جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نرمه کوچک


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای نرمه کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نرمه کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرمه کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

حضرت محمد (ص)
اگر افراد نیازمند دروغ نمی‌گفتند (در حالی كه بی‌نیاز می‌باشند امّا به دروغ می‌گویند، ما فقیر هستیم) كسانی كه آنها را رد كرده (و چیزی نمی‌دادند) تأیید نمی‌شدند. (پس كسی كه نیازمند دروغ‌گو را از در خانه‌ی خود بیرون كند مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرمه کوچک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرمه کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه کوچک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نرمه کوچک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه کوچک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نرمه کوچک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٢٠٠:٢٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٤:١٣١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٤٠٠:٢٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٧٠٠:٢١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٠٠٠:٢١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٣:٣١١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٢٠٠:٢١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣١:٢١١٣:٠٣:١٨١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:٢٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٠:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٠٢٠٠:٢٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٢:٤١١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٩:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٩:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٢:١٩١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٢٠٠:١٩:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٨:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٨:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٤٩١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:٥٢١٣:٠١:٤٠١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٩:٥٥١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:٠٣١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:٠٨١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:١١:١٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرمه کوچک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نرمه کوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نرمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نرمه کوچک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه کوچک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٤:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٤:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٠٤١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٤:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:١٠٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٤٧١٣:٠١:١٧٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٤:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٣:٠١:٢٤٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٤:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٠٢١٣:٠١:٣١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٦٠٠:١٤:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٤:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٤:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٤:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٤:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٤:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٤:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٤:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٤:٥٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٥:٠٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٥:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٥:٢٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٥:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٥:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٦:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٦:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٥:١١٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:١٥٠٠:١٦:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٢٤٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٦:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٥:٣٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٥:٥١٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه کوچک روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نرمه کوچک روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نرمه کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرمه کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرمه کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرمه کوچک

روستای نرمه کوچک بر روی نقشه

روستای نرمه کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرمه کوچک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نرمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نرمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نرمه کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نرمه کوچک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نرمه کوچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نرمه کوچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ نرمه کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نرمه کوچک
زمان پخش اذان آنلاین به افق نرمه کوچک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نرمه کوچک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نرمه کوچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو