جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر نجف آباد

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٤٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٨

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف آباد (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
هر كه پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا كند چون كسی است كه بی زه كمان كشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر نجف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٢:١٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٨:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٥٩١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٢٥١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٨:٢٦١٣:٠١:٤٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٧:٢٧١٣:٠١:٣٦١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٦:٣٠١٣:٠١:٢٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٥:٣٣١٣:٠١:٢٣١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٤:٣٨١٣:٠١:١٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٦:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٣:٤٤١٣:٠١:١٢١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٢:٥١١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١١:٥٩١٣:٠١:٠٤١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٠٠١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٤٤٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:١٦٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٧٠٠:١٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٣:١٦١٣:٠١:٠١١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٤١١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:١٤٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٣٦١٣:٠١:١٣٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٣:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٠٦١٣:٠١:١٨٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نجف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر نجف آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٠:٣٠١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٨:٣٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤١:٠٢١١:٥٠:٤٦١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٠٥٢٣:٠٨:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٥٦١١:٥١:٠٣١٦:٥٩:٥٤١٧:١٨:٤٧٢٣:٠٨:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٤٩١١:٥١:٢٠١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٣٢٢٣:٠٩:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:٤٣١١:٥١:٣٩١٦:٥٩:٢٠١٧:١٨:١٨٢٣:٠٩:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٤:٣٥١١:٥١:٥٨١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٩:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٥:٢٨١١:٥٢:١٨١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٥٦٢٣:١٠:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٢٠١١:٥٢:٣٨١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٤٧٢٣:١٠:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٧:١٢١١:٥٣:٠٠١٦:٥٨:٣٥١٧:١٧:٤٠٢٣:١٠:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٣:٢٢١٦:٥٨:٢٩١٧:١٧:٣٥٢٣:١٠:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٣:٤٤١٦:٥٨:٢٤١٧:١٧:٣٢٢٣:١١:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٩:٤٣١١:٥٤:٠٨١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٣١٢٣:١١:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٠:٣٣١١:٥٤:٣١١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٣١٢٣:١١:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥١:٢١١١:٥٤:٥٦١٦:٥٨:٢٠١٧:١٧:٣٣٢٣:١٢:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٢:٠٩١١:٥٥:٢١١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٣٧٢٣:١٢:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٥:٤٦١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٤٢٢٣:١٣:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٤٣١١:٥٦:١٢١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٥٠٢٣:١٣:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٢٨١١:٥٦:٣٨١٦:٥٨:٤٠١٧:١٧:٥٩٢٣:١٣:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٥:١٣١١:٥٧:٠٥١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٠٩٢٣:١٤:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٥:٥٧١١:٥٧:٣٢١٦:٥٩:٠١١٧:١٨:٢٢٢٣:١٤:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٨:٠٠١٦:٥٩:١٤١٧:١٨:٣٦٢٣:١٥:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٧:٢١١١:٥٨:٢٨١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٥٢٢٣:١٥:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٨:٥٦١٦:٥٩:٤٦١٧:١٩:٠٩٢٣:١٥:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٨:٤١١١:٥٩:٢٥١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٢٨٢٣:١٦:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٩:٢٠١١:٥٩:٥٤١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٤٩٢٣:١٦:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٠:٢٣١٧:٠٠:٤٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٧:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٠:٥٢١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٧:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:٢٢١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠١:٤١١٢:٠١:٥١١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٢٧٢٣:١٨:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٢:٢١١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٥٥٢٣:١٩:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف آباد شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر نجف آباد شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف آباد

نَجَف‌آباد یکی از شهرهای استان اصفهان است که در مرکز ایران است. نجف آباد چهارمین شهر پرجمعیت استان اصفهان و در مرکز این استان واقع شده‌ است. نجف‌آباد دارای دو بخش مرکزی و مهردشت و ۶ شهر نجف‌آباد، گلدشت، جوزدان، علویجه، دهق و کهریزسنگ می‌باشد

شهر نجف آباد در ویکیپدیا

شهر نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف آباد بر روی نقشه

شهر نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ نجف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ نجف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نجف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نجف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو