جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان ام الدعون

اذان صبح: ٠٥:١١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٢٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان ام الدعون)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان ام الدعون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان ام الدعون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

؟
هیچ‌كس نمی‌تواند بدون خواست خودمان، ما را آشفته و پریشان كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان ام الدعون

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان ام الدعون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان ام الدعون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان ام الدعون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان ام الدعون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:١٦٠٠:١٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٨:٢١١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:١٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٢٩٠٠:١٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٨:٢١١٢:٥٧:٠١١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:١١٠٠:١٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٦:١٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٥:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٤:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٠٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٤٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢١:١٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٥:٣٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٠١٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:١٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٥:١١١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:١٣٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:١٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٣:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٥:٠١١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٢٥٠٠:١٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٤:٥٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٠١٠٠:١٢:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:١٤٠٠:١٢:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٥١٠٠:١٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:٥٠١٢:٥٤:٤١١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ام الدعون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ام الدعون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ام الدعون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان ام الدعون

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ام الدعون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان ام الدعون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ام الدعون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ام الدعون

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان ام الدعون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان ام الدعون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان ام الدعون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان ام الدعون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ام الدعون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان ام الدعون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ام الدعون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ام الدعون

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان ام الدعون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ام الدعون روستای نخلستان ام الدعون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ام الدعون روستای نخلستان ام الدعون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان ام الدعون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ام الدعون

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان ام الدعون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ام الدعون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ام الدعون

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠١:١٤١٢:٠٥:٢٩١٨:١٠:٠٨١٨:٢٦:٣٩٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٠:٠٧١٣:٠٥:١١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٧:١٠٠٠:٢٦:٤٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٤٢٠٦:٥٩:٠١١٣:٠٤:٥٣١٩:١١:١٠١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٦:٢٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣١٠٦:٥٧:٥٤١٣:٠٤:٣٥١٩:١١:٤٠١٩:٢٨:١٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢٠٠٦:٥٦:٤٧١٣:٠٤:١٦١٩:١٢:١١١٩:٢٨:٤٣٠٠:٢٥:٣٩
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠٨٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٣:٥٨١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:١٤٠٠:٢٥:١٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٤:٣٤١٣:٠٣:٤٠١٩:١٣:١١١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٤٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٣:٢٢١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:١٥٠٠:٢٤:٣٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٢:٢١١٣:٠٣:٠٤١٩:١٤:١٢١٩:٣٠:٤٦٠٠:٢٤:١٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥١:١٤١٣:٠٢:٤٦١٩:١٤:٤٢١٩:٣١:١٧٠٠:٢٣:٥٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٠:٠٨١٣:٠٢:٢٨١٩:١٥:١٢١٩:٣١:٤٨٠٠:٢٣:٣٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٥٦٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٢:١٠١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٣:١٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٧:٥٦١٣:٠١:٥٢١٩:١٦:١٣١٩:٣٢:٥١٠٠:٢٢:٥٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٦:٥٠١٣:٠١:٣٤١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٢٢٠٠:٢٢:٣١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٨٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠١:١٧١٩:١٧:١٤١٩:٣٣:٥٤٠٠:٢٢:١٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٤:٤٠١٣:٠١:٠٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٢٥٠٠:٢١:٤٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٣:٣٥١٣:٠٠:٤٣١٩:١٨:١٥١٩:٣٤:٥٧٠٠:٢١:٢٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٢:٣١١٣:٠٠:٢٦١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٢٩٠٠:٢١:٠٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٠:٠٩١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:٠١٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٩:٥٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٣٣٠٠:٢٠:٢٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٠٤٠٦:٣٩:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:٠٥٠٠:٢٠:٠٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٣٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٩:٢١١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٩:٤٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٧:١٦١٢:٥٩:٠٥١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:١٠٠٠:١٩:٢٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٠٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٨:٥٠١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٩:٠٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:١٦٠٠:١٨:٤٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٤:١٢١٢:٥٨:٢١١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٨:٢٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٨:٠٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٠:٥٦٠٠:١٧:٤٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣٨٠٦:٣١:١٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٢٩٠٠:١٧:٢٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٧:٢٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٧:١١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٧:١٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان ام الدعون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ام الدعون روستای نخلستان ام الدعون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ام الدعون روستای نخلستان ام الدعون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان ام الدعون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان ام الدعون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان ام الدعون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان ام الدعون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان ام الدعون

روستای نخلستان ام الدعون بر روی نقشه

روستای نخلستان ام الدعون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان ام الدعون
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان ام الدعون + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان ام الدعون + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان ام الدعون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان ام الدعون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان ام الدعون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان ام الدعون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ نخلستان ام الدعون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان ام الدعون
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستان ام الدعون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نخلستان ام الدعون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان ام الدعون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستان ام الدعون
افق شرعی امروز فردا نخلستان ام الدعون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ام الدعون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو