جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نرگس

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز نرگس


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١١
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٠١:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٢٧

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرگس (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای نرگس)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای نرگس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرگس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

پائولو كوئیلو
دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرگس

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرگس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرگس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نرگس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرگس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نرگس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٢٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤١:١٨١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٧:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:١٨٠٠:٣٥:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٣:١٠١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:١٤١٣:٢١:٢١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣١:٢٠١٣:٢١:١٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٤:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢١:٠٩٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٤:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢١:٠٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٦:١٦١٣:٢١:٠١٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢١:٠١٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٠١٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٣٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢١:٠٣٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٢٣١٣:٢١:١٠٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٠:١٣١٣:٢١:١٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٢:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرگس

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای نرگس

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای نرگس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرگس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای نرگس

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٧:٤٤١٢:٢٥:٥٩١٧:٢٤:١٩١٧:٤٣:٥٨٢٣:٤٢:٢٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٨:٠٤١٢:٢٦:٢٩١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٠:٥٦٠٧:٢٨:٢٢١٢:٢٦:٥٨١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٥:١٧٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:١٦٠٧:٢٨:٣٨١٢:٢٧:٢٧١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٥:٥٩٢٣:٤٣:٥٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٣٣٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢٧:٥٦١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٤١٢٣:٤٤:٢٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٥٠٠٧:٢٩:٠٥١٢:٢٨:٢٤١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٥٢٣:٤٤:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٢٩:١٦١٢:٢٨:٥٢١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٨:١٠٢٣:٤٥:٢٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:١٨٠٧:٢٩:٢٥١٢:٢٩:٢٠١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٥٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٣٠٠٧:٢٩:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٧:٣٠:١٠١٧:٤٩:٤١٢٣:٤٦:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٤٠٠٧:٢٩:٣٧١٢:٣٠:١٣١٧:٣٠:٥٩١٧:٥٠:٢٩٢٣:٤٦:٥٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٢:٤٩٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٠:٤٠١٧:٣١:٤٨١٧:٥١:١٧٢٣:٤٧:٢٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣١:٠٥١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣١:٣١١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٨:١٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٠٦٠٧:٢٩:٤١١٢:٣١:٥٥١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:٤٦٢٣:٤٨:٤٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٣٧١٢:٣٢:٢٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:١٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٩:٣١١٢:٣٢:٤٣١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٢٨٢٣:٤٩:٣٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٠٦١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٢٠٢٣:٥٠:٠٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:١٤١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:١٣٢٣:٥٠:٢٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٩:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٠٦٢٣:٥٠:٥٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:٥٠١٢:٣٤:١١١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٩:٠٠٢٣:٥١:١٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٢٨:٣٥١٢:٣٤:٣٢١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٩:٥٤٢٣:٥١:٤١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٣٩٠٧:٢٨:١٩١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٢٨:٠١١٢:٣٥:١١١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:٤٣٢٣:٥٢:٢٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:١٦٠٧:٢٧:٤١١٢:٣٥:٢٩١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٣٩٢٣:٥٢:٤٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:٠٢٠٧:٢٧:١٩١٢:٣٥:٤٧١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٣:٣٤٢٣:٥٣:٠٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٤٦٠٧:٢٦:٥٥١٢:٣٦:٠٤١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٤:٣٠٢٣:٥٣:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٢٩٠٧:٢٦:٣٠١٢:٣٦:٢٠١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٢٥٢٣:٥٣:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٦:٠٣١٢:٣٦:٣٥١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٦:٢١٢٣:٥٤:٠٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٤٩٠٧:٢٥:٣٤١٢:٣٦:٥٠١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٧:١٨٢٣:٥٤:٢٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٢٧٠٧:٢٥:٠٣١٢:٣٧:٠٤١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:١٤٢٣:٥٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرگس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرگس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای نرگس

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای نرگس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرگس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای نرگس

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٥:١٢١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٠:٤٩١٧:٤٠:٣٠٢٣:٣٩:٢٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٥:٤١١٢:٢٣:٣٠١٧:٢١:٢٠١٧:٤١:٠١٢٣:٣٩:٥٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٦:٠٩١٢:٢٤:٠٠١٧:٢١:٥٣١٧:٤١:٣٤٢٣:٤٠:٢٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٦:٣٥١٢:٢٤:٣٠١٧:٢٢:٢٧١٧:٤٢:٠٨٢٣:٤٠:٥٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٦٠٧:٢٧:٠٠١٢:٢٥:٠٠١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٢:٤٣٢٣:٤١:٢٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٠٠٧:٢٧:٢٣١٢:٢٥:٣٠١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:٢٠٢٣:٤١:٥٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٧:٤٤١٢:٢٥:٥٩١٧:٢٤:١٩١٧:٤٣:٥٨٢٣:٤٢:٢٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٨:٠٤١٢:٢٦:٢٩١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٦٠٧:٢٨:٢٢١٢:٢٦:٥٨١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٥:١٧٢٣:٤٣:٢٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:١٦٠٧:٢٨:٣٨١٢:٢٧:٢٧١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٥:٥٩٢٣:٤٣:٥٨
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٣٠٧:٢٨:٥٢١٢:٢٧:٥٦١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٤١٢٣:٤٤:٢٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٠٠٧:٢٩:٠٥١٢:٢٨:٢٤١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٥٢٣:٤٤:٥٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٢٩:١٦١٢:٢٨:٥٢١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٨:١٠٢٣:٤٥:٢٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٨٠٧:٢٩:٢٥١٢:٢٩:٢٠١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٥٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٠٠٧:٢٩:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٧:٣٠:١٠١٧:٤٩:٤١٢٣:٤٦:٢٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٠٠٧:٢٩:٣٧١٢:٣٠:١٣١٧:٣٠:٥٩١٧:٥٠:٢٩٢٣:٤٦:٥٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٩٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٠:٤٠١٧:٣١:٤٨١٧:٥١:١٧٢٣:٤٧:٢٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣١:٠٥١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣١:٣١١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٥٥٢٣:٤٨:١٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٦٠٧:٢٩:٤١١٢:٣١:٥٥١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:٤٦٢٣:٤٨:٤٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٣٧١٢:٣٢:٢٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٩:١٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٢٩:٣١١٢:٣٢:٤٣١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٢٨٢٣:٤٩:٣٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٠٦١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٢٠٢٣:٥٠:٠٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:١٤١٢:٣٣:٢٩١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:١٣٢٣:٥٠:٢٩
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٩:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٠٦٢٣:٥٠:٥٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:٥٠١٢:٣٤:١١١٧:٣٩:٤٧١٧:٥٩:٠٠٢٣:٥١:١٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٢٨:٣٥١٢:٣٤:٣٢١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٩:٥٤٢٣:٥١:٤١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٩٠٧:٢٨:١٩١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:٤٠١٨:٠٠:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٢٨:٠١١٢:٣٥:١١١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:٤٣٢٣:٥٢:٢٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٦٠٧:٢٧:٤١١٢:٣٥:٢٩١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٣٩٢٣:٥٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نرگس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای نرگس روستای نرگس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای نرگس روستای نرگس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرگس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرگس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نرگس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرگس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرگس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرگس

روستای نرگس بر روی نقشه

روستای نرگس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرگس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرگس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرگس
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای نرگس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرگس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرگس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرگس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نرگس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نرگس
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ نرگس دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ نرگس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نرگس
افق شرعی امروز فردا نرگس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نرگس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نرگس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرگس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو