جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نربلند

سردشت | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز نربلند

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٠٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نربلند (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای نربلند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نربلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نربلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

انجیل یوحنا
بزرگ‌ترین محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، این است كه جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نربلند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نربلند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نربلند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نربلند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نربلند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نربلند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٩:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٢٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٢:٥٩٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٢٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٤١٠٠:٢٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٦:١٥١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٤:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٦:٠٢١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٣:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٣:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٥:٣٦١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٣:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٥:١٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٢:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٥:٠١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢١:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢١:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢١:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٤:١١١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٠:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٠:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٩:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٩:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:١٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٣:١٥١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٣:١١١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١٨٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٤:١٣١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٤٦٠٠:١٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نربلند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نربلند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نربلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نربلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نربلند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نربلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نربلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نربلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نربلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نربلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نربلند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نربلند روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نربلند روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نربلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نربلند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نربلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نربلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نربلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نربلند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٠:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٩:٠١٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٠:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٩:١٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٠:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢١:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢١:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٠:٠٤٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢١:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٥:١١١٣:١٠:١٦٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٢:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٢٨٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٢:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٣٩٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٢:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٦:٤٨١٣:١١:٠١٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٣:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:١٤١٣:١١:١٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٣:١٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٧:٤١١٣:١١:٢٢٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٣:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:٣٢٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٣:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:٣٨١٣:١١:٤٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٤:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٩:٠٧١٣:١١:٥١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٤:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٢:٠٠٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٤:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٠:٠٩١٣:١٢:٠٨٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٤:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٤٠١٣:١٢:١٦٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٥:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١١:١٢١٣:١٢:٢٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٥:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٤٥١٣:١٢:٣١٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٥:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٢:١٩١٣:١٢:٣٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٥:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٥٣١٣:١٢:٤٣٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٥:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٣:٢٧١٣:١٢:٤٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٦:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٠٢١٣:١٢:٥٤٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٦:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٥٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٦:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:١٣١٣:١٣:٠٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٦:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:٤٩١٣:١٣:٠٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٦:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٦:٢٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نربلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نربلند روستای نربلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نربلند روستای نربلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نربلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نربلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نربلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نربلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نربلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نربلند

روستای نربلند بر روی نقشه

روستای نربلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نربلند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نربلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نربلند
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نربلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نربلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نربلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نربلند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نربلند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نربلند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نربلند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نربلند
زمان پخش اذان مستقیم به افق نربلند
افق شرعی امروز فردا نربلند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نربلند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نربلند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نربلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو