جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ندرویی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ندرویی

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٧

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ندرویی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای ندرویی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ندرویی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ندرویی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

امام علی (ع)
هر كس دورن خود را اصلاح كند، خداوند هم آشكار او را اصلاح فرماید و هر كس برای دین خود عمل كند، خداوند برای امر دنیای او كفایت كند و هر كس رابطه‌ی بین خود و خدا را نیكو نماید، خداوند رابطه‌ی بین او و مردم را نیكو فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ندرویی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ندرویی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ندرویی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ندرویی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ندرویی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ندرویی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٧:٣١١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٣:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٥٠٢٣:٥٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٥:٠١١٢:٣٦:٥٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٣:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٧١٢:٣٦:٤٠١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٦:٢٧١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٥٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠١:٢١١٢:٣٦:١٤١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٠٤٢٣:٥٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٦:٠١١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥١:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٥:٤٩١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٤١٢٣:٥١:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٥:٣٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٣٥:٢٦١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٥٠:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٥:٠٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٠:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٤:٥٤١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٤:٤٥١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٩:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٤:٣٦١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٢٦٢٣:٤٩:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٤:٢٧١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:١٥٢٣:٤٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:١٩١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٨:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٤:١٢١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٨:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٧:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤٧:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤١:١٤١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠١٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٣:٣١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ندرویی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ندرویی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ندرویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ندرویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ندرویی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ندرویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ندرویی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ندرویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ندرویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ندرویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ندرویی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ندرویی روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ندرویی روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ندرویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ندرویی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ندرویی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ندرویی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ندرویی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ندرویی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤١:٢٧١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:١٠٢٣:٥٥:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٣:٣٨١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٥٥:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٥:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:٠٣٢٣:٥٥:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:١٧٢٣:٥٦:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٣:٣٩١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٣١٢٣:٥٦:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٣:٣٨١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٥٦:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٦:٢١١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥٢٢٣:٥٦:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٦:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٦:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٨:٣٠١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٦:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٩:١٣١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:١٩٢٣:٥٦:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٣:١٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٦:٥٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٣:١١١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥٦:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٧:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٢:٠٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٧:٠٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٢:٥١١٩:٣٢:٢٢١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٧:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٢:٤٣١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٢١٢٣:٥٧:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٢:٣٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٧:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٧:٠٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٢:١٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٧:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٧:٠٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٧:١٣١٢:٤١:٥٥١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٧:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤١:٤٤١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٤٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤١:٣٢١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٣٤٢٣:٥٦:٥٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤١:٢٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٦:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤١:٠٧١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:١١٢٣:٥٦:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠١:٣٣١٢:٤٠:٤٠١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٦:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٠:٢٦١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٦:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٠:١١١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ندرویی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ندرویی روستای ندرویی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ندرویی روستای ندرویی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ندرویی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ندرویی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ندرویی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ندرویی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ندرویی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ندرویی

روستای ندرویی بر روی نقشه

روستای ندرویی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ندرویی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ندرویی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ندرویی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ندرویی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ندرویی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ندرویی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ندرویی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ندرویی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ندرویی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ندرویی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ندرویی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ندرویی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ندرویی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو