جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نجف آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نجف آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بهترین چیزی كه به مرد مؤمن داده شده است، خوش خلقی است و بدترین چیزی كه به مرد داده شده است، بد دلی است در حالی كه صورت نیكویی دارد. (بد سیرتی در خوش سیرتی)

اوقات شرعی ماه جاری روستای نجف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نجف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نجف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:١٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٧٠٠:١٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٠:٤٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:١٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٥:٣١١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:١٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٣١٠٠:١٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٥٠٠:١٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١١٠٠:١٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نجف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نجف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٥:١٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٦:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٦:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٦:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٦:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٧:١١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٧:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:٣١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٧:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٧:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٨:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٨:٢٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:١٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٨:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٧:٤١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٩:١٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٩:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٩:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٩:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٠:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٠:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢١:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢١:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢١:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٩:١٧٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢١:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٢:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٢:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٢:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:٢١١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٥٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نجف آباد

روستای نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نجف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف آباد
زمان پخش اذان زنده به افق نجف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نجف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نجف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو