جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان سیدنی


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٥:٤٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای نخلستان سیدنی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نخلستان سیدنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان سیدنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ناپلئون هیل
هر پیشامد و رویدادی منفی، در درون خود، بذری از كامیابی و شادی بیشتر دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان سیدنی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان سیدنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستان سیدنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان سیدنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان سیدنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:١٢١٢:٥٠:١٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٦:١٩١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٤:١٨١٩:٤١:٤٠٠٠:٠٨:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٨:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:٤٦١٢:٤٩:٤٢١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٥٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠٦٠٠:٠٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٠٩١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١١:٢٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٧:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٩:١٦١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٧:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٧:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:١١٠٠:٠٦:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٦:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٨:٥٤١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٦٠٠:٠٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٨:٥١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٥:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٨:٥١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٣١٠٠:٠٥:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٨:٥١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٥:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠١:١٧١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:١١٠٠:٠٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٩:١٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٥:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٩:١٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان سیدنی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان سیدنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان سیدنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان سیدنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان سیدنی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان سیدنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان سیدنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخلستان سیدنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان سیدنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان سیدنی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٨:٥٩١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٥:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١١:٠١١٢:٥٩:٠١١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١١:٣٣١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٥:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٥:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٦:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٣:١٠١٢:٥٩:٠١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٦:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٦:١٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٤:١٤١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٧٠٠:١٦:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٦:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:١٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٦:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٨:٤٩١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٣٠٠:١٦:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٦:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٦:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٦:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٨:٠١١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٢٠٠:١٦:٣٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٦:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٨:١٣١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٦:٣٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٦:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٣٠٠:١٦:٣٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٠٠٠:١٦:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢١:١١١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٠٧٠٠:١٦:٢٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:١٣٠٠:١٦:٢٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٧:١٦١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:١٨٠٠:١٦:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٧:٠٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٢١٠٠:١٦:١٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٣:١٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٦:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٥:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٥:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٦:١٣١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٥:٤٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٥:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٥:٤٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٥:٢٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٢٦٠٠:١٥:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخلستان سیدنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان سیدنی روستای نخلستان سیدنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان سیدنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان سیدنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان سیدنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان سیدنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان سیدنی

روستای نخلستان سیدنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان سیدنی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان سیدنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نخلستان سیدنی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان سیدنی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان سیدنی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان سیدنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخلستان سیدنی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان سیدنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان سیدنی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان سیدنی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان سیدنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو