جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ندرویی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ندرویی


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٧
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٠١
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٢٨

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ندرویی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای ندرویی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ندرویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ندرویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
كامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ندرویی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ندرویی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ندرویی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ندرویی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ندرویی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ندرویی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٥:٠٣١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٤:٥٣١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٤:٤٤١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٤:٣٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٩:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٤:٢٧١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣٤:١٩١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٤:١٢١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤٧:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٧:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٧:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٦:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٤٤٢٣:٤٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٣:٣١١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٦:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:١٠٢٣:٤٦:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٣:٢٨١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٤٧٢٣:٤٥:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٣:٢٨١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٣٥٢٣:٤٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٣٣:٥٩١٢:٣٣:٣١١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٢:٤١١٢:٣٣:٣٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٤:٤٤٢٣:٤٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٦٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٠٢٣:٤٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:١٥٢٣:٤٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٠:٥٤١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٤٥٢٣:٤٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ندرویی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ندرویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ندرویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ندرویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ندرویی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ندرویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ندرویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ندرویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ندرویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ندرویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ندرویی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٥:٤٧١١:٢٣:٠٥١٦:٣٠:٠٦١٦:٤٩:١٧٢٢:٤٠:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٦:٤٣١١:٢٣:٢١١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٨:٥٦٢٢:٤٠:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:٣٩١١:٢٣:٣٨١٦:٢٩:٢١١٦:٤٨:٣٧٢٢:٤٠:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٨:٣٤١١:٢٣:٥٦١٦:٢٩:٠١١٦:٤٨:١٩٢٢:٤١:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٩:٣٠١١:٢٤:١٤١٦:٢٨:٤٤١٦:٤٨:٠٣٢٢:٤١:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٠:٢٤١١:٢٤:٣٣١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٧:٤٩٢٢:٤١:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:١٩١١:٢٤:٥٣١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٣٧٢٢:٤١:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:١٣١١:٢٥:١٤١٦:٢٨:٠١١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٢:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٠٦١١:٢٥:٣٥١٦:٢٧:٥١١٦:٤٧:١٨٢٢:٤٢:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:٥٩١١:٢٥:٥٧١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:١١٢٢:٤٢:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٥٢١١:٢٦:٢٠١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:٠٧٢٢:٤٣:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٥:٤٣١١:٢٦:٤٣١٦:٢٧:٣١١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤٣:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٦:٣٤١١:٢٧:٠٧١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٣:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٢٥١١:٢٧:٣١١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٧:٠٣٢٢:٤٤:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:١٤١١:٢٧:٥٦١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٧:٠٥٢٢:٤٤:٢٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٩:٠٣١١:٢٨:٢١١٦:٢٧:٣١١٦:٤٧:١٠٢٢:٤٤:٥١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:٥٠١١:٢٨:٤٧١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٧:١٦٢٢:٤٥:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٣٧١١:٢٩:١٣١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٥:٣٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣١:٢٣١١:٢٩:٤٠١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٣٣٢٢:٤٦:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٠٧١١:٣٠:٠٧١٦:٢٨:٠١١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤٦:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٢:٥١١١:٣٠:٣٥١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٥٨٢٢:٤٦:٥٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٣:٣٤١١:٣١:٠٣١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٣٢٢:٤٧:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:١٥١١:٣١:٣١١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢٩٢٢:٤٧:٤٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٤:٥٥١١:٣٢:٠٠١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٨:٤٨٢٢:٤٨:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٣٤١١:٣٢:٢٩١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٨:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٦:١٢١١:٣٢:٥٨١٦:٢٩:٤١١٦:٤٩:٣٠٢٢:٤٩:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٦:٤٨١١:٣٣:٢٧١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:٥٣٢٢:٤٩:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٧:٢٣١١:٣٣:٥٧١٦:٣٠:٢٩١٦:٥٠:١٨٢٢:٥٠:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٧:٥٧١١:٣٤:٢٦١٦:٣٠:٥٥١٦:٥٠:٤٥٢٢:٥٠:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٢٩١١:٣٤:٥٦١٦:٣١:٢٣١٦:٥١:١٣٢٢:٥١:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ندرویی روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ندرویی روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ندرویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ندرویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ندرویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ندرویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ندرویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ندرویی

روستای ندرویی بر روی نقشه

روستای ندرویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ندرویی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ندرویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ندرویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ندرویی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ندرویی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ندرویی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ندرویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ندرویی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ندرویی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ندرویی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ندرویی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو