جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نرمه کوچک


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای نرمه کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نرمه کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرمه کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

باربارا دی آنجلیس
عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق كه همواره در حال تغییر است متكی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نرمه کوچک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نرمه کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه کوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نرمه کوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نرمه کوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نرمه کوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٥٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥١٠٠:١٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:٢٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٤٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٥٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٥:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٥:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٥:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٥:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٢٠٠:١٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٤١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٤:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نرمه کوچک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نرمه کوچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نرمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نرمه کوچک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نرمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نرمه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نرمه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه کوچک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٤:١٢١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٤:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٥:٢٧١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٠٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٥:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٥:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٥:١٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٧:٥٩١٣:١٠:٤١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٥:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٣٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:١٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٥:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٥٥١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٥:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:١٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٥:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:٢٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٥:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:١٥١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:١٠١٣:١٠:٠٨١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٥:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٠١١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٥:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٥:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٥:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢١٠٠:٢٥:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٥:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:١٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٥:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٥:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٥:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٨:٢١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٥:١٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٤٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٥:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:٠٧:١٠١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نرمه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه کوچک روستای نرمه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نرمه کوچک روستای نرمه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نرمه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نرمه کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نرمه کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نرمه کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نرمه کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نرمه کوچک

روستای نرمه کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نرمه کوچک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نرمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نرمه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نرمه کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نرمه کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نرمه کوچک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نرمه کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نرمه کوچک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نرمه کوچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نرمه کوچک دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نرمه کوچک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نرمه کوچک
زمان پخش اذان مستقیم به افق نرمه کوچک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نرمه کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو