جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد

زیرآب | زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستان آب باد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٢٦:١٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای نخلستان آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نخلستان آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستان آب باد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان آب باد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستان آب باد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستان آب باد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان آب باد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٠١٠٠:٠٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٣٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٤١١٢:٤٩:٣١١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٧:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٥٦١٢:٤٩:١٤١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:١٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٩:٣٥١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٨:٤١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٠١١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٨:٣١١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٨:٢٧١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤٨:٢٤١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٥:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٨:٢١١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٥:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٨:١٩١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٨:١٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:١٣٠٠:٠٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٨:١٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٥١٠٠:٠٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٨:١٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢٩٠٠:٠٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٨:١٥١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:١٨١٢:٤٨:١٦١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٨:١٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:١١١٢:٤٨:١٩١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٤:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٤٠٠٠:٠٤:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٨:٢٨١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٤:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستان آب باد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نخلستان آب باد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستان آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای نخلستان آب باد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢١:٤٠١٢:٠٥:٠٣١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٦:١٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٠:٤١١٢:٠٤:٥٤١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٦:٢٣٢٣:٢٦:٠٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:١٩:٤٢١٢:٠٤:٤٤١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٠٢٢٣:٢٥:٥٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:١٨:٤٢١٢:٠٤:٣٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٧:٤٠٢٣:٢٥:٤٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٠٠:٤٤٠٦:١٧:٤١١٢:٠٤:٢٢١٧:٥١:٢٨١٨:٠٨:١٨٢٣:٢٥:٣٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٤:١١١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٨:٥٥٢٣:٢٥:٢٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٥:٣٧١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٥:١٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٣:٢٣١٨:١٠:١٠٢٣:٢٥:٠٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٣:٣٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٤:٠٠١٨:١٠:٤٦٢٣:٢٤:٤٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٠٣:٢٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١١:٢٣٢٣:٢٤:٣٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١١:٢٢١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٥:١٤١٨:١١:٥٩٢٣:٢٤:٢٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٠:١٧١٢:٠٢:٥١١٧:٥٥:٥١١٨:١٢:٣٥٢٣:٢٤:٠٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:١١١٢:٠٢:٣٦١٧:٥٦:٢٧١٨:١٣:١٠٢٣:٢٣:٥٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٢:٢١١٧:٥٧:٠٣١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٣:٣٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٦:٥٨١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٢١٢٣:٢٣:٢٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠١:٥٠١٧:٥٨:١٤١٨:١٤:٥٦٢٣:٢٣:٠٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:٠١:٣٤١٧:٥٨:٤٩١٨:١٥:٣١٢٣:٢٢:٤٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٣:٣٧١٢:٠١:١٨١٧:٥٩:٢٤١٨:١٦:٠٦٢٣:٢٢:٣١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠١:٠١١٧:٥٩:٥٨١٨:١٦:٤٠٢٣:٢٢:١٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠١:٢١١٢:٠٠:٤٤١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:١٤٢٣:٢١:٥٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٠٠:٢٧١٨:٠١:٠٧١٨:١٧:٤٩٢٣:٢١:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٢:٠٨٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠٠:١٠١٨:٠١:٤٢١٨:١٨:٢٣٢٣:٢١:١٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٧:٥٥١١:٥٩:٥٢١٨:٠٢:١٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٢١:٠٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٦:٤٦١١:٥٩:٣٥١٨:٠٢:٤٩١٨:١٩:٣١٢٣:٢٠:٤١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٥:٣٧١١:٥٩:١٧١٨:٠٣:٢٣١٨:٢٠:٠٥٢٣:٥٠:٢٢
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٤:٢٨١٢:٥٨:٥٩١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٠:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٦:٠٧٠٦:٥٣:١٩١٢:٥٨:٤٢١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:١٣٠٠:١٩:٤٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٢:١٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٠٥:٠٤١٩:٢١:٤٧٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥١:٠٠١٢:٥٨:٠٦١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٢٠٠٠:١٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخلستان آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستان آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستان آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نخلستان آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستان آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان آب باد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٦:٢١١٢:٠٥:٤١١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٢:٢٤٢٣:٢٦:٤٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٥:٢٧١٢:٠٥:٣٥١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٣:٠٥٢٣:٢٦:٣٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٤:٣١١٢:٠٥:٢٨١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٣:٤٥٢٣:٢٦:٣٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٣:٣٥١٢:٠٥:٢٠١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٦:٢٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠٥:١٢١٧:٤٨:١٠١٨:٠٥:٠٥٢٣:٢٦:٢٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢١:٤٠١٢:٠٥:٠٣١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٦:١٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٠:٤١١٢:٠٤:٥٤١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٦:٢٣٢٣:٢٦:٠٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:١٩:٤٢١٢:٠٤:٤٤١٧:٥٠:١٠١٨:٠٧:٠٢٢٣:٢٥:٥٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:١٨:٤٢١٢:٠٤:٣٤١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٧:٤٠٢٣:٢٥:٤٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:١٧:٤١١٢:٠٤:٢٢١٧:٥١:٢٨١٨:٠٨:١٨٢٣:٢٥:٣٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٤:١١١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٨:٥٥٢٣:٢٥:٢٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٥:٣٧١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٥:١٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٣:٢٣١٨:١٠:١٠٢٣:٢٥:٠٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٣:٣٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٤:٠٠١٨:١٠:٤٦٢٣:٢٤:٤٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٠٣:٢٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١١:٢٣٢٣:٢٤:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١١:٢٢١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٥:١٤١٨:١١:٥٩٢٣:٢٤:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٠:١٧١٢:٠٢:٥١١٧:٥٥:٥١١٨:١٢:٣٥٢٣:٢٤:٠٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:١١١٢:٠٢:٣٦١٧:٥٦:٢٧١٨:١٣:١٠٢٣:٢٣:٥٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٢:٢١١٧:٥٧:٠٣١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٣:٣٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٦:٥٨١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٢١٢٣:٢٣:٢٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠١:٥٠١٧:٥٨:١٤١٨:١٤:٥٦٢٣:٢٣:٠٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:٠١:٣٤١٧:٥٨:٤٩١٨:١٥:٣١٢٣:٢٢:٤٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٣:٣٧١٢:٠١:١٨١٧:٥٩:٢٤١٨:١٦:٠٦٢٣:٢٢:٣١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠١:٠١١٧:٥٩:٥٨١٨:١٦:٤٠٢٣:٢٢:١٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠١:٢١١٢:٠٠:٤٤١٨:٠٠:٣٣١٨:١٧:١٤٢٣:٢١:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٠:١٢١٢:٠٠:٢٧١٨:٠١:٠٧١٨:١٧:٤٩٢٣:٢١:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠٠:١٠١٨:٠١:٤٢١٨:١٨:٢٣٢٣:٢١:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٧:٥٥١١:٥٩:٥٢١٨:٠٢:١٦١٨:١٨:٥٧٢٣:٢١:٠٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٦:٤٦١١:٥٩:٣٥١٨:٠٢:٤٩١٨:١٩:٣١٢٣:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نخلستان آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان آب باد روستای نخلستان آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نخلستان آب باد روستای نخلستان آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستان آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستان آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستان آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستان آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستان آب باد

روستای نخلستان آب باد بر روی نقشه

روستای نخلستان آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستان آب باد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نخلستان آب باد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای نخلستان آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستان آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا نخلستان آب باد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نخلستان آب باد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا نخلستان آب باد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستان آب باد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نخلستان آب باد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخلستان آب باد
زمان پخش اذان زنده به افق نخلستان آب باد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستان آب باد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستان آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو