جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نجف آباد

سرپنیران | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٠١
اذان مغرب: ١٩:١١:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:١٩

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نجف آباد (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام جعفر صادق (ع)
شایسته نیست دست بوسیدن مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نجف آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نجف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نجف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٦:١٣١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٥:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٦٠٠:١٤:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٠٥٠٠:١٤:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٥:٣١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٥:١٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٣:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٢:٠٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٢:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:١٢:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٤:١٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٢:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٣٠٠:١١:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٠٣٠٠:١١:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٤٤٠٠:١١:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٦:١٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٤٠٠:١١:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٥:١٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٠:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٦٠٠:١٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٣:١٧١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٧٠٠:١٠:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٠:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٤٥١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٩:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٩:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٨:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٨:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٨:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٤:١١١٢:٥٢:٣٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نجف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای نجف آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نجف آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نجف آباد روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای نجف آباد روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نجف آباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٧٠٠:١٧:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٨:٢٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٧:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٨:١٢١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٧:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٧:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣٤٠٠:١٦:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٦:٤١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣١:٤١١٢:٥٧:٠٢١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:١٣٠٠:١٦:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٢:١٤١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٠١٠٠:١٦:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٦:٢٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٦:٠١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٣:١٩١٢:٥٦:٠٥١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٥:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٥:٤٦١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٥:٢٦١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:١١٠٠:١٥:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٥:٠٦١٩:١٤:٤٩١٩:٣١:٥٨٠٠:١٥:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٥:٢٨١٢:٥٤:٤٦١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٤:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٦:٠١١٢:٥٤:٢٦١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٣٠٠٠:١٤:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٤:٠٥١٩:١١:١٠١٩:٢٨:١٥٠٠:١٤:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٧:٠٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٠١٠٠:١٣:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٣٧:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٣:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:٣١٠٠:١٣:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٣٨:٤١١٢:٥٢:٤١١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:١٦٠٠:١٣:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٣٩:١٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٠٠٠:١٢:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٣٩:٤٥١٢:٥١:٥٩١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٤٥٠٠:١٢:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٠:١٧١٢:٥١:٣٨١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٣٠٠٠:١٢:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٠:٥٠١٢:٥١:١٦١٩:٠١:١٦١٩:١٨:١٤٠٠:١١:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤١:٢٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٠٠:٠١١٩:١٦:٥٩٠٠:١١:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤١:٥٤١٢:٥٠:٣٤١٨:٥٨:٤٦١٩:١٥:٤٣٠٠:١١:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٢:٢٦١٢:٥٠:١٢١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٢٨٠٠:١٠:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٢:٥٩١٢:٤٩:٥١١٨:٥٦:١٦١٩:١٣:١٢٠٠:١٠:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٣:٣١١٢:٤٩:٣٠١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٥٧٢٣:٤٠:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٤:٠٤١١:٤٩:٠٩١٧:٥٣:٤٦١٨:١٠:٤١٢٣:١٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نجف آباد

روستای نجف آباد بر روی نقشه

روستای نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نجف آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ نجف آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نجف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نجف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نجف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نجف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نجف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو