جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

پارمون | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان درنگ مدو

اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:١٢

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان درنگ مدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آبراهام لینكلن
چیزهایی كه من مایل به دانستن آنها هستم در كتاب وجود دارد و بهترین رفیق من كسی است كه كتابی به من بدهد كه [ آن را ] نخوانده باشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان درنگ مدو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٤:٥٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٠:٤٧١٩:١٧:٣٣٢٣:٥٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٣:٥٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٠٤٢٣:٥٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٢:٥٨١٢:٣٧:١٠١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٣٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٧:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١١:٠٢١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٤٠٢٣:٥٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٠:٠٥١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:١٣٢٣:٥٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٦:١٧١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٤٥٢٣:٥٦:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:١٨٢٣:٥٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٥:٥٣١٩:٠٤:٥١١٩:٢١:٥٠٢٣:٥٥:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٦:٢٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٢٣٢٣:٥٥:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٣٥:٣١١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٥٧٢٣:٥٥:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٤:٣٩١٢:٣٥:٢١١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٣:٣٠٢٣:٥٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٥:١١١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٠٣٢٣:٥٤:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٥:٠١١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٠٧١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١١٢٣:٥٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠١:١٨١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٣:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٤:٣٦١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٣:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٨:٥٦١٢:٣٤:٢١١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥٣:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٤:١٥١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٠٣٢٣:٥٢:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٤:٠٩١٩:١١:١٤١٩:٢٨:٣٧٢٣:٥٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٦:٤٣١٢:٣٤:٠٤١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:١٢٢٣:٥٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٤:٠٠١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٢:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٥:١٩١٢:٣٣:٥٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٢:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٣:٥٢١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٢:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٤:٠٠١٢:٣٣:٤٩١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٣٣٢٣:٥١:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٣:٤٧١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥١:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٣:٤٥١٩:١٥:٠٥١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٣:٤٤١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:١٩٢٣:٥١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان درنگ مدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان درنگ مدو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٥٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٤:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٩:٤١١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٥:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٩:٥٤١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٥:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٥:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٥:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٦:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٠:٤٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٦:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٥٦٢٣:٥٦:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤١:٠٨١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٥٧٢٣:٥٦:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤١:٢٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٦:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٨:٢٧١٢:٤١:٣١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٥٧٢٣:٥٧:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤١:٤٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٧:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٤١:٥٣١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٧:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٧:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٢:١٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٨:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٨:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٨:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥١:١٨١٢:٤٢:٤١١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٨:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٠٠٢٣:٥٩:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٩:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٣٢٢٣:٥٩:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٣:٠٧١٢:٤٣:١١١٩:٣٣:٠٤١٩:٥١:١٦٢٣:٥٩:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٣:١٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٩٢٣:٥٩:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٤:٠٤١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٤١٢٤:٠٠:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٠:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٣:٣٥١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٠:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٥:٣٢١٢:٤٣:٣٩١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٠:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٣:٤٤١٩:٣١:١١١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٠:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٠:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان درنگ مدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان درنگ مدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان درنگ مدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان درنگ مدو

روستای نخلستان درنگ مدو بر روی نقشه

روستای نخلستان درنگ مدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان درنگ مدو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان درنگ مدو
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان درنگ مدو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان درنگ مدو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو