جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان شیخ حسین

اذان صبح: ٠٥:١١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٤٤

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان شیخ حسین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان شیخ حسین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان شیخ حسین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام حسن عسکری(ع)
آن كه را به راست و چپ رود واگذار! به راستی چوپان، گوسفندانش را به كمتر تلاشی گِرد آوَرَد. مبادا اسرار را فاش كرده و سخن پراكنی كنی و در پیریاست باشی، زیرا این دو، آدمی را به هلاكت میكشانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان شیخ حسین

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان شیخ حسین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان شیخ حسین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان شیخ حسین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان شیخ حسین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٥:٢٧١٢:٥٨:٥١١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٨:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٠:٤١٠٠:١٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:١٤٠٠:١٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٢٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤١:٤٨٠٠:١٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٧:١٧١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٧:٣٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٠٤٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٦:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:١٣٠٠:١٥:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٥:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٥:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٦:١٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٥:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٤:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٢٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٤:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٣١:٢١١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٤:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٥:٤١١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٢١٠٠:١٤:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٩:٠١١٢:٥٥:٣٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٨:١٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٣:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٠٩٠٠:١٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٥:١٧١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٥:١٢١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢١٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:١٥:١٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٥:١٩١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:١١٠٠:١٢:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:١٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٠١٠٠:١٢:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان شیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان شیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان شیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان شیخ حسین

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان شیخ حسین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان شیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان شیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان شیخ حسین

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان شیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان شیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان شیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان شیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان شیخ حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان شیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان شیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان شیخ حسین

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان شیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان شیخ حسین روستای نخلستان شیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان شیخ حسین روستای نخلستان شیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان شیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان شیخ حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان شیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان شیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان شیخ حسین

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠١:٣٠١٢:٠٥:٤٥١٨:١٠:٢٤١٨:٢٦:٥٥٢٣:٥٧:١٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٠:٢٣١٣:٠٥:٢٧١٩:١٠:٥٥١٩:٢٧:٢٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٥٦٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٥:٠٩١٩:١١:٢٦١٩:٢٧:٥٨٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٤٥٠٦:٥٨:١٠١٣:٠٤:٥١١٩:١١:٥٧١٩:٢٨:٢٩٠٠:٢٦:١٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٣٣٠٦:٥٧:٠٣١٣:٠٤:٣٢١٩:١٢:٢٧١٩:٢٩:٠٠٠٠:٢٥:٥٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٢٢٠٦:٥٥:٥٦١٣:٠٤:١٤١٩:١٢:٥٨١٩:٢٩:٣١٠٠:٢٥:٣٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٤:٤٩١٣:٠٣:٥٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣٠:٠٢٠٠:٢٥:١٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٣:٤٢١٣:٠٣:٣٨١٩:١٣:٥٨١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٢:٣٦١٣:٠٣:٢٠١٩:١٤:٢٩١٩:٣١:٠٤٠٠:٢٤:٣١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٣:٠٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٣٥٠٠:٢٤:١٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٢:٤٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٠٦٠٠:٢٣:٤٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٤٩:١٧١٣:٠٢:٢٦١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٣٧٠٠:٢٣:٢٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٤٨:١١١٣:٠٢:٠٨١٩:١٦:٣٠١٩:٣٣:٠٨٠٠:٢٣:٠٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠١:٥٠١٩:١٧:٠١١٩:٣٣:٤٠٠٠:٢٢:٤٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠١:٣٣١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:١١٠٠:٢٢:٢٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٤:٥٥١٣:٠١:١٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٤:٤٣٠٠:٢٢:٠٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:٠٠:٥٩١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:١٥٠٠:٢١:٤٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٢:٤٥١٣:٠٠:٤٢١٩:١٩:٠٣١٩:٣٥:٤٧٠٠:٢١:٢٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤١:٤١١٣:٠٠:٢٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٦:١٩٠٠:٢١:٠١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٦:٥١٠٠:٢٠:٤١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٧٠٦:٣٩:٣٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:٢٠:٢٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٣٨:٣٢١٢:٥٩:٣٧١٩:٢١:٠٧١٩:٣٧:٥٦٠٠:٢٠:٠٠
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥٩:٢١١٩:٢١:٣٨١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٩:٤٠
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٤٢٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٠١٠٠:١٩:٢٠
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٥:٢٧١٢:٥٨:٥١١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٩:٠٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٨:٤١
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٨:٢٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٠:٤١٠٠:١٨:٢٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:١٤٠٠:١٨:٠٣
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٢٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤١:٤٨٠٠:١٧:٤٤
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٠:٢٩١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٢٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان شیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان شیخ حسین روستای نخلستان شیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان شیخ حسین روستای نخلستان شیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان شیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان شیخ حسین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان شیخ حسین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان شیخ حسین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان شیخ حسین

روستای نخلستان شیخ حسین بر روی نقشه

روستای نخلستان شیخ حسین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان شیخ حسین
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان شیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان شیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان شیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان شیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان شیخ حسین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ نخلستان شیخ حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان شیخ حسین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستان شیخ حسین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان شیخ حسین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان شیخ حسین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان شیخ حسین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان شیخ حسین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق نخلستان شیخ حسین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان شیخ حسین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو