جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ناو

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ناو

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٢١
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناو (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای ناو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ناو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه اهل گرسنگی و اندیشه را دیدید به آنها نزدیك شوید زیرا حكمت و دانش، بر زبان آنها جاری می¬شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ناو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ناو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٩٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٥:١٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٩:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٩:٠٠١٣:١٥:٠٢١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٧:٣٧١٣:١٤:٤٨١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٦:١٥١٣:١٤:٣٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٢:١٤١٣:١٣:٥٧١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٣:٤٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٣:٣٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٦:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:٢٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٥:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:١٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٥:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٤:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٢:١١١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٤:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢١:٠٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٩:٥٠١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٨:٤١١٣:١٢:١٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٧:٣٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٦:٢٨١٣:١٢:٠١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٢:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٥:٢٣١٣:١١:٥٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٤:١٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٣:١٦١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢١:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٢:١٥١٣:١١:٤٤٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:١١:١٦١٣:١١:٤١٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٠:١٧١٣:١١:٣٩٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٩:٢٠١٣:١١:٣٧٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٠:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:١١:٣٦٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ناو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ناو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناو روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناو روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ناو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٣:١٠١٢:٠٧:٥١١٨:١١:٥٤١٨:٣٠:٢٥٢٣:٢٤:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٠٧:٣٠١٨:١٠:٢١١٨:٢٨:٥٢٢٣:٢٤:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٧:٠٩١٨:٠٨:٤٩١٨:٢٧:١٩٢٣:٢٤:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٤٦٢٣:٢٤:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٤:١٤٢٣:٢٣:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٤١٢٣:٢٣:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٢:٣٩١٨:٢١:٠٩٢٣:٢٣:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٩:١١١٢:٠٥:٢٧١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٣٨٢٣:٢٢:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٠٥:٠٧١٧:٥٩:٣٥١٨:١٨:٠٦٢٣:٢٢:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٠:٥٥١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٨:٠٤١٨:١٦:٣٦٢٣:٢٢:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١١:٤٨١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٦:٣٣١٨:١٥:٠٥٢٣:٢١:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٢:٤١١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٣٥٢٣:٢١:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٣:٣٤١٢:٠٣:٥١١٧:٥٣:٣٣١٨:١٢:٠٦٢٣:٢١:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٤:٢٨١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٣٧٢٣:٢٠:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٢١١٢:٠٣:١٥١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٩:٠٩٢٣:٢٠:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٦:١٥١٢:٠٢:٥٨١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٤١٢٣:٢٠:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:١٠١٢:٠٢:٤١١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٦:١٤٢٣:٢٠:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٨:٠٤١٢:٠٢:٢٤١٧:٤٦:١٠١٨:٠٤:٤٨٢٣:١٩:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٥٩١٢:٠٢:٠٨١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٣:٢٢٢٣:١٩:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:٥٥١٢:٠١:٥٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:٥٧٢٣:١٩:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٠:٥٠١٢:٠١:٣٨١٧:٤١:٥٢١٨:٠٠:٣٣٢٣:١٩:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢١:٤٦١٢:٠١:٢٤١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٠٩٢٣:١٨:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٢:٤٣١٢:٠١:١٠١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٧:٤٧٢٣:١٨:٣٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٤٠١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:٢٥٢٣:١٨:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٠٠:٤٤١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٠٤٢٣:١٨:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٣٤١٢:٠٠:٣١١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:٤٤٢٣:١٧:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٣٢١٢:٠٠:٢٠١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٢٥٢٣:١٧:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٧:٣٠١٢:٠٠:٠٩١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٠٧٢٣:١٧:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٩:٥٩١٧:٣٠:٥٧١٧:٤٩:٥٠٢٣:١٧:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٢٧١١:٥٩:٤٩١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناو روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناو روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناو

روستای ناو بر روی نقشه

روستای ناو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ناو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ناو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ناو
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناو
زمان پخش اذان زنده به افق ناو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ناو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو