اذان زنده به افق نرگس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نرگس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نرگس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نرگس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نرگس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نرگس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نرگس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرگس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو