جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان سیدنی

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:٠٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای نخلستان سیدنی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نخلستان سیدنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان سیدنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان سیدنی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان سیدنی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان سیدنی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان سیدنی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان سیدنی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٢:٤٦١٩:١٦:٥٨١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٢:٣٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٣٠٠٠:١٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٢:١٧١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٠٤٠٠:١٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٢:٠٤١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:٣٨٠٠:١١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥١:٥٠١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:١٣٠٠:١١:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥١:٣٧١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٧٠٠:١١:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥١:٢٤١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:٠١١٢:٥١:١٢١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٠:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٠٤١٢:٥١:٠٠١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٠:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٩:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٩:١٣١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠٩:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:١٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٩:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٠:١٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٩:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٦:٣١١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٣٠٠٠:٠٨:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٥:٣٩١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٠٧٠٠:٠٨:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٤٩:٥١١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٨:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٩٠٠:٠٨:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٧:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٢:١٩١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٧:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٣٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٧:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٩:١٦١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٧:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٠:٠٠١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٦:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٣٣١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٦:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٨:٥٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٦:٣٠١٢:٤٨:٥٤١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٦:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:٥١١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان سیدنی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نخلستان سیدنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان سیدنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان سیدنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نخلستان سیدنی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان سیدنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان سیدنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نخلستان سیدنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان سیدنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان سیدنی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان سیدنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان سیدنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان سیدنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان سیدنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان سیدنی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٢٣١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٨:٥٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٩:٠٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٥:٠٢١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٩:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٩:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٠:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٠:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٠:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٠٠٠:١٠:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٦:١٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠١٠٠:١١:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠١٠٠:١١:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:١١:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠١:١٧١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:١١:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠١:٤١١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٢:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٧:١٠١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٢:١٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٢:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٧:٣٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٢:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٢:٥٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٣:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٣:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٣:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٨:١٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٣:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٨:١٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٣:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:١١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٨:٣١١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٤:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٨:٤٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٤:٥٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٨:٥١١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:١٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان سیدنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان سیدنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان سیدنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان سیدنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان سیدنی

روستای نخلستان سیدنی بر روی نقشه

روستای نخلستان سیدنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان سیدنی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان سیدنی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان سیدنی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان سیدنی
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستان سیدنی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان سیدنی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان سیدنی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان سیدنی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق نخلستان سیدنی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو