جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نجف آباد

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نجف آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آبراهام مازلو
ارج نهادن، برای از بین بردن احساس بی‌ارزشی فرد، داروی بسیار كارآمدی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نجف آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نجف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نجف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نجف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٢:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٣:٣١١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٢:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٣١١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠١٠٠:١٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٣:١٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١١:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٣:٠٨١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:١٣٠٠:١١:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٣:٠١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١١:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:١٩١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٦٠٠:١١:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٠:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:١٥٠٠:١٠:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٤١١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٢٨٠٠:١٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٠٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٠:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٠:٢١١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٩:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٩:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:٤١١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٢:٤٥١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٩:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٢:٥١١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نجف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای نجف آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٩:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٩:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٩:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٩:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٩:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٧:١٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٩:٥١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٩:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٨:١٦١٣:٠٢:٣١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٠:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٠:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٢١١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٠:٠٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٠:١٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٠:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٢:١٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٠:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٠:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٠:١٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:١٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠١:٤٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٠:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٠:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠١:٢٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٠:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠١:٢٠١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٠:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠١:١٠١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٠:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٠٠١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٠:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٩:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٠٠٠:١٩:٥١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٣٤٠٠:١٩:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٠:١٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٩:٣٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٩:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٩:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٩:١٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٩:١٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٩:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٠:٠٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای نجف آباد روستای نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نجف آباد

روستای نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نجف آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نجف آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق نجف آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نجف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو