جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان لمبو

اذان صبح: ٠٥:١١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٤٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان لمبو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان لمبو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان لمبو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

سقراط
من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان لمبو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان لمبو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان لمبو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان لمبو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان لمبو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٠٩٠٠:١٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٨:١١١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:١٥٠٠:١٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٤:٤٩١٩:٤١:٤٩٠٠:١٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٧:٣١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٧:١٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٣١٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٦:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٦:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٤٠٠:١٦:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٦:٣٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٤٩٠٠:١٥:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٥:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:١١١٢:٥٦:١٥١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٥:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٤:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٥:٥٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٠٠٠:١٤:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٦٠٠:١٤:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٥١١٢:٥٥:٤٢١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٢١٠٠:١٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٨:١٧١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٧:٣١١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:١٠٠٠:١٣:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٥:١٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤٦٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٥:١٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٣:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٥:١٠١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٢:٥٩٠٠:١٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٢٠٠:١٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:١٩١٢:٥٥:٠١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٢:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان لمبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان لمبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان لمبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان لمبو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان لمبو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان لمبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان لمبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان لمبو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان لمبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان لمبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان لمبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان لمبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان لمبو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان لمبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان لمبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان لمبو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان لمبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان لمبو روستای نخلستان لمبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان لمبو روستای نخلستان لمبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان لمبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان لمبو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان لمبو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان لمبو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان لمبو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٥:٤٦١٨:١٠:٢٦١٨:٢٦:٥٧٢٣:٥٧:١٧
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٠:٢٥١٣:٠٥:٢٨١٩:١٠:٥٧١٩:٢٧:٢٨٠٠:٢٦:٥٧
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٥٨٠٦:٥٩:١٨١٣:٠٥:١٠١٩:١١:٢٨١٩:٢٧:٥٩٠٠:٢٦:٣٧
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٤٧٠٦:٥٨:١١١٣:٠٤:٥٢١٩:١١:٥٨١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:١٧
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٣٦٠٦:٥٧:٠٤١٣:٠٤:٣٤١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٠١٠٠:٢٥:٥٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٢٤٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٤:١٦١٩:١٢:٥٩١٩:٢٩:٣٢٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٢٠٦:٥٤:٥١١٣:٠٣:٥٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣٠:٠٣٠٠:٢٥:١٥
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٠١٠٦:٥٣:٤٤١٣:٠٣:٤٠١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٣٤٠٠:٢٤:٥٤
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠٣:٢١١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٠٥٠٠:٢٤:٣٣
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥١:٣١١٣:٠٣:٠٣١٩:١٥:٠١١٩:٣١:٣٦٠٠:٢٤:١٢
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٠:٢٥١٣:٠٢:٤٥١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٠٧٠٠:٢٣:٥١
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١١٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٢:٢٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٣٨٠٠:٢٣:٣٠
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٢:١٠١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:١٠٠٠:٢٣:٠٩
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٤٧:٠٧١٣:٠١:٥٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٣:٤١٠٠:٢٢:٤٨
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٤٦:٠٢١٣:٠١:٣٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:١٣٠٠:٢٢:٢٧
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٢١٠٦:٤٤:٥٧١٣:٠١:١٧١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٤٤٠٠:٢٢:٠٦
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠١:٠٠١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:١٦٠٠:٢١:٤٥
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٢:٤٧١٣:٠٠:٤٣١٩:١٩:٠٤١٩:٣٥:٤٨٠٠:٢١:٢٤
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤١:٤٣١٣:٠٠:٢٧١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٢٠٠٠:٢١:٠٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٠:٤٠١٣:٠٠:١٠١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٤٣
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٩٠٦:٣٩:٣٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٢٤٠٠:٢٠:٢٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٨:٣٤١٢:٥٩:٣٩١٩:٢١:٠٨١٩:٣٧:٥٧٠٠:٢٠:٠٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٦٠٦:٣٧:٣٢١٢:٥٩:٢٣١٩:٢١:٣٩١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٩:٤٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤٤٠٦:٣٦:٣٠١٢:٥٩:٠٨١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٩:٢٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٨:٥٣١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٣٥٠٠:١٩:٠٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٠٩٠٠:١٨:٤٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٠:٤٢٠٠:١٨:٢٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٨:١١١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:١٥٠٠:١٨:٠٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٥٢٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٤:٤٩١٩:٤١:٤٩٠٠:١٧:٤٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٧:٢٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٧:٣١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان لمبو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان لمبو روستای نخلستان لمبو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان لمبو روستای نخلستان لمبو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان لمبو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان لمبو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان لمبو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان لمبو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان لمبو

روستای نخلستان لمبو بر روی نقشه

روستای نخلستان لمبو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان لمبو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان لمبو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان لمبو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان لمبو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان لمبو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان لمبو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان لمبو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان لمبو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان لمبو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان لمبو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخلستان لمبو
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستان لمبو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نخلستان لمبو
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان لمبو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان لمبو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو