جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نربلند

سردشت | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز نربلند


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٣٠
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نربلند (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای نربلند)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نربلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نربلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نربلند

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نربلند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نربلند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نربلند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نربلند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نربلند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٤:١٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٤:١٠١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٠:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٩:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٩:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٧:١٤١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٣:١٥١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٣:١١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٨:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:١٣٠٠:١٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٣:١٨١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٥٧٠٠:١٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٧٠٦:١١:٥٢١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١١:١١١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٧:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:١٥٠٠:١٧:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٣:١٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢١٠٠:١٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٦:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نربلند

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نربلند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نربلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نربلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای نربلند

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نربلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نربلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نربلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نربلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نربلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نربلند

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٢:٤١١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٣:٥٢٢٣:١١:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٠:٣٨١١:٥٢:٥٧١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٣٤٢٣:١١:٣١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤١:٢٩١١:٥٣:١٤١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:١٩٢٣:١١:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٢:٢١١١:٥٣:٣١١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٠٥٢٣:١١:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٣:١٢١١:٥٣:٥٠١٧:٠٤:١٣١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٢:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٤:٠٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٢:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٤:٥٤١١:٥٤:٢٩١٧:٠٣:٥١١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٢:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٤:٤٩١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٣:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٦:٣٥١١:٥٥:١١١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٣:٢٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٧:٢٤١١:٥٥:٣٣١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:١٨٢٣:١٣:٤١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٨:١٤١١:٥٥:٥٥١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:١٦٢٣:١٤:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:٠٢١١:٥٦:١٨١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:١٦٢٣:١٤:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٩:٥٠١١:٥٦:٤٢١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:١٧٢٣:١٤:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٣٨١١:٥٧:٠٧١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٢١٢٣:١٥:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٢٤١١:٥٧:٣١١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٥:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٢:١١١١:٥٧:٥٧١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٥:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٢:٥٦١١:٥٨:٢٣١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٦:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:٤٠١١:٥٨:٤٩١٧:٠٣:٥١١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٦:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٤:٢٤١١:٥٩:١٦١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٧:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٠٧١١:٥٩:٤٣١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:١٥٢٣:١٧:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٥:٤٩١٢:٠٠:١١١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٣٠٢٣:١٧:٥٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٦:٣٠١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:٤٦٢٣:١٨:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٧:١٠١٢:٠١:٠٧١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٨:٤٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٤٩١٢:٠١:٣٦١٧:٠٥:١٩١٧:٢٤:٢٤٢٣:١٩:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٢:٠٥١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٤٥٢٣:١٩:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٠٣١٢:٠٢:٣٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٠:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٣:٠٣١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٣١٢٣:٢٠:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٠:١٣١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢١:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٠:٤٦١٢:٠٤:٠٢١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:٢٤٢٣:٢١:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠١:١٨١٢:٠٤:٣٢١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٦:٥٢٢٣:٢٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نربلند روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای نربلند روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نربلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نربلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نربلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نربلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نربلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نربلند

روستای نربلند بر روی نقشه

روستای نربلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نربلند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نربلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نربلند
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نربلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نربلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نربلند رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نربلند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نربلند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نربلند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نربلند
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نربلند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نربلند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نربلند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نربلند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نربلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو