جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

پارمون | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان درنگ مدو


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

پرمودا باترا
ناامید هرگز برنده نمی‌شود و برنده، هرگز ناامید نمی‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٤:٢٧١٢:٣٥:١٩١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:١٢٢٣:٥٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٤:٥١١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٠٢٣:٥٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٨:٤١١٩:٢٥:٥٥٢٣:٥٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٠٣٢٣:٥٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٤:٢١١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٤:١٥١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٣٢٣:٥٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٣٤:٠٩١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٤٧٢٣:٥٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٤:٠٤١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٤:٠٠١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٢:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٣:٥٦١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٣:٥٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٣:٤٩١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٤٢٢٣:٥١:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٣:٤٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٨٢٣:٥١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٣:٤٥١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٣:٤٤١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٣:٤٤١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٣٢٣:٥١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٣:٤٤١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٣:٤٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:١٤٢٣:٥١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٣:٤٦١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥١:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٣:٤٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٣:٥٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٥٨٢٣:٥١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٤:٠١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٧:١١١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٠:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٤:١٠١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٢:٥٤١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٣:٥٠٠٠:٠٠:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٣:٢١١٢:٣٩:٥١١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٢:٥٠٠٠:٠٠:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٣:٤٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٠٤:٥٩١٩:٢١:٤٩٠٠:٠٠:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٤:١٥١٢:٣٩:١٨١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥٩:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٤:٤١١٢:٣٩:٠١١٩:٠٢:٥٨١٩:١٩:٤٥٢٣:٥٩:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٥:٠٨١٢:٣٨:٤٤١٩:٠١:٥٧١٩:١٨:٤٢٢٣:٥٩:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٨:٢٦١٩:٠٠:٥٥١٩:١٧:٣٩٢٣:٥٩:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٦:٠٠١٢:٣٨:٠٨١٨:٥٩:٥٣١٩:١٦:٣٥٢٣:٥٩:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٦:٢٦١٢:٣٧:٥٠١٨:٥٨:٥٠١٩:١٥:٣١٢٣:٥٨:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٦:٥٢١٢:٣٧:٣١١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٢٦٢٣:٥٨:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٧:١٨١٢:٣٧:١٢١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٢١٢٣:٥٨:٢٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٣٦:٥٣١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:١٥٢٣:٥٨:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٨:٠٩١٢:٣٦:٣٣١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٠٩٢٣:٥٧:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:١٨:٣٤١٢:٣٦:١٣١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٠٣٢٣:٥٧:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٠٠١٢:٣٥:٥٣١٨:٥٢:٢٣١٩:٠٨:٥٦٢٣:٥٧:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٥:٣٣١٨:٥١:١٧١٩:٠٧:٥٠٢٣:٥٧:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:١٩:٥٠١٢:٣٥:١٢١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٦:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٠:١٥١٢:٣٤:٥١١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٣٥٢٣:٥٦:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٠:٣٩١٢:٣٤:٣١١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٤:٢٧٢٣:٥٦:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢١:٠٤١٢:٣٤:٠٩١٨:٤٦:٥١١٩:٠٣:١٩٢٣:٥٥:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٣:٤٨١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:١١٢٣:٥٥:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢١:٥٤١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٤:٣٦١٩:٠١:٠٣٢٣:٥٥:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٢:١٨١٢:٣٣:٠٥١٨:٤٣:٢٩١٨:٥٩:٥٥٢٣:٥٤:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٢:٤٣١٢:٣٢:٤٤١٨:٤٢:٢١١٨:٥٨:٤٧٢٣:٥٤:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٣:٠٨١٢:٣٢:٢٣١٨:٤١:١٣١٨:٥٧:٣٩٢٣:٥٤:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٣:٣٣١٢:٣٢:٠١١٨:٤٠:٠٦١٨:٥٦:٣٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٣:٥٨١٢:٣١:٤٠١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٢٢٢٣:٥٣:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٤:٢٣١٢:٣١:١٨١٨:٣٧:٥٠١٨:٥٤:١٤٢٣:٥٣:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٤:٤٨١٢:٣٠:٥٧١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٣:٠٦٢٣:٥٣:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٥:١٣١٢:٣٠:٣٥١٨:٣٥:٣٤١٨:٥١:٥٧٢٣:٢٢:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٢٥:٣٨١١:٣٠:١٤١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٠:٥٠٢٢:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان درنگ مدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان درنگ مدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان درنگ مدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان درنگ مدو

روستای نخلستان درنگ مدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان درنگ مدو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان درنگ مدو
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخلستان درنگ مدو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخلستان درنگ مدو
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان درنگ مدو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو