جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستان بالا

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان بالا


اذان صبح: ٠٥:٠٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٣

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای نخلستان بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نخلستان بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

‌حضرت محمد (ص)‌
كسی كه (فقط) از خدا بترسد، خداوند (نیز)، كاری می¬كند كه همه‌ی مردم، از او بترسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان بالا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستان بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٢:٥١١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٣٨٠٠:١١:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٢:٤١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٤٠٠:١١:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٩٠٠:١١:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٢٥٠٠:١١:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:١٦١٢:٥٢:١٥١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٠١٠٠:١٠:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:١٤٠٠:١٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٤٩١٢:٥١:٥٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٠:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٠٢١٢:٥١:٤٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٩:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:١٧١٢:٥١:٤١١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٥١:٣٦١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٩:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:٣٢١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١١:٠٥١٢:٥١:٢٨١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٩:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥١:٢١١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥١:١٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥١:١٨١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥١:١٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٧:١٢١٢:٥١:١٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥١:١٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:٠٨:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٨:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٥١:١٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٤:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٧:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥١:٢٥١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥١:٢٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥١:٣٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٥١:٤٢١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان بالا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نخلستان بالا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نخلستان بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نخلستان بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخلستان بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان بالا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٣:١٤١٣:٠١:٢٤١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٨:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٣:٤٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٨:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:١٨١٣:٠١:٢٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٨:٢١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٤:٥٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٨:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٨:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٥:٥٤١٣:٠١:٢٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٨:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٦:٢٦١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٨:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٦:٥٨١٣:٠١:٢٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٨:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٧:٣١١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٨:٥٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٨:٠٣١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٨:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٣٥١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:١٨٠٠:١٩:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٩:٠٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٣٩١٣:٠١:٠٤١٩:٤٢:٠٨١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٩:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٠:١١١٣:٠٠:٥٩١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٩:٠٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:١٨٠٠:١٩:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢١:١٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٩:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤١٠٠:١٩:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٥١٠٠:١٩:٠٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٠:٢١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٩:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٠:١٢١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٨:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:١٥٠٠:١٨:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٢١٠٠:١٨:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٩:٤١١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٢٦٠٠:١٨:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٣١٠٠:١٨:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٩:١٧١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٨:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٨:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٨:٥١١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٨:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٨:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٧:٥٣١٢:٥٨:٢٤١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٨:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٨:٠٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٧:٥٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخلستان بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان بالا روستای نخلستان بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان بالا روستای نخلستان بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان بالا

روستای نخلستان بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان بالا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نخلستان بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نخلستان بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان بالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستان بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستان بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخلستان بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان بالا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ نخلستان بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو