جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ناهچک

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهچک

اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٥١

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناهچک (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای ناهچک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ناهچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناهچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

نیچه
مسایل بزرگ نیاز به عشقی بزرگ دارند و تنها روحیه های قوی، شفاف، مطمئن و با بینایی مستحكم قادر به داشتن این عشق بزرگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناهچک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناهچک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ناهچک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٠:٥١١٢:٣٣:٤٤١٨:٥٧:٠١١٩:١٣:٤٨٢٣:٥٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:١٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٣٣:٢٩١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٢٠٢٣:٥٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٣٣:١٥١٨:٥٨:٠٢١٩:١٤:٥٣٢٣:٥٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٣٣:٠١١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٢٥٢٣:٥٣:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٦:٥٦١٢:٣٢:٤٨١٨:٥٩:٠٣١٩:١٥:٥٧٢٣:٥٢:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٢:٣٥١٨:٥٩:٣٤١٩:١٦:٣٠٢٣:٥٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٢:٢٢١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٠٣٢٣:٥٢:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٤:٠٧١٢:٣٢:١٠١٩:٠٠:٣٦١٩:١٧:٣٦٢٣:٥١:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٣:١٢١٢:٣١:٥٨١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٠٩٢٣:٥١:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٢:١٧١٢:٣١:٤٧١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٤٢٢٣:٥١:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٣١:٣٦١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:١٦٢٣:٥١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٣١:٢٥١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٤٩٢٣:٥٠:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣١:١٥١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٢٣٢٣:٥٠:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣١:٠٦١٩:٠٣:٤٦١٩:٢٠:٥٧٢٣:٥٠:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٠:٥٧١٩:٠٤:١٨١٩:٢١:٣١٢٣:٥٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٢٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٠:٤٨١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٤٠٢٣:٤٩:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٠:٣٣١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٤٩:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٩:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣٠:٢٠١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٨:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٠:١٤١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٨:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٣٥٢٣:٤٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:١١٢٣:٤٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٠:٠٠١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٨:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢٩:٥٧١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٨:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٩:٥٤١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٥٧٢٣:٤٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٩:٠٩١٢:٢٩:٥٢١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٣٣٢٣:٤٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٩:٥٠١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٧:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٢٩:٤٩١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهچک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهچک روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهچک روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ناهچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ناهچک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٢٠٢٣:٥٧:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٩:٥٩١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٧:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٧:٢١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٠:٠١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥٧:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٠:٠١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٧:٣٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٥:٥٠١٢:٤٠:٠٠١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٤٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٩:٥٩١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٧:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٧:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥٧:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٩:٥١١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٧:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٢٨٢٣:٥٧:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٨:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٩:٣٨١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٨:٠٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:٥٦١٢:٣٩:٣٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٨:٠٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٩:٢٦١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٣٤٢٣:٥٨:٠٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٩:١٩١٩:١٧:٢١١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥٨:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠١:٢٧١٢:٣٩:١٢١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٨:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٩:٠٤١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:١٢٢٣:٥٨:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٣٨:٥٥١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٥٧:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٨:٤٦١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٧:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٨:٣٧١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:٤٢٢٣:٥٧:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٨:٢٦١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٥٠٢٣:٥٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٨:١٦١٩:١١:٤٤١٩:٢٨:٥٧٢٣:٥٧:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٣٨:٠٤١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٠٣٢٣:٥٧:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٧:٥٣١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:٠٨٢٣:٥٧:٣٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٥:٥٢١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٦:١٣٢٣:٥٧:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٦:٢١١٢:٣٧:٢٨١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:١٦٢٣:٥٧:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٦:٤٩١٢:٣٧:١٤١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:١٩٢٣:٥٧:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٣٧:٠١١٩:٠٦:٢١١٩:٢٣:٢١٢٣:٥٧:٠٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٧:٤٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٢٣٢٣:٥٦:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٢٤٢٣:٥٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناهچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناهچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناهچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناهچک

روستای ناهچک بر روی نقشه

روستای ناهچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناهچک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ناهچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناهچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهچک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناهچک
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناهچک
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ناهچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ناهچک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ناهچک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناهچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناهچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو