جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخل خین

جناح | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخل خین


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٥٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخل خین (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای نخل خین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نخل خین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخل خین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بیشترین گناهان انسان‌، در زبانش وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخل خین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخل خین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخل خین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخل خین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخل خین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخل خین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٠:٤٨١٢:٥٢:٠١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥١٠٠:١١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٥١:٥١١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٢٦٠٠:١٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٩:٠١١٢:٥١:٤١١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٠١٠٠:١٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٠٩١٢:٥١:٣٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٠:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:١٨١٢:٥١:٢٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٣٠٠:١٠:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٢٧١٢:٥١:١٥١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٩:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٥:٣٨١٢:٥١:٠٧١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٩:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٤٩١٢:٥١:٠٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٩:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:١٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٩:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٠:٤١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٨:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٨:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٠:١٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٠:١٨١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٧:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٧:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٠:١٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٧:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:١٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٦:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخل خین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نخل خین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخل خین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخل خین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نخل خین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٢:٣٧١٢:٠٦:٣٢١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٨:١٤٢٣:٢٦:٥٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٢:١٤١٢:٠٦:٤٤١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٧:١٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤١:٤٩١٢:٠٦:٥٥١٧:٣٢:١٨١٧:٤٩:٤٦٢٣:٢٧:٢٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤١:٢٣١٢:٠٧:٠٦١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٠:٣١٢٣:٢٧:٣٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٠:٥٥١٢:٠٧:١٥١٧:٣٣:٥٣١٧:٥١:١٧٢٣:٢٧:٥١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٠:٢٦١٢:٠٧:٢٤١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٢:٠٢٢٣:٢٨:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٩:٥٦١٢:٠٧:٣٢١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٢:٤٧٢٣:٢٨:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢١:٠١٠٦:٣٩:٢٤١٢:٠٧:٤٠١٧:٣٦:١٣١٧:٥٣:٣١٢٣:٢٨:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٨:٥١١٢:٠٧:٤٦١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٨:٣٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٨:١٧١٢:٠٧:٥١١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢٨:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٧:٤١١٢:٠٧:٥٦١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٤٣٢٣:٢٨:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٣٧:٠٤١٢:٠٨:٠٠١٧:٣٩:١٥١٧:٥٦:٢٦٢٣:٢٨:٥٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٣٦:٢٥١٢:٠٨:٠٣١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٧:٠٩٢٣:٢٩:٠١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٥:٤٦١٢:٠٨:٠٥١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٥٢٢٣:٢٩:٠٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٧:٢٨٠٦:٣٥:٠٥١٢:٠٨:٠٧١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٣٤٢٣:٢٩:١٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٤:٢٣١٢:٠٨:٠٨١٧:٤٢:١٢١٧:٥٩:١٦٢٣:٢٩:١٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٣:٤٠١٢:٠٨:٠٨١٧:٤٢:٥٦١٧:٥٩:٥٨٢٣:٢٩:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٢:٥٦١٢:٠٨:٠٧١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢٩:١٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٢:١٠١٢:٠٨:٠٥١٧:٤٤:٢١١٨:٠١:٢٠٢٣:٢٩:١٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٤:١٦٠٦:٣١:٢٤١٢:٠٨:٠٣١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٢:٠١٢٣:٢٩:١٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٠:٣٧١٢:٠٨:٠٠١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٢:٤١٢٣:٢٩:١٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٢٩:٤٨١٢:٠٧:٥٧١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٣:٢١٢٣:٢٩:١٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٢٨:٥٩١٢:٠٧:٥٢١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:٠٠٢٣:٢٩:١٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٢١٠٦:٢٨:٠٨١٢:٠٧:٤٧١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٤:٣٩٢٣:٢٩:١١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٧:١٧١٢:٠٧:٤٢١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٩:٠٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٦:٢٥١٢:٠٧:٣٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٩:٠٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٥:٣٢١٢:٠٧:٢٩١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٨:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:٠٧:٢١١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:١٢٢٣:٢٨:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٠٧:١٣١٧:٥١:٠٥١٨:٠٧:٥٠٢٣:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخل خین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخل خین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخل خین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخل خین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخل خین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخل خین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٧:١٧١٢:٠٧:٤٢١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٩:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٦:٢٥١٢:٠٧:٣٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٩:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٥:٣٢١٢:٠٧:٢٩١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٨:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:٠٧:٢١١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:١٢٢٣:٢٨:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٠٧:١٣١٧:٥١:٠٥١٨:٠٧:٥٠٢٣:٢٨:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٢:٤٧١٢:٠٧:٠٤١٧:٥١:٤٣١٨:٠٨:٢٧٢٣:٢٨:٣٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢١:٥١١٢:٠٦:٥٥١٧:٥٢:٢١١٨:٠٩:٠٣٢٣:٢٨:٢٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٠:٥٤١٢:٠٦:٤٥١٧:٥٢:٥٩١٨:٠٩:٤٠٢٣:٢٨:٢٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:١٩:٥٦١٢:٠٦:٣٤١٧:٥٣:٣٦١٨:١٠:١٦٢٣:٢٨:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:١٨:٥٧١٢:٠٦:٢٣١٧:٥٤:١٢١٨:١٠:٥١٢٣:٢٨:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:١٧:٥٨١٢:٠٦:١٢١٧:٥٤:٤٨١٨:١١:٢٧٢٣:٢٧:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٦:٥٨١٢:٠٥:٥٩١٧:٥٥:٢٤١٨:١٢:٠٢٢٣:٢٧:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:١٥:٥٧١٢:٠٥:٤٧١٧:٥٦:٠٠١٨:١٢:٣٦٢٣:٢٧:٢٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٤:٥٦١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٦:٣٥١٨:١٣:١١٢٣:٢٧:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٣:٥٤١٢:٠٥:٢٠١٧:٥٧:١٠١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٧:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٢:٥٢١٢:٠٥:٠٦١٧:٥٧:٤٤١٨:١٤:١٩٢٣:٢٦:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١١:٤٩١٢:٠٤:٥٢١٧:٥٨:١٨١٨:١٤:٥٢٢٣:٢٦:٣٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٠:٤٦١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٨:٥٢١٨:١٥:٢٦٢٣:٢٦:١٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٠٩:٤٢١٢:٠٤:٢٢١٧:٥٩:٢٦١٨:١٥:٥٩٢٣:٢٦:٠٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٠٨:٣٨١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٩:٥٩١٨:١٦:٣٢٢٣:٢٥:٤٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٧:٣٣١٢:٠٣:٥١١٨:٠٠:٣٢١٨:١٧:٠٤٢٣:٢٥:٣٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٠٣:٣٥١٨:٠١:٠٥١٨:١٧:٣٧٢٣:٢٥:١٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٠٥:٢٣١٢:٠٣:١٨١٨:٠١:٣٧١٨:١٨:٠٩٢٣:٢٤:٥٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٤:١٨١٢:٠٣:٠٢١٨:٠٢:١٠١٨:١٨:٤١٢٣:٢٤:٣٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٢:٤٥١٨:٠٢:٤٢١٨:١٩:١٣٢٣:٢٤:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٠٢:٢٨١٨:٠٣:١٤١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٤:٠٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠١:٠٠١٢:٠٢:١٠١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٠:١٧٢٣:٢٣:٤٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٥:٥٩:٥٣١٢:٠١:٥٣١٨:٠٤:١٨١٨:٢٠:٤٩٢٣:٢٣:٢٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٥:٥٨:٤٧١٢:٠١:٣٦١٨:٠٤:٤٩١٨:٢١:٢١٢٣:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخل خین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخل خین روستای نخل خین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخل خین روستای نخل خین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخل خین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخل خین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخل خین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخل خین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخل خین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخل خین

روستای نخل خین بر روی نقشه

روستای نخل خین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخل خین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نخل خین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نخل خین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخل خین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخل خین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نخل خین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخل خین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخل خین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخل خین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخل خین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخل خین
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نخل خین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نخل خین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخل خین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو