جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله

بهدشت | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان ال اله

اذان صبح: ٠٥:١١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٢١

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای نخلستان ال اله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان ال اله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان ال اله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

شری كارتر اسكات
نمی توانید درسی را بیاموزید، مگر اینكه از آن آگاه شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان ال اله

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان ال اله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نخلستان ال اله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان ال اله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان ال اله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٨:١٣١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٤١٠٠:١٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:١٤٠٠:١٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٢:٠٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣١٠٦:٣١:٠٦١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٠٨١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:٥٣١٩:٤١:٥٥٠٠:١٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:١١١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٣٠١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:١١٠٠:١٥:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٦:٢٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٥:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٤:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٥:٤١١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:٠٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٤١٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٦٠٠:١٤:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٥:١٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤١١٢:٥٥:١٠١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٣:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٣:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:١٦٠٠:١٣:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:٤١١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٣٠٠:١٢:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:١٧١٢:٥٤:٤١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٢:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٢:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٩٠٠:١٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:٤٣١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:١١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ال اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ال اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ال اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان ال اله

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ال اله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نخلستان ال اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ال اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای نخلستان ال اله

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نخلستان ال اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان ال اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای نخلستان ال اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان ال اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ال اله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای نخلستان ال اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ال اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ال اله

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان ال اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ال اله روستای نخلستان ال اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای نخلستان ال اله روستای نخلستان ال اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نخلستان ال اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ال اله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای نخلستان ال اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان ال اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ال اله

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٠٥:٢١١٨:١٠:٠٠١٨:٢٦:٣١٢٣:٥٦:٥٢
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٠:٠٠١٣:٠٥:٠٣١٩:١٠:٣١١٩:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:٣٣
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٣١٣:٠٤:٤٥١٩:١١:٠٢١٩:٢٧:٣٣٠٠:٢٦:١٣
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٢٣٠٦:٥٧:٤٦١٣:٠٤:٢٧١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٠٤٠٠:٢٥:٥٢
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١٢٠٦:٥٦:٣٩١٣:٠٤:٠٩١٩:١٢:٠٣١٩:٢٨:٣٥٠٠:٢٥:٣٢
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٠١٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٣:٥١١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٠٦٠٠:٢٥:١١
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٩٠٦:٥٤:٢٦١٣:٠٣:٣٢١٩:١٣:٠٣١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٣:١٤١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:٠٧٠٠:٢٤:٣٠
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٢:٥٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٠:٣٨٠٠:٢٤:٠٩
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٢:٣٨١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٠٩٠٠:٢٣:٤٨
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٢:٢٠١٩:١٥:٠٤١٩:٣١:٤٠٠٠:٢٣:٢٦
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٢:٠٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٢:١١٠٠:٢٣:٠٥
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٤٧:٤٨١٣:٠١:٤٤١٩:١٦:٠٥١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٢:٤٤
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٤٦:٤٣١٣:٠١:٢٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:١٤٠٠:٢٢:٢٣
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١١٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠١:٠٩١٩:١٧:٠٦١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٢:٠٢
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٤:٣٣١٣:٠٠:٥٢١٩:١٧:٣٦١٩:٣٤:١٧٠٠:٢١:٤١
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٣:٢٨١٣:٠٠:٣٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٤:٤٩٠٠:٢١:٢٠
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٢:٢٤١٣:٠٠:١٨١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٢٠٠٠:٢٠:٥٩
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤١:٢٠١٣:٠٠:٠١١٩:١٩:٠٨١٩:٣٥:٥٢٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٠:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٢٥٠٠:٢٠:١٨
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٩:١٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٠:١٠١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٩:٥٨
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٦٠٦:٣٨:١٠١٢:٥٩:١٣١٩:٢٠:٤١١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٩:٣٧
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٧:٠٨١٢:٥٨:٥٨١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٩:١٧
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٦:٠٧١٢:٥٨:٤٢١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٨:٥٧
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٨:٣٨
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٨:١٣١٩:٢٢:٤٦١٩:٣٩:٤١٠٠:١٨:١٨
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:١٤٠٠:١٧:٥٩
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٢:٠٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٧:٤٠
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣١٠٦:٣١:٠٦١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢١٠٠:١٧:٢١
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٠٨١٢:٥٧:١٩١٩:٢٤:٥٣١٩:٤١:٥٥٠٠:١٧:٠٣
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:١١١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای نخلستان ال اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ال اله روستای نخلستان ال اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای نخلستان ال اله روستای نخلستان ال اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان ال اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان ال اله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان ال اله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان ال اله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان ال اله

روستای نخلستان ال اله بر روی نقشه

روستای نخلستان ال اله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان ال اله
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای نخلستان ال اله + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای نخلستان ال اله + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای نخلستان ال اله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نخلستان ال اله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نخلستان ال اله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخلستان ال اله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان ال اله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان ال اله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نخلستان ال اله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نخلستان ال اله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستان ال اله
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستان ال اله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستان ال اله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان ال اله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو