جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ناهچک

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهچک


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٥
اذان ظهر: ١١:٢٨:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٥٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناهچک (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ناهچک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ناهچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
آثار محسوس [=چشم‌گیر] هنری با گذشت زمان از بین می‌روند، از دیوارها كنده می‌شوند و با بكارگیری سلیقه‌های گذرا از اعتبار می‌افتند؛ ولی زندگی عشق، همیشگی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناهچک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناهچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ناهچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:١١١٢:٣١:٣٤١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٤٢٣:٥١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٣١:٢٣١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٥٨٢٣:٥٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣١:١٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣١:٠٤١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٤١٢٣:٥٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٠:٤٧١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٥٠٢٣:٤٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٩:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٠:٢٠١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٠:١٤١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٨:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٨:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٠:٠٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٤٨:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٩:٥٧١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٨:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٩:٣٨١٢:٢٩:٥٤١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٠٦٢٣:٤٧:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٢٩:٥٢١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٩:٥٠١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٧:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٩:٤٩١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٩:٤٩١٩:١٣:١٦١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٦:٠٧١٢:٢٩:٤٩١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٧:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٩:٥٠١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢٩:٥٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٩:٥٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٩:٥٨١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٠٠٢٣:٤٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٠:٠١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٠:٠٥١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٠:١٠١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٦:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:١٥١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٢:٠٥١١:٢١:١٤١٦:٤٠:١٢١٦:٥٧:٥٩٢٢:٤١:٢٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٢:٥٠١١:٢١:٣٥١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤١:٤٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٣٥١١:٢١:٥٦١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٢:٠٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٤:١٩١١:٢٢:١٨١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٢:٢١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٥:٠٣١١:٢٢:٤٠١٦:٤٠:٠٨١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٢:٤١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٥:٤٧١١:٢٣:٠٤١٦:٤٠:١١١٦:٥٨:٠٥٢٢:٤٣:٠٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٦:٣١١١:٢٣:٢٧١٦:٤٠:١٥١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٣:٢٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:١٤١١:٢٣:٥٢١٦:٤٠:٢١١٦:٥٨:١٨٢٢:٤٣:٤٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٧:٥٧١١:٢٤:١٧١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٤:٠٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١١:٢٤:٤٢١٦:٤٠:٣٨١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٤:٣١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٢١١١:٢٥:٠٨١٦:٤٠:٤٨١٦:٥٨:٤٨٢٢:٤٤:٥٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٠:٠٢١١:٢٥:٣٤١٦:٤١:٠٠١٦:٥٩:٠١٢٢:٤٥:٢٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٠:٤٢١١:٢٦:٠١١٦:٤١:١٤١٦:٥٩:١٥٢٢:٤٥:٤٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٠:١٦٠٦:١١:٢٢١١:٢٦:٢٨١٦:٤١:٢٩١٦:٥٩:٣١٢٢:٤٦:١١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٢:٠١١١:٢٦:٥٦١٦:٤١:٤٥١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٦:٣٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٢:٤٠١١:٢٧:٢٤١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٠٧٢٢:٤٧:٠٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٣:١٨١١:٢٧:٥٢١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٢٧٢٢:٤٧:٣٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٣:٥٥١١:٢٨:٢١١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٠:٤٨٢٢:٤٧:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٤:٣١١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٠٥١٧:٠١:١١٢٢:٤٨:٢٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٥:٠٦١١:٢٩:١٩١٦:٤٣:٢٩١٧:٠١:٣٤٢٢:٤٨:٥٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٥:٤١١١:٢٩:٤٨١٦:٤٣:٥٣١٧:٠١:٥٩٢٢:٤٩:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:١٤١١:٣٠:١٧١٦:٤٤:١٩١٧:٠٢:٢٦٢٢:٤٩:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٦:٤٧١١:٣٠:٤٧١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٠:٢١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٧:١٨١١:٣١:١٧١٦:٤٥:١٥١٧:٠٣:٢٢٢٢:٥٠:٥٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٧:٤٩١١:٣١:٤٧١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥١:٢٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:١٨١١:٣٢:١٧١٦:٤٦:١٦١٧:٠٤:٢٣٢٢:٥١:٥٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٨:٤٧١١:٣٢:٤٧١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٤:٥٥٢٢:٥٢:٢٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:١٤١١:٣٣:١٧١٦:٤٧:٢١١٧:٠٥:٢٨٢٢:٥٢:٥٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٩:٤٠١١:٣٣:٤٧١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٦:٠٢٢٢:٥٣:٢٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٠٥١١:٣٤:١٦١٦:٤٨:٣١١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٥:٥٧:٣٣١١:١٩:٢٦١٦:٤١:٠٥١٦:٥٨:٤٢٢٢:٣٩:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٥:٥٨:١٩١١:١٩:٤٢١٦:٤٠:٥٣١٦:٥٨:٣١٢٢:٤٠:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٩:٠٤١١:١٩:٥٩١٦:٤٠:٤١١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٠:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٥:٥٩:٤٩١١:٢٠:١٧١٦:٤٠:٣٢١٦:٥٨:١٣٢٢:٤٠:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٠:٣٥١١:٢٠:٣٥١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٨:٠٧٢٢:٤٠:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠١:٢٠١١:٢٠:٥٤١٦:٤٠:١٧١٦:٥٨:٠٢٢٢:٤١:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٢:٠٥١١:٢١:١٤١٦:٤٠:١٢١٦:٥٧:٥٩٢٢:٤١:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٢:٥٠١١:٢١:٣٥١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤١:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٣:٣٥١١:٢١:٥٦١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٢:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٤:١٩١١:٢٢:١٨١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٢:٢١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٥:٠٣١١:٢٢:٤٠١٦:٤٠:٠٨١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٢:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٥:٤٧١١:٢٣:٠٤١٦:٤٠:١١١٦:٥٨:٠٥٢٢:٤٣:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٦:٣١١١:٢٣:٢٧١٦:٤٠:١٥١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٣:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:١٤١١:٢٣:٥٢١٦:٤٠:٢١١٦:٥٨:١٨٢٢:٤٣:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٧:٥٧١١:٢٤:١٧١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٨:٢٦٢٢:٤٤:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١١:٢٤:٤٢١٦:٤٠:٣٨١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٤:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:٢١١١:٢٥:٠٨١٦:٤٠:٤٨١٦:٥٨:٤٨٢٢:٤٤:٥٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٠:٠٢١١:٢٥:٣٤١٦:٤١:٠٠١٦:٥٩:٠١٢٢:٤٥:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٠:٤٢١١:٢٦:٠١١٦:٤١:١٤١٦:٥٩:١٥٢٢:٤٥:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١١:٢٢١١:٢٦:٢٨١٦:٤١:٢٩١٦:٥٩:٣١٢٢:٤٦:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٢:٠١١١:٢٦:٥٦١٦:٤١:٤٥١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٦:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٢:٤٠١١:٢٧:٢٤١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٠٧٢٢:٤٧:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٣:١٨١١:٢٧:٥٢١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٢٧٢٢:٤٧:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٣:٥٥١١:٢٨:٢١١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٠:٤٨٢٢:٤٧:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٤:٣١١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٠٥١٧:٠١:١١٢٢:٤٨:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٥:٠٦١١:٢٩:١٩١٦:٤٣:٢٩١٧:٠١:٣٤٢٢:٤٨:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٥:٤١١١:٢٩:٤٨١٦:٤٣:٥٣١٧:٠١:٥٩٢٢:٤٩:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:١٤١١:٣٠:١٧١٦:٤٤:١٩١٧:٠٢:٢٦٢٢:٤٩:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٦:٤٧١١:٣٠:٤٧١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٠:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٧:١٨١١:٣١:١٧١٦:٤٥:١٥١٧:٠٣:٢٢٢٢:٥٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناهچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناهچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناهچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناهچک

روستای ناهچک بر روی نقشه

روستای ناهچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناهچک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناهچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ناهچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهچک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهچک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ناهچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهچک دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ناهچک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناهچک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ناهچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو