جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نره بلند

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز نره بلند


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نره بلند (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای نره بلند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای نره بلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نره بلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای نره بلند

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نره بلند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نره بلند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نره بلند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نره بلند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نره بلند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٣:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٣:١١١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٦:٣٨١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٣٠٠:٢٢:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٦٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٦:٢١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢١:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:١٢١٣:٠٦:١٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٦:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٦:١٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١١٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٦:١٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:١٧١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٦:١٤١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٣:١٩١٣:٠٦:١٥١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:١١:٣٣١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١١:٠٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٠:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نره بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نره بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نره بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نره بلند

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای نره بلند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نره بلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نره بلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای نره بلند

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای نره بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای نره بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای نره بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نره بلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نره بلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نره بلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نره بلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نره بلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نره بلند

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٢٠١٢:٠٢:٢١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٠٣٢٣:٢٢:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٥٦١٢:٠٢:٠٠١٨:٠٤:٣٧١٨:٢١:٤٥٢٣:٢٢:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٠١:٤٠١٨:٠٣:١٩١٨:٢٠:٢٨٢٣:٢٢:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٠٨١٢:٠١:١٩١٨:٠٢:٠٢١٨:١٩:١٠٢٣:٢١:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٠:٥٩١٨:٠٠:٤٥١٨:١٧:٥٣٢٣:٢١:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٠:٣٨١٧:٥٩:٢٨١٨:١٦:٣٧٢٣:٢١:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠١:٥٧١٢:٠٠:١٨١٧:٥٨:١٢١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٢:٣٤١١:٥٩:٥٨١٧:٥٦:٥٥١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٠:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٣:١١١١:٥٩:٣٩١٧:٥٥:٣٩١٨:١٢:٤٨٢٣:٢٠:١١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٣:٤٨١١:٥٩:٢٠١٧:٥٤:٢٤١٨:١١:٣٣٢٣:١٩:٥٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٤:٢٥١١:٥٩:٠١١٧:٥٣:٠٨١٨:١٠:١٨٢٣:١٩:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٥:٠٣١١:٥٨:٤٢١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٩:١٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٥:٤١١١:٥٨:٢٤١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٨:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٦:١٩١١:٥٨:٠٦١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:٣٦٢٣:١٨:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١١:٥٧:٤٨١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٣٢٣:١٨:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٣٦١١:٥٧:٣١١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٤:١١٢٣:١٨:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٨:١٦١١:٥٧:١٤١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٢:٥٩٢٣:١٧:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٨:٥٥١١:٥٦:٥٨١٧:٤٤:٣٤١٨:٠١:٤٨٢٣:١٧:٣١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٩:٣٥١١:٥٦:٤٢١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٨٢٣:١٧:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٠:١٥١١:٥٦:٢٦١٧:٤٢:١١١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٦:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:٥٥١١:٥٦:١١١٧:٤١:٠١١٧:٥٨:١٩٢٣:١٦:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣٦١١:٥٥:٥٧١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:١٠٢٣:١٦:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:١٧١١:٥٥:٤٣١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٦:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٢:٥٨١١:٥٥:٣٠١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٥:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٤٠١١:٥٥:١٧١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٥:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:٢٢١١:٥٥:٠٥١٧:٣٥:٢١١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٥:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٠٥١١:٥٤:٥٣١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٤١٢٣:١٥:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٥:٤٨١١:٥٤:٤٢١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٣٧٢٣:١٥:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٣٢١١:٥٤:٣٢١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٣٥٢٣:١٤:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٧:١٦١١:٥٤:٢٣١٧:٣١:٠٥١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نره بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نره بلند روستای نره بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای نره بلند روستای نره بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نره بلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نره بلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نره بلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نره بلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نره بلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نره بلند

روستای نره بلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نره بلند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نره بلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نره بلند
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای نره بلند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای نره بلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نره بلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نره بلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نره بلند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نره بلند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نره بلند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نره بلند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نره بلند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نره بلند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نره بلند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نره بلند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نره بلند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نره بلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو