جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نرمه

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نرمه


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای نرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

رالف والدو امرسون
نشان همیشگی خرد، دیدن معجزه [=كاری شگفت‌انگیز] میان چیزهای مرسوم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرمه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نرمه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نرمه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٤:١٢١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٥٠٠:٢١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٨٠٠:٢١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥١٠٠:٢١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣١:٢١١٣:٠٣:١٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:١٧٠٠:٢٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٩:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٩:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٢:١٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٠٠٠:١٩:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢١:٥٢١٣:٠١:٣٩١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٢٣١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥١٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٠٣١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:٠٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٦:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:١١:١٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرمه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نرمه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٤:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٤:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٤:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠١:٠٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٤:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:١٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤٧١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٤:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٣:٠١:٢٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٤:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠١:٠٣١٣:٠١:٣١٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٤:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٤:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٤:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٤:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٤:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٤:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٤:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٤:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٤:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٤:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٤:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٥:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٥:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٥:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٤:١٩٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٥:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٣١٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٥:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٤:٤٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٦:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٤:٥٧٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٦:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:١٠٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٢٣٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٦:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٥:٣٧٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٦:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٥٩٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرمه

روستای نرمه بر روی نقشه

روستای نرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرمه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نرمه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرمه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نرمه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نرمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق نرمه
افق شرعی امروز فردا نرمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نرمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نرمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق نرمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نرمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو