جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان صفی الدینی

اذان صبح: ٠٥:١١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٢٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان صفی الدینی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان صفی الدینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان صفی الدینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن پنهانی، خشم خداوند را فرو می‌نشاند و همانا پیوند با خویشاوندان،‌ عمر را زیاد می‌كند و انجام كارهای خوب انسان را از حوادث بد،‌ محفوظ می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان صفی الدینی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان صفی الدینی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان صفی الدینی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان صفی الدینی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان صفی الدینی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:١٧٠٠:١٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٨:٢١١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣١:١٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٠٠٠:١٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٠:١٥١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٧:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٣٨٠٠:١٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٨:٢١١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٢٠٠:١٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٢١٠٠:١٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٦:١٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٥:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٤:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:١٥٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:١٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٥١٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:١٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٨:٠١١٢:٥٥:١٢١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٤٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:١٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:١٣:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٣١١٢:٥٥:٠١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٢٦٠٠:١٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:١٦٠٠:١٢:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان صفی الدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان صفی الدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان صفی الدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان صفی الدینی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان صفی الدینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان صفی الدینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان صفی الدینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان صفی الدینی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان صفی الدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان صفی الدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان صفی الدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان صفی الدینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان صفی الدینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان صفی الدینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان صفی الدینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان صفی الدینی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان صفی الدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان صفی الدینی روستای نخلستان صفی الدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان صفی الدینی روستای نخلستان صفی الدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان صفی الدینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان صفی الدینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان صفی الدینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان صفی الدینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان صفی الدینی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠١:١٤١٢:٠٥:٢٩١٨:١٠:٠٩١٨:٢٦:٣٩٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٠:٠٨١٣:٠٥:١١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٧:١٠٠٠:٢٦:٤٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٤١٠٦:٥٩:٠١١٣:٠٤:٥٣١٩:١١:١٠١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٦:٢٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣١٠٦:٥٧:٥٤١٣:٠٤:٣٥١٩:١١:٤١١٩:٢٨:١٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢٠٠٦:٥٦:٤٧١٣:٠٤:١٧١٩:١٢:١١١٩:٢٨:٤٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٣:٥٩١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:١٤٠٠:٢٥:١٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٥٦٠٦:٥٤:٣٤١٣:٠٣:٤١١٩:١٣:١٢١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٣:٢٢١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:١٦٠٠:٢٤:٣٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٢:٢١١٣:٠٣:٠٤١٩:١٤:١٣١٩:٣٠:٤٧٠٠:٢٤:١٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥١:١٤١٣:٠٢:٤٦١٩:١٤:٤٣١٩:٣١:١٨٠٠:٢٣:٥٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٠:٠٨١٣:٠٢:٢٨١٩:١٥:١٣١٩:٣١:٤٩٠٠:٢٣:٣٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٥٥٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٢:١٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٣:١٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٥٦١٣:٠١:٥٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٢:٥٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠١:٣٥١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٢٣٠٠:٢٢:٣١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠١:١٧١٩:١٧:١٤١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٢:١٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٤:٤٠١٣:٠١:٠٠١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٢٦٠٠:٢١:٤٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٣:٣٥١٣:٠٠:٤٣١٩:١٨:١٥١٩:٣٤:٥٨٠٠:٢١:٢٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٠:٢٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٣٠٠٠:٢١:٠٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:١٠١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٠٢٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٩:٥٣١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٣٤٠٠:٢٠:٢٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠٤٠٦:٣٩:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٠:٠٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٢٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٩:٤٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٧:١٥١٢:٥٩:٠٦١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:١١٠٠:١٩:٢٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٨:٥١١٩:٢١:٥٢١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٩:٠٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:١٧٠٠:١٨:٤٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٨:٢١١٩:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:١٨:٢٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٢٣٠٠:١٨:٠٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٧:٤٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣٧٠٦:٣١:١٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٠٠٠:١٧:٢٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٠:١٥١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٧:١١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٣٨٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان صفی الدینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان صفی الدینی روستای نخلستان صفی الدینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان صفی الدینی روستای نخلستان صفی الدینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان صفی الدینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان صفی الدینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان صفی الدینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان صفی الدینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان صفی الدینی

روستای نخلستان صفی الدینی بر روی نقشه

روستای نخلستان صفی الدینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان صفی الدینی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان صفی الدینی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان صفی الدینی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان صفی الدینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان صفی الدینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان صفی الدینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان صفی الدینی
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستان صفی الدینی
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ نخلستان صفی الدینی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان صفی الدینی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نخلستان صفی الدینی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان صفی الدینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان صفی الدینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان صفی الدینی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان صفی الدینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو