جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نخل تقی

عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز نخل تقی


اذان صبح: ٠٥:١٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٢٥:١٧
نیمه شب: ٢٣:١٣:٤٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نخل تقی (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر نخل تقی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نخل تقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نخل تقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سپاس و تشكر بر نعمت (نزد خداوند) آن را از نابودی در امان می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نخل تقی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نخل تقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نخل تقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نخل تقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نخل تقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخل تقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٦:١٨١٢:٥٧:٤١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٢٠٠:١٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٧:٣١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:١٨٠٠:١٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٧:٢١١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٦:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٧:١٢١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٦:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٢:٤٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٤١٠٠:١٥:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٦:٤٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:١٨٠٠:١٥:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٥:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣٠٠٠:١٤:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٤:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٦:٢١١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٧:١٢١٢:٥٦:١٦١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٤:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٦:١٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٤:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٣:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:١٠٠٠:١٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٣:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٣:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٠١٠٠:١٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١١:٥٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٥٠٠:١٣:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١١:١٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٥١٠٠:١٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٥:٥٧١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٠:١٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٢:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٩:١١١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٦:١٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٢:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٦:١٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٢:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخل تقی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نخل تقی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر نخل تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نخل تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نخل تقی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٥١١١:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٢:٣٧٢٣:٠٧:١٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٣٧١١:٤٧:٤٣١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٧:٣٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣١:٢٣١١:٤٨:٠٤١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٣٣٢٣:٠٧:٥٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٢:٠٨١١:٤٨:٢٦١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٨:١١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٢:٥٣١١:٤٨:٤٨١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٢:٣٦٢٣:٠٨:٣١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٣:٣٨١١:٤٩:١٢١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٢:٣٩٢٣:٠٨:٥٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٤:٢٢١١:٤٩:٣٥١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:٤٤٢٣:٠٩:١٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٥:٠٦١١:٥٠:٠٠١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٩:٣٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٥:٤٩١١:٥٠:٢٥١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٢:٥٩٢٣:٠٩:٥٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٦:٣٢١١:٥٠:٥٠١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٠٨٢٣:١٠:٢١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:١٤١١:٥١:١٦١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:١٩٢٣:١٠:٤٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٧:٥٦١١:٥١:٤٢١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٣:٣٢٢٣:١١:١٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٨:٣٧١١:٥٢:٠٩١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٣:٤٦٢٣:١١:٣٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٣٤٠٦:٣٩:١٨١١:٥٢:٣٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٤:٠١٢٣:١٢:٠٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٨:١١٠٦:٣٩:٥٧١١:٥٣:٠٤١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:١٨٢٣:١٢:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٣:٣٢١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٢:٥٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤١:١٤١١:٥٤:٠٠١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٣:٢٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤١:٥٢١١:٥٤:٢٩١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:١٧٢٣:١٣:٤٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٤:٥٨١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٥:٣٩٢٣:١٤:١٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٠٤١١:٥٥:٢٧١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٠٣٢٣:١٤:٤٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٣:٣٨١١:٥٥:٥٦١٧:٠٨:١٢١٧:٢٦:٢٨٢٣:١٥:١٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٤:١٢١١:٥٦:٢٦١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٦:٥٤٢٣:١٥:٤١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٤٥١١:٥٦:٥٥١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٧:٢١٢٣:١٦:١٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٥:١٦١١:٥٧:٢٥١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٧:٥٠٢٣:١٦:٣٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٥:٤٧١١:٥٧:٥٥١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٢٠٢٣:١٧:٠٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٦:١٦١١:٥٨:٢٥١٧:١٠:٣٤١٧:٢٨:٥١٢٣:١٧:٣٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٦:٤٥١١:٥٨:٥٥١٧:١١:٠٧١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٨:٠٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٧:١٢١١:٥٩:٢٥١٧:١١:٤٠١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٨:٣٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٤٧:٣٧١١:٥٩:٥٥١٧:١٢:١٤١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٩:٠٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٨:٠٢١٢:٠٠:٢٥١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٠٥٢٣:١٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نخل تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نخل تقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نخل تقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نخل تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نخل تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نخل تقی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٥:١٣١١:٤٥:٣٤١٧:٠٥:٤١١٧:٢٣:٢٦٢٣:٠٥:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٠٠١١:٤٥:٥٠١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٣:١٤٢٣:٠٥:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٦:٤٦١١:٤٦:٠٧١٧:٠٥:١٥١٧:٢٣:٠٣٢٣:٠٦:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٧:٣٣١١:٤٦:٢٤١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٦:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٨:١٩١١:٤٦:٤٣١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٢:٤٧٢٣:٠٦:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٩:٠٥١١:٤٧:٠٢١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٦:٥٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٥١١١:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٢:٣٧٢٣:٠٧:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٣٧١١:٤٧:٤٣١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٧:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣١:٢٣١١:٤٨:٠٤١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٢:٣٣٢٣:٠٧:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٢:٠٨١١:٤٨:٢٦١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٢:٣٤٢٣:٠٨:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٢:٥٣١١:٤٨:٤٨١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٢:٣٦٢٣:٠٨:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٣:٣٨١١:٤٩:١٢١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٢:٣٩٢٣:٠٨:٥٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٤:٢٢١١:٤٩:٣٥١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:٤٤٢٣:٠٩:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٥:٠٦١١:٥٠:٠٠١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٢:٥١٢٣:٠٩:٣٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٥:٤٩١١:٥٠:٢٥١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٢:٥٩٢٣:٠٩:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٦:٣٢١١:٥٠:٥٠١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٠٨٢٣:١٠:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:١٤١١:٥١:١٦١٧:٠٥:١١١٧:٢٣:١٩٢٣:١٠:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٧:٥٦١١:٥١:٤٢١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٣:٣٢٢٣:١١:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٨:٣٧١١:٥٢:٠٩١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٣:٤٦٢٣:١١:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٣٩:١٨١١:٥٢:٣٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٤:٠١٢٣:١٢:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٩:٥٧١١:٥٣:٠٤١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:١٨٢٣:١٢:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٣:٣٢١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٢:٥٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤١:١٤١١:٥٤:٠٠١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٣:٢٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤١:٥٢١١:٥٤:٢٩١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:١٧٢٣:١٣:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٤:٥٨١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٥:٣٩٢٣:١٤:١٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٠٤١١:٥٥:٢٧١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٠٣٢٣:١٤:٤٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٣:٣٨١١:٥٥:٥٦١٧:٠٨:١٢١٧:٢٦:٢٨٢٣:١٥:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٤:١٢١١:٥٦:٢٦١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٦:٥٤٢٣:١٥:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٤٥١١:٥٦:٥٥١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٧:٢١٢٣:١٦:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٥:١٦١١:٥٧:٢٥١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٧:٥٠٢٣:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نخل تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نخل تقی شهر نخل تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نخل تقی شهر نخل تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نخل تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نخل تقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نخل تقی

نخل تقی شهری است در استان بوشهر در جنوب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان عسلویه قرار دارد. جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۱۷۵ نفر بوده‌است

شهر نخل تقی در ویکیپدیا

شهر نخل تقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نخل تقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نخل تقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نخل تقی بر روی نقشه

شهر نخل تقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نخل تقی
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر نخل تقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نخل تقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نخل تقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نخل تقی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نخل تقی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نخل تقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخل تقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نخل تقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخل تقی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخل تقی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نخل تقی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نخل تقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو