جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

پارمون | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان درنگ مدو


اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:١٣
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٣٦

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
زیاد كار كردن هنر نیست، هوشمندانه كار كردن هنر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان درنگ مدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٤:٢٧١٢:٣٥:١٩١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:١٢٢٣:٥٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٤:٥١١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٠٢٣:٥٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٤:٤٣١٩:٠٨:٤١١٩:٢٥:٥٥٢٣:٥٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٣٤:٣٥١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٤:٢٨١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٠٣٢٣:٥٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٤:٢١١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٣٨٢٣:٥٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٤:١٥١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٣٢٣:٥٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٣٤:٠٩١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٤٧٢٣:٥٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٤:٠٤١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٤:٠٠١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٢:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٣:٥٦١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥٢:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٣:٥٢١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٣:٤٩١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٤٢٢٣:٥١:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٣:٤٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٨٢٣:٥١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٣:٤٥١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٣:٤٤١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢٨٢٣:٥١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٣:٤٤١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٣٢٣:٥١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٣:٤٤١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٣:٤٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:١٤٢٣:٥١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٣:٤٦١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥١:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٣:٤٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٣:٥٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٥٨٢٣:٥١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٧:٣٥١٢:٣٤:٠١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٧:١١١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٠:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٤:١٠١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان درنگ مدو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان درنگ مدو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخلستان درنگ مدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان درنگ مدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٥٠٢٣:٥٠:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٤:٠٦١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٠:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:١١١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣٤:١٧١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٠:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٠:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٠:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥١:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:١٣٢٣:٥١:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٥:٠١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥١:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٥:١٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:١٤٢٣:٥١:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٥:١٩١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥١:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:١٤٢٣:٥١:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥١:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:١١٢٣:٥١:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥١:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٦:١٢١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥١:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٢:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٦:٣٤١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٢:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٢:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣٦:٥٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٧:١١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٢:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٧:٢٣١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٢٨٢٣:٥٢:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥٣:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣٧:٤٨١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٣:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٨:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٢٨٢٣:٥٣:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٨:١٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٤٦٢٣:٥٣:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٣:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:١٨٢٣:٥٤:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٣٣٢٣:٥٤:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان درنگ مدو روستای نخلستان درنگ مدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان درنگ مدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نخلستان درنگ مدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان درنگ مدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان درنگ مدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان درنگ مدو

روستای نخلستان درنگ مدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان درنگ مدو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان درنگ مدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخلستان درنگ مدو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان درنگ مدو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان درنگ مدو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستان درنگ مدو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نخلستان درنگ مدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق نخلستان درنگ مدو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان درنگ مدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو