جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ناو

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ناو


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٣١

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناو (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای ناو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ناو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لاروشفوكو
ناكامی‌های ما همواره از بهانه‌هایی كه برای توجیه كردن آن‍ها می‌آوریم، بخشش‌پذیرترند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ناو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٣:٢١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٥:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٣:١٠٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٣:٠١٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٥١٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٥٤١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٣:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٩:٣٤١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:١٣٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٣:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٧:١٩١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٢:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٦:١٣١٣:١٢:٠١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٢:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:٥٦٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٢:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٤:٠٥١٣:١١:٥١٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٢:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٤٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢١:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٢:٠١١٣:١١:٤٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٠٢١٣:١١:٤١٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٧٠٦:١٠:٠٤١٣:١١:٣٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢١:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٧١٣:١١:٣٧٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٠:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٨:١٢١٣:١١:٣٦٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٧:١٨١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:١١:٣٦٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٠:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:١١:٣٧٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٠:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٤:٤٥١٣:١١:٣٨٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٣:٥٧١٣:١١:٤٠٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٣:١١١٣:١١:٤٢٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:١١:٤٥٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٢:٣٠٠٠:١٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٧٠٦:٠١:٤٣١٣:١١:٤٩٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٣:٢٣٠٠:١٩:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١١٠٦:٠١:٠٢١٣:١١:٥٣٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٤:١٥٠٠:١٩:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٨٠٦:٠٠:٢٢١٣:١١:٥٧٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٥:٠٦٠٠:١٩:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٩:٤٤١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٥٧٠٠:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٧:٥١١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٣٤٢٣:٤٣:١٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٨:٠٤١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤٣:٣١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٨:١٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:١٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٤:٠١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢٠:٢٩١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٤:١٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٨:٤٤١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٥٤٢٣:٤٤:٢٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٨:٥٠١٢:٢٨:٥٢١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٥٩٢٣:٤٤:٣٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٠:٢٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٥٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٧:٠٤١٢:٢٩:٠٦١٧:٤١:٣٣١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٠٩١٢:٢٩:١١١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٢:١١٢٣:٤٥:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٥:١٢١٢:٢٩:١٦١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٥:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٤:١٤١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٥:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٣:١٥١٢:٢٩:٢٣١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٥:٢٢٢٣:٤٥:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٢:١٤١٢:٢٩:٢٥١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٦:٢٥٢٣:٤٥:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١١:١١١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٨:١٠١٨:٠٧:٢٩٢٣:٤٥:٤٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٥:٤٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٩:٠٣١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٩:٣٥٢٣:٤٥:٤٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:٥٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:٣٨٢٣:٤٥:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٤٩١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٤٠٢٣:٤٥:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٥:٤٠١٢:٢٩:٢٣١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٤٣٢٣:٤٥:٥٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٣٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٤:٤٠١٨:١٣:٤٥٢٣:٤٥:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٩١٢:٢٩:١٦١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٥:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٠٧١٢:٢٩:١٢١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٤٩٢٣:٤٥:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٥٠٢٣:٤٥:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٩:٣٩١٢:٢٩:٠١١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٥٢٢٣:٤٥:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٢٤١٢:٢٨:٥٥١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٥٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٧:٠٧١٢:٢٨:٤٨١٨:٠١:٠١١٨:١٩:٥٤٢٣:٤٥:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٨:٤١١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٥:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:٣٢١٢:٢٨:٣٢١٨:٠٣:٠٥١٨:٢١:٥٥٢٣:٤٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ناو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ناو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٦:٥٩١٢:٢٦:٢٢١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٦:١٥٢٣:٤١:٢٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٠٠٧:٢٦:٢٨١٢:٢٦:٣٨١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٧:١٧٢٣:٤١:٤٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٥:٥٦١٢:٢٦:٥٥١٧:٢٨:١٤١٧:٤٨:٢٠٢٣:٤٢:٠٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٥:٢١١٢:٢٧:١٠١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:٤٢:٢٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٠:٢٦١٧:٥٠:٢٧٢٣:٤٢:٤٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٧:٣٨١٧:٣١:٣٣١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٢:٥٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٧:٥١١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٣٤٢٣:٤٣:١٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٨:٠٤١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤٣:٣١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٨:١٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:١٦١٢:٢٨:٢٥١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٤:٠١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢٠:٢٩١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٤:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:١٩:٤٠١٢:٢٨:٤٤١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٥٤٢٣:٤٤:٢٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٨:٥٠١٢:٢٨:٥٢١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٥٩٢٣:٤٤:٣٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٠:٢٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٥٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٧:٠٤١٢:٢٩:٠٦١٧:٤١:٣٣١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٥:٠٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٠٩١٢:٢٩:١١١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٢:١١٢٣:٤٥:٠٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٥:١٢١٢:٢٩:١٦١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٣:١٥٢٣:٤٥:١٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٤:١٤١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٥:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٣:١٥١٢:٢٩:٢٣١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٥:٢٢٢٣:٤٥:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٢:١٤١٢:٢٩:٢٥١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٦:٢٥٢٣:٤٥:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١١:١١١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٨:١٠١٨:٠٧:٢٩٢٣:٤٥:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٥:٤٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٩:٠٣١٢:٢٩:٢٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٩:٣٥٢٣:٤٥:٤٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:٥٦١٢:٢٩:٢٧١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:٣٨٢٣:٤٥:٥١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٤٩١٢:٢٩:٢٥١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٤٠٢٣:٤٥:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٥:٤٠١٢:٢٩:٢٣١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٤٣٢٣:٤٥:٥٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٣٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٤:٤٠١٨:١٣:٤٥٢٣:٤٥:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٩١٢:٢٩:١٦١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٥:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٢:٠٧١٢:٢٩:١٢١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٤٩٢٣:٤٥:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٥٠٢٣:٤٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ناو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ناو روستای ناو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ناو روستای ناو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناو

روستای ناو بر روی نقشه

روستای ناو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ناو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ناو
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناو
افق شرعی امروز فردا ناو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ناو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ناو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ناو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو