جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نجم آباد

اقبال غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز نجم آباد


اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٥
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٠

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نجم آباد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای نجم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نجم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
خداوند درِ دعا را بر بنده‌ای باز نمی‌كند كه درِ پذیرش دعا را به روی او ببندد و چنان است كه درِ توبه را برای بنده‌ای باز كند و درِ بخشایش را بر او ببندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نجم آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نجم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نجم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٧:٥١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٦١٣:٠٧:٤١١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٧:١٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٧:١٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٧:٠٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:١١:٢٨١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١١٠٠:١٧:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٧:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٧:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٤٠٠٠:١٦:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٦:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٦:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:١١٠٠:١٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:١٨٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٥:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٧:٠٢٠٠:١٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجم آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نجم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نجم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای نجم آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای نجم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نجم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای نجم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نجم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نجم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای نجم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نجم آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٥٦١١:٥٤:٢٧١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٣:٠٥٢٣:١٢:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٤:٥٢١١:٥٤:١٨١٧:٢٣:١٥١٧:٤١:٥٤٢٣:١٢:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٤:١١١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٤٥٢٣:١١:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٦:٤٦١١:٥٤:٠٤١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٣٧٢٣:١١:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٧:٤٤١١:٥٣:٥٨١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٢٩٢٣:١١:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٨:٤٢١١:٥٣:٥٣١٧:١٨:٣٦١٧:٣٧:٢٣٢٣:١١:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:٤٠١١:٥٣:٤٩١٧:١٧:٢٩١٧:٣٦:١٩٢٣:١١:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:٣٨١١:٥٣:٤٥١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:١٥٢٣:١١:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣١:٣٧١١:٥٣:٤٢١٧:١٥:١٩١٧:٣٤:١٣٢٣:١١:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٢:٣٦١١:٥٣:٤٠١٧:١٤:١٦١٧:٣٣:١٣٢٣:١١:٠٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٣:٣٥١١:٥٣:٣٨١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:١٣٢٣:١١:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٤:٣٥١١:٥٣:٣٨١٧:١٢:١٤١٧:٣١:١٥٢٣:١٠:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٥:٣٥١١:٥٣:٣٨١٧:١١:١٥١٧:٣٠:١٨٢٣:١٠:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٣:٣٩١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٠:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٧:٣٥١١:٥٣:٤١١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٢٩٢٣:١٠:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٨:٣٥١١:٥٣:٤٣١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٣٧٢٣:١٠:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٩:٣٦١١:٥٣:٤٧١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٦:٤٦٢٣:١٠:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٣:٥١١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:٥٧٢٣:١٠:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤١:٣٧١١:٥٣:٥٦١٧:٠٥:٥١١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٠:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٢:٣٨١١:٥٤:٠٢١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٤:٢٣٢٣:١٠:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٣:٣٩١١:٥٤:٠٩١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٣٩٢٣:١٠:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٤:١٦١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٠:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٥:٤١١١:٥٤:٢٥١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:١٥٢٣:١١:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٤:٣٤١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٣٦٢٣:١١:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٧:٤٣١١:٥٤:٤٤١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٥٨٢٣:١١:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٤:٥٦١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:٢٢٢٣:١١:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٩:٤٥١١:٥٥:٠٧١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:٤٨٢٣:١١:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٠:٤٦١١:٥٥:٢٠١٦:٥٩:٣٥١٧:١٩:١٦٢٣:١١:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٤٦١١:٥٥:٣٤١٦:٥٩:٠٢١٧:١٨:٤٦٢٣:١١:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٢:٤٧١١:٥٥:٤٨١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:١٧٢٣:١١:٥٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نجم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نجم آباد روستای نجم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای نجم آباد روستای نجم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نجم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نجم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نجم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نجم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نجم آباد

روستای نجم آباد بر روی نقشه

روستای نجم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نجم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نجم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نجم آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای نجم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای نجم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نجم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نجم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نجم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق نجم آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نجم آباد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ نجم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نجم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نجم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نجم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نجم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو