جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نرمه

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نرمه


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای نرمه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نرمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمانان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشان را از سؤال كردن حفظ كند بهتر است از هفتاد حج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرمه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نرمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نرمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٥٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠١:٤٧١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠١:٣٠١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠١٠٠:١٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:٢٢١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٨:٤٦١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١١٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٥:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٥:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٠٠٠:١٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٠:٣١١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نرمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نرمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نرمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:١٢١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٤:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٠٥١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٥:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٥:١٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:٠٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٥:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٨:٣٨١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:١٧١٣:١٠:٣٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٥:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٥٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٥:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٠:٢٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:١٤١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٥:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥٣١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٥:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٥:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:١٠١٣:١٠:٠٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٠١١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٥:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٥:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٥:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:١٩٠٠:٢٥:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٥:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:١٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٥:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٥:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٥:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٥:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نرمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه روستای نرمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه روستای نرمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نرمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرمه

روستای نرمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرمه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نرمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نرمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرمه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نرمه
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نرمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نرمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نرمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نرمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نرمه
زمان پخش اذان زنده به افق نرمه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نرمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو