جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نجف آباد

سرپنیران | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:١٣
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نجف آباد (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمی‌شوند (یعنی قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتی انفاق می‌كند،‌ منّت می‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسی كه پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند كه نفرینش می‌كنند) و كسی كه همیشه شراب می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نجف آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نجف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نجف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٤:١٧١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٥٣٠٠:١٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٨:٥١١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٣٣٠٠:١١:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٤٠٠:١١:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٣:٤٨١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٥٥٠٠:١١:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٥٠٠:١١:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٣:٣١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٦٠٠:١٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٤:١١١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:١٧١٢:٥٣:١٦١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٨٠٠:١٠:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٣:١٠١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٩٠٠:١٠:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١١:٣٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٩:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢٣٠٠:٠٩:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٢:٤١١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٨:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٨:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:١١٠٠:٠٨:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٢:٣٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٨:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٧:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٠٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٧:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٧:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نجف آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای نجف آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:١١٠٦:٤٩:٢٤١٢:٠٨:٤٨١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:٣٠٢٣:٢٨:١٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٨:٥٦١٢:٠٩:٠٠١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٨:٢٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠٩:١١١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:١١٢٣:٢٨:٤٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٤٧:٥٧١٢:٠٩:٢٢١٧:٣١:٠٦١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٨:٥٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٧:٢٥١٢:٠٩:٣٢١٧:٣١:٥٨١٧:٤٩:٥٠٢٣:٢٩:٠٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٦:٥١١٢:٠٩:٤١١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٠:٤٠٢٣:٢٩:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٦:١٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٣:٤١١٧:٥١:٢٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٥:٤٠١٢:٠٩:٥٦١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٢:١٨٢٣:٢٩:٤٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٥:٠٢١٢:١٠:٠٢١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٣:٠٧٢٣:٢٩:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٤:٢٣١٢:١٠:٠٨١٧:٣٦:١٣١٧:٥٣:٥٥٢٣:٢٩:٥٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٣:٤٢١٢:١٠:١٢١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٤٤٢٣:٣٠:٠٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٣:٠٠١٢:١٠:١٦١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٥:٣٢٢٣:٣٠:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٢:١٧١٢:١٠:١٩١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٦:١٩٢٣:٣٠:١٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤١:٣٣١٢:١٠:٢٢١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:٠٧٢٣:٣٠:٢٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٠:٤٧١٢:١٠:٢٣١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٥٤٢٣:٣٠:٢٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٠:٠٠١٢:١٠:٢٤١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:٤١٢٣:٣٠:٣١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٩:٥٢٠٦:٣٩:١٢١٢:١٠:٢٤١٧:٤١:٥٨١٧:٥٩:٢٧٢٣:٣٠:٣٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٨:٢٣١٢:١٠:٢٣١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٠:١٤٢٣:٣٠:٣٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٨:٢٤٠٦:٣٧:٣٢١٢:١٠:٢٢١٧:٤٣:٣٤١٨:٠١:٠٠٢٣:٣٠:٣٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٦:٤١١٢:١٠:١٩١٧:٤٤:٢١١٨:٠١:٤٥٢٣:٣٠:٣٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٥:٤٨١٢:١٠:١٧١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٢:٣٠٢٣:٣٠:٣٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٥٤١٢:١٠:١٣١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٣:١٥٢٣:٣٠:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٤:٠٠١٢:١٠:٠٩١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٠٠٢٣:٣٠:٣٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٠:٠٤١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٤:٤٤٢٣:٣٠:٢٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٢:٠٧١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٨:١٣١٨:٠٥:٢٨٢٣:٣٠:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣١:١٠١٢:٠٩:٥٢١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٦:١٢٢٣:٣٠:٢١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٠:١١١٢:٠٩:٤٥١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٠:١٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٩:١٢١٢:٠٩:٣٧١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٧:٣٩٢٣:٣٠:١٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٨:١٢١٢:٠٩:٢٩١٧:٥١:١١١٨:٠٨:٢١٢٣:٣٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٢:٠٧١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٨:١٣١٨:٠٥:٢٨٢٣:٣٠:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣١:١٠١٢:٠٩:٥٢١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٦:١٢٢٣:٣٠:٢١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٠:١١١٢:٠٩:٤٥١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٠:١٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٩:١٢١٢:٠٩:٣٧١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٧:٣٩٢٣:٣٠:١٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٨:١٢١٢:٠٩:٢٩١٧:٥١:١١١٨:٠٨:٢١٢٣:٣٠:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٧:١١١٢:٠٩:٢٠١٧:٥١:٥٥١٨:٠٩:٠٤٢٣:٢٩:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٠٩:١١١٧:٥٢:٣٨١٨:٠٩:٤٦٢٣:٢٩:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٢:٠٩:٠١١٧:٥٣:٢١١٨:١٠:٢٧٢٣:٢٩:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٤:٠٣١٢:٠٨:٥٠١٧:٥٤:٠٣١٨:١١:٠٩٢٣:٢٩:٢٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٢:٥٩١٢:٠٨:٣٩١٧:٥٤:٤٥١٨:١١:٥٠٢٣:٢٩:١٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٠٨:٢٨١٧:٥٥:٢٧١٨:١٢:٣١٢٣:٢٩:٠٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٠:٤٩١٢:٠٨:١٦١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:١١٢٣:٢٨:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٠٨:٠٣١٧:٥٦:٥٠١٨:١٣:٥١٢٣:٢٨:٤٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:١٨:٣٦١٢:٠٧:٥٠١٧:٥٧:٣٠١٨:١٤:٣١٢٣:٢٨:٣١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٠٧:٣٦١٧:٥٨:١١١٨:١٥:١١٢٣:٢٨:١٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:١٦:٢١١٢:٠٧:٢٢١٧:٥٨:٥١١٨:١٥:٥٠٢٣:٢٨:٠٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٥:١٢١٢:٠٧:٠٨١٧:٥٩:٣٠١٨:١٦:٢٩٢٣:٢٧:٥٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٤:٠٤١٢:٠٦:٥٣١٨:٠٠:١٠١٨:١٧:٠٨٢٣:٢٧:٣٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٢:٥٤١٢:٠٦:٣٨١٨:٠٠:٤٩١٨:١٧:٤٧٢٣:٢٧:١٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١١:٤٥١٢:٠٦:٢٣١٨:٠١:٢٨١٨:١٨:٢٥٢٣:٢٧:٠٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٢:٠٦١٨:١٩:٠٣٢٣:٢٦:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٠٩:٢٤١٢:٠٥:٥١١٨:٠٢:٤٥١٨:١٩:٤١٢٣:٢٦:٣٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٨:١٣١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٣:٢٣١٨:٢٠:١٩٢٣:٢٦:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٠٥:١٨١٨:٠٤:٠١١٨:٢٠:٥٧٢٣:٢٥:٥٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٥:٠١١٨:٠٤:٣٩١٨:٢١:٣٥٢٣:٢٥:٣٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٤:٣٩١٢:٠٤:٤٤١٨:٠٥:١٦١٨:٢٢:١٢٢٣:٢٥:١٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٠٤:٢٧١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٥:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٤:٠٩١٨:٠٦:٣١١٨:٢٣:٢٧٢٣:٢٤:٤١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠١:٠٣١٢:٠٣:٥٢١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٠٥٢٣:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نجف آباد

روستای نجف آباد بر روی نقشه

روستای نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نجف آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق نجف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ نجف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نجف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو