جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر نجف آباد

تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز نجف آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:١٠

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر نجف آباد (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر نجف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نجف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نجف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

ویكتور فرانكل
آخرین آزادی ما انسانها این است كه نگرش خود را در هر شرایطی خود انتخاب كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر نجف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر نجف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر نجف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر نجف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٢:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٤:١٨١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:٢١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٣:٥١١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٣:١٣١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٣٠٠:١٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٣:٠١١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٩:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:١٠٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٢:٢٨١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٨:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٢:١٨١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٣٩١٣:٠١:٥١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠١:٤٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٧:٤٠١٣:٠١:٣٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠١:٢٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠١:٢٣١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٤:٥٠١٣:٠١:١٧١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٣:٥٦١٣:٠١:١٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٠٢١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٢:١٠١٣:٠١:٠٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١١:١٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٥٧١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٣٢٠٠:١٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٨٠٠:١٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نجف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نجف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر نجف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف آباد شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر نجف آباد شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر نجف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر نجف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٣٤٠٠:١٦:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٦:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٧:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٠٣٠٠:١٧:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٧:١٦٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٧:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:١٧:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٧:٤١٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٨:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٢٠٠٠:١٨:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٢٠٠٠:١٨:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠٨:١٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٨:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٩:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠١:٠١١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:١١٠٠:١٩:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٩:٠١٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٥٧٠٠:١٩:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٩:١١٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٠:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٩:٢١٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٩:٣١٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٠:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٠:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢١:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢١:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:٠٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢١:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:١٣٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢١:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٠:٢٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٢:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٢٦٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٢:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٢:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٠:٣٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٠:٤٣٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٣:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٣:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:١٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٣:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٠:٥١١٣:١٠:٥٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٣:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:٢٩١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر نجف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف آباد شهر نجف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر نجف آباد شهر نجف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر نجف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر نجف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر نجف آباد

نَجَف‌آباد یکی از شهرهای استان اصفهان است که در مرکز ایران است. نجف آباد چهارمین شهر پرجمعیت استان اصفهان و در مرکز این استان واقع شده‌ است. نجف‌آباد دارای دو بخش مرکزی و مهردشت و ۶ شهر نجف‌آباد، گلدشت، جوزدان، علویجه، دهق و کهریزسنگ می‌باشد

شهر نجف آباد در ویکیپدیا

شهر نجف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر نجف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر نجف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر نجف آباد بر روی نقشه

شهر نجف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر نجف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر نجف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر نجف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر نجف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نجف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نجف آباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نجف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق نجف آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نجف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نجف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نجف آباد
افق شرعی امروز فردا نجف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر نجف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو