جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخل خین

جناح | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخل خین


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخل خین (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای نخل خین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نخل خین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخل خین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

ارد بزرگ
جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است؛ نباید این پویندگی را زشت دانست، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخل خین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخل خین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخل خین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخل خین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخل خین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخل خین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٢٦٠٠:١٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٩:٠١١٢:٥١:٤١١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٠١٠٠:١٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٠٩١٢:٥١:٣٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:١٨١٢:٥١:٢٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٣٠٠:١٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٢:٥١:١٥١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٩:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٥:٣٨١٢:٥١:٠٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٩:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٤٩١٢:٥١:٠٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:١٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٠:٤١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٨:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٨:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٨:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٠:١٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٠:١٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٧:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٧:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٧:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٠:١٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٧:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:١٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٧:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخل خین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نخل خین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخل خین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نخل خین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٠:٥٩١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٠١٠٠:٢٠:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٤٩:٥٢١٢:٥٩:١٢١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣١:٥٥٠٦:٤٨:٤٥١٢:٥٨:٥٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٠٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٣٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٩:٤٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٦:٣٢١٢:٥٨:١٨١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:٠٧٠٠:١٩:٢٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٢٥١٢:٥٨:٠٠١٩:١١:٠١١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٩:٠٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٤:١٩١٢:٥٧:٤٣١٩:١١:٣١١٩:٢٨:١٠٠٠:١٨:٤٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٣:١٣١٢:٥٧:٢٥١٩:١٢:٠٢١٩:٢٨:٤١٠٠:١٨:٢٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٢:٠٧١٢:٥٧:٠٧١٩:١٢:٣٢١٩:٢٩:١٣٠٠:١٧:٥٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٦:٥٠١٩:١٣:٠٣١٩:٢٩:٤٥٠٠:١٧:٣٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٦:٣٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:١٦٠٠:١٧:١٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٦:١٥١٩:١٤:٠٤١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٦:٥٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٧:٤٧١٢:٥٥:٥٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٢٠٠٠:١٦:٣٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٣٥٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٥:٤٢١٩:١٥:٠٦١٩:٣١:٥٢٠٠:١٦:١٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٥:٣٩١٢:٥٥:٢٥١٩:١٥:٣٧١٩:٣٢:٢٥٠٠:١٥:٥٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٤:٣٥١٢:٥٥:٠٩١٩:١٦:٠٨١٩:٣٢:٥٧٠٠:١٥:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٤:٥٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٠٠٠:١٥:١٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٤:٣٨١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٤:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٤:٢٣١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٣٥٠٠:١٤:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٤:٠٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:٠٩٠٠:١٤:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٩:٢٦١٢:٥٣:٥٣١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٣:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٣:٣٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:١٥٠٠:١٣:٣٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٣:٢٥١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٣:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٣:١٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٢:٥٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٢:٣٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٢:٤٧١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٢:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥٢:٣٤١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٢:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٤١٠٠:١١:٤٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٢:١٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:١٦٠٠:١١:٢٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٢:٠١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥١٠٠:١١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخل خین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخل خین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخل خین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخل خین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخل خین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٧:٤٠١٢:٠١:١٨١٨:٠٥:٢١١٨:٢١:٥٢٢٣:٥٢:٤٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٦:٥٦:٣٣١٣:٠١:٠٠١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٢:٢٤٠٠:٢٢:٢٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٤٠٦:٥٥:٢٦١٣:٠٠:٤٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٢:٥٥٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٤:١٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٣:٢٧٠٠:٢١:٤٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٢٠٦:٥٣:١٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٣:٥٨٠٠:٢١:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٢:٠٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٤:٣٠٠٠:٢١:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٠:٥٩١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٠١٠٠:٢٠:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٤٩:٥٢١٢:٥٩:١٢١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٥٠٦:٤٨:٤٥١٢:٥٨:٥٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٠٤٠٠:٢٠:٠٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٣٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٩:٤٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٦:٣٢١٢:٥٨:١٨١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:٠٧٠٠:١٩:٢٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٢٥١٢:٥٨:٠٠١٩:١١:٠١١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٩:٠٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٤:١٩١٢:٥٧:٤٣١٩:١١:٣١١٩:٢٨:١٠٠٠:١٨:٤٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٣:١٣١٢:٥٧:٢٥١٩:١٢:٠٢١٩:٢٨:٤١٠٠:١٨:٢٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٢:٠٧١٢:٥٧:٠٧١٩:١٢:٣٢١٩:٢٩:١٣٠٠:١٧:٥٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٦:٥٠١٩:١٣:٠٣١٩:٢٩:٤٥٠٠:١٧:٣٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٦:٣٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:١٦٠٠:١٧:١٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٦:١٥١٩:١٤:٠٤١٩:٣٠:٤٨٠٠:١٦:٥٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٧:٤٧١٢:٥٥:٥٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٢٠٠٠:١٦:٣٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٥:٤٢١٩:١٥:٠٦١٩:٣١:٥٢٠٠:١٦:١٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٥:٣٩١٢:٥٥:٢٥١٩:١٥:٣٧١٩:٣٢:٢٥٠٠:١٥:٥٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٤:٣٥١٢:٥٥:٠٩١٩:١٦:٠٨١٩:٣٢:٥٧٠٠:١٥:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٤:٥٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٠٠٠:١٥:١٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٤:٣٨١٩:١٧:١١١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٤:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٤:٢٣١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٣٥٠٠:١٤:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٤:٠٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:٠٩٠٠:١٤:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٩:٢٦١٢:٥٣:٥٣١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٣:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٣:٣٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:١٥٠٠:١٣:٣٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٣:٢٥١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٣:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٣:١٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٢:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخل خین روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخل خین روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخل خین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخل خین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخل خین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخل خین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخل خین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخل خین

روستای نخل خین بر روی نقشه

روستای نخل خین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخل خین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نخل خین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای نخل خین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخل خین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخل خین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نخل خین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخل خین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نخل خین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخل خین
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نخل خین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نخل خین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نخل خین
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نخل خین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو