جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز نخلستانهای حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٩

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
در مورد آنچه در ذهن خود دارید، احساس مسئولیت داشته باشید تا بتوانید از یك ذهن مثبت و بزرگ برخوردار شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نخلستانهای حاجی آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستانهای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نخلستانهای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نخلستانهای حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٤٣٠٠:٠٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٠:١٥١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٩٠٠:٠٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٠١١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:١١١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٠٠٠:٠٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٤:٢١١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٨:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٢:٤٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١١:٥٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٧:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:١٣١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٩:١٩١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٩:١٤١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٩:١١١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٧:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٦:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٩:٠٢١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٩:٠٠١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٦:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٩:٠١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٩:١١١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستانهای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستانهای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستانهای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نخلستانهای حاجی آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نخلستانهای حاجی آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستانهای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستانهای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای نخلستانهای حاجی آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٤٩:٤١١٢:٥٨:١٣١٩:٠٧:١٠١٩:٢٣:٤٣٠٠:١٩:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٤٨:٣٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:١٥٠٠:١٩:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٤٧:٢٨١٢:٥٧:٣٧١٩:٠٨:١١١٩:٢٤:٤٦٠٠:١٨:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٧:١٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:١٨٠٠:١٨:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٥:١٥١٢:٥٧:٠١١٩:٠٩:١٢١٩:٢٥:٤٩٠٠:١٨:٠٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٦:٢١٠٠:١٧:٤٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٣:٠٢١٢:٥٦:٢٥١٩:١٠:١٤١٩:٢٦:٥٢٠٠:١٧:٢٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤١:٥٦١٢:٥٦:٠٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٢٤٠٠:١٧:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٠:٥٠١٢:٥٥:٥٠١٩:١١:١٥١٩:٢٧:٥٥٠٠:١٦:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٩:٤٤١٢:٥٥:٣٢١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٢٧٠٠:١٦:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٥:١٥١٩:١٢:١٦١٩:٢٨:٥٩٠٠:١٦:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٤:٥٨١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٣١٠٠:١٥:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٦:٣٠١٢:٥٤:٤١١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٥:١٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٢٥١٢:٥٤:٢٤١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٤:٥٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٤:٠٨١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٠٧٠٠:١٤:٣٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٣:٥٢١٩:١٤:٥٠١٩:٣١:٣٩٠٠:١٤:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٣:٣٦١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:١٢٠٠:١٣:٥٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣١:١٣١٢:٥٣:٢٠١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٣:٣٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:١١١٢:٥٣:٠٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:١٨٠٠:١٣:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٢:٥٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٥١٠٠:١٢:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٢:٣٦١٩:١٧:٢٨١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٢:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٢:٢٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٤:٥٨٠٠:١٢:١٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٢:٠٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٣١٠٠:١١:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٢:٥١:٥٥١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٥٠٠:١١:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:١٢١٢:٥١:٤٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٣٩٠٠:١١:٢١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٣:١٤١٢:٥١:٢٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:١٤٠٠:١١:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٢:١٧١٢:٥١:١٧١٩:٢٠:٤١١٩:٣٧:٤٨٠٠:١٠:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢١:٢١١٢:٥١:٠٦١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٢٣٠٠:١٠:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٢١:٤٧١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٠:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٩:٣١١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٣٣٠٠:٠٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای نخلستانهای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستانهای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای نخلستانهای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نخلستانهای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستانهای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای نخلستانهای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نخلستانهای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستانهای حاجی آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٥:٥٦:٢٣١٢:٠٠:٠١١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٠:٣٥٢٣:٥١:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٧٠٦:٥٥:١٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٠٦٠٠:٢١:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٤:٠٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٠٥:٠٦١٩:٢١:٣٨٠٠:٢٠:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٦٠٦:٥٣:٠٢١٢:٥٩:٠٧١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٠٩٠٠:٢٠:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥١:٥٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٢:٤١٠٠:٢٠:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٠:٤٨١٢:٥٨:٣١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٣:١٢٠٠:١٩:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٤٩:٤١١٢:٥٨:١٣١٩:٠٧:١٠١٩:٢٣:٤٣٠٠:١٩:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٤٨:٣٥١٢:٥٧:٥٥١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٤:١٥٠٠:١٩:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٤٧:٢٨١٢:٥٧:٣٧١٩:٠٨:١١١٩:٢٤:٤٦٠٠:١٨:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٧:١٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:١٨٠٠:١٨:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٥:١٥١٢:٥٧:٠١١٩:٠٩:١٢١٩:٢٥:٤٩٠٠:١٨:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٦:٤٣١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٦:٢١٠٠:١٧:٤٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٣:٠٢١٢:٥٦:٢٥١٩:١٠:١٤١٩:٢٦:٥٢٠٠:١٧:٢٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤١:٥٦١٢:٥٦:٠٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٢٤٠٠:١٧:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٠:٥٠١٢:٥٥:٥٠١٩:١١:١٥١٩:٢٧:٥٥٠٠:١٦:٤٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٩:٤٤١٢:٥٥:٣٢١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٢٧٠٠:١٦:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٥:١٥١٩:١٢:١٦١٩:٢٨:٥٩٠٠:١٦:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٤:٥٨١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٣١٠٠:١٥:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٦:٣٠١٢:٥٤:٤١١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٥:١٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٢٥١٢:٥٤:٢٤١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٤:٥٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٤:٠٨١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٠٧٠٠:١٤:٣٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٣:٥٢١٩:١٤:٥٠١٩:٣١:٣٩٠٠:١٤:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:١٥١٢:٥٣:٣٦١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:١٢٠٠:١٣:٥٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣١:١٣١٢:٥٣:٢٠١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٣:٣٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:١١١٢:٥٣:٠٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:١٨٠٠:١٣:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٢:٥٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٥١٠٠:١٢:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٢:٣٦١٩:١٧:٢٨١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٢:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٠٨١٢:٥٢:٢٢١٩:١٨:٠٠١٩:٣٤:٥٨٠٠:١٢:١٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٢:٠٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٣١٠٠:١١:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٢:٥١:٥٥١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٥٠٠:١١:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:١٢١٢:٥١:٤٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٣٩٠٠:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستانهای حاجی آباد روستای نخلستانهای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای نخلستانهای حاجی آباد روستای نخلستانهای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نخلستانهای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نخلستانهای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نخلستانهای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نخلستانهای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نخلستانهای حاجی آباد

روستای نخلستانهای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای نخلستانهای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نخلستانهای حاجی آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای نخلستانهای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نخلستانهای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نخلستانهای حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نخلستانهای حاجی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نخلستانهای حاجی آباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ نخلستانهای حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق نخلستانهای حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نخلستانهای حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق نخلستانهای حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نخلستانهای حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نخلستانهای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو