جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ناوبالا

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ناوبالا

اذان صبح: ٠٥:٣٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٣٣

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناوبالا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای ناوبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای ناوبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناوبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
‌رضایت خداوند،‌ در رضایت پدر و مادر است و خشم او در خشم آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناوبالا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناوبالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناوبالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ناوبالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناوبالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ناوبالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٥:١٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٩:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٥:٠٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٨:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٤:٥١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٦:١٨١٣:١٤:٣٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٤:٢٤١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٧:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٤:١٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٢:١٧١٣:١٣:٥٩١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٧:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٣:٢٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٣:١٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٢:٥٥٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٤:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٢:١٤١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢١:٠٣١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٣:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٩:٥٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٣:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٢:١٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٧:٣٧١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٦:٣١١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٢:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١١:٥٩٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٤:٢٢١٣:١١:٥٤٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٢:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٣:٢٠١٣:١١:٥٠٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:١١٠٠:٢١:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٢:١٨١٣:١١:٤٧٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١١:١٩١٣:١١:٤٤٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٠:٢٠١٣:١١:٤٢٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢١:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٩:٢٣١٣:١١:٤٠٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٠:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٧:٣٣١٣:١١:٣٨٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناوبالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناوبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ناوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناوبالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ناوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناوبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناوبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ناوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناوبالا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناوبالا روستای ناوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناوبالا روستای ناوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ناوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناوبالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ناوبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ناوبالا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٧:١٠١٣:١٨:٠٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٥٠٠:٣١:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٨:٠١١٣:١٧:٥٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٩٠٠:٣١:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٧:٣٤١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣١:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٩:٤٣١٣:١٧:١٨١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٣١:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٧:٠١١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣١:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤١:٢٤١٣:١٦:٤٣١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:٣١:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١١٠٦:٤٢:١٥١٣:١٦:٢٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣١:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٦:٠٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٣٠:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٥:٤٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣٠:٤٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٤:٤٦١٣:١٥:٣٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٠:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:١٥:١١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٣٠:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٦:٢٧١٣:١٤:٥٢١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٣٠:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٧:١٧١٣:١٤:٣٢١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣٠:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٤:١٢١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٩:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٨:٥٧١٣:١٣:٥٢١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢٩:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٩:٤٧١٣:١٣:٣١١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:٢٩:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٥٠:٣٧١٣:١٣:١١١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٩:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥١:٢٧١٣:١٢:٥٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٨:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٢:١٧١٣:١٢:٢٩١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٨:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٢:٠٨١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٣٠٠:٢٨:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٣:٥٧١٣:١١:٤٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:٢٨:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٤:٤٨١٣:١١:٢٦١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:٢٧:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٥:٣٨١٣:١١:٠٥١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٣٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٦:٢٨١٣:١٠:٤٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٥٨٠٠:٢٧:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٧:١٨١٣:١٠:٢٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٢٤٠٠:٢٧:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٠:٠١١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٥٠٠٠:٢٦:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٥٩١٣:٠٩:٣٩١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:١٦٠٠:٢٦:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٩:٥٠١٣:٠٩:١٨١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٤٣٠٠:٢٦:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٠:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٠٩٠٠:٢٥:٥١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٣١١٣:٠٨:٣٦١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥٥:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:٢٢١٢:٠٨:١٤١٨:١٣:٣٠١٨:٣٢:٠١٢٣:٢٥:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ناوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ناوبالا روستای ناوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای ناوبالا روستای ناوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناوبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناوبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناوبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناوبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناوبالا

روستای ناوبالا بر روی نقشه

روستای ناوبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناوبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناوبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناوبالا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای ناوبالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ناوبالا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناوبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناوبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ناوبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناوبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناوبالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناوبالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ناوبالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناوبالا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ناوبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ناوبالا
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ ناوبالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ناوبالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ناوبالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناوبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو