جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ناهچک

گتیج | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهچک


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:١٢
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:١٧
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٥١

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناهچک (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای ناهچک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ناهچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
همچنان كه كماندار، تیرهای خود را می تراشد و هموار می كند، هر انسانی می تواند افكار آشفته خود را جهت دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناهچک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناهچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ناهچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠١:١١١٢:٣١:٣٤١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٤٢٣:٥١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٣١:٢٣١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٥٨٢٣:٥٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣١:١٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣١:٠٤١٩:٠٣:٥٥١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٤١٢٣:٥٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٠:٤٧١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٥٠٢٣:٤٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٩:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٠:٢٠١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٨:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٠:١٤١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٨:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٤٥٢٣:٤٨:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٨:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٠:٠٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥٦٢٣:٤٨:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٩:٥٧١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٨:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٩:٣٨١٢:٢٩:٥٤١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٠٦٢٣:٤٧:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٢٩:٥٢١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٩:٥٠١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٧:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٩:٤٩١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٩:٤٩١٩:١٣:١٦١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٦:٠٧١٢:٢٩:٤٩١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٧:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٩:٥٠١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢٩:٥٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٢٩:٥٥١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٤:١٠١٢:٢٩:٥٨١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٠٠٢٣:٤٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٠:٠١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٠:٠٥١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٠:١٠١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٦:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:١٥١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهچک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ناهچک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٢٨١١:٣٤:٤٦١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٧:١٢٢٢:٥٤:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٠:٥٠١١:٣٥:١٥١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٧:٤٩٢٢:٥٤:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢١:١١١١:٣٥:٤٥١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٨:٢٦٢٢:٥٥:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢١:٣١١١:٣٦:١٤١٦:٥١:٠١١٧:٠٩:٠٤٢٢:٥٥:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٤٩١١:٣٦:٤٢١٦:٥١:٤٠١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٦:٢٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٧:١١١٦:٥٢:٢١١٧:١٠:٢٣٢٢:٥٦:٥٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٢:٢١١١:٣٧:٣٩١٦:٥٣:٠٢١٧:١١:٠٣٢٢:٥٧:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٣٥١١:٣٨:٠٦١٦:٥٣:٤٤١٧:١١:٤٤٢٢:٥٧:٤٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٢:٤٧١١:٣٨:٣٣١٦:٥٤:٢٦١٧:١٢:٢٥٢٢:٥٨:١٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٢:٥٨١١:٣٩:٠٠١٦:٥٥:٠٩١٧:١٣:٠٧٢٢:٥٨:٤٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:٠٨١١:٣٩:٢٦١٦:٥٥:٥٣١٧:١٣:٥٠٢٢:٥٩:١٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:١٦١١:٣٩:٥٢١٦:٥٦:٣٧١٧:١٤:٣٢٢٢:٥٩:٤١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٣:٢٢١١:٤٠:١٨١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:١٦٢٣:٠٠:٠٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٣:٢٧١١:٤٠:٤٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٥:٥٩٢٣:٠٠:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٣:٣١١١:٤١:٠٦١٦:٥٨:٥٢١٧:١٦:٤٣٢٣:٠١:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٣:٣٣١١:٤١:٣٠١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٢٨٢٣:٠١:٢٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٣٣١١:٤١:٥٣١٧:٠٠:٢٣١٧:١٨:١٢٢٣:٠١:٥٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٣:٣٢١١:٤٢:١٥١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٢:١٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٢٩١١:٤٢:٣٧١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٢:٤٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٣:٢٥١١:٤٢:٥٨١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٣:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٣:١٩١١:٤٣:١٩١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:١٣٢٣:٠٣:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٣:١٢١١:٤٣:٣٩١٧:٠٤:١٧١٧:٢١:٥٨٢٣:٠٣:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٠٣١١:٤٣:٥٨١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:٤٤٢٣:٠٤:١٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٢:٥٣١١:٤٤:١٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٣:٣٠٢٣:٠٤:٣٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٢:٤١١١:٤٤:٣٤١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٤:٥٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٢:٢٨١١:٤٤:٥١١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٥:٠١٢٣:٠٥:١٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٢:١٣١١:٤٥:٠٧١٧:٠٨:١٥١٧:٢٥:٤٧٢٣:٠٥:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢١:٥٧١١:٤٥:٢٢١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٦:٣٢٢٣:٠٥:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢١:٣٩١١:٤٥:٣٧١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٧:١٨٢٣:٠٦:٠٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢١:٢٠١١:٤٥:٥١١٧:١٠:٣٦١٧:٢٨:٠٣٢٣:٠٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٧:٤٩١١:٣١:٤٧١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥١:٢٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:١٨١١:٣٢:١٧١٦:٤٦:١٦١٧:٠٤:٢٣٢٢:٥١:٥٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٨:٤٧١١:٣٢:٤٧١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٤:٥٥٢٢:٥٢:٢٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:١٤١١:٣٣:١٧١٦:٤٧:٢١١٧:٠٥:٢٨٢٢:٥٢:٥٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٩:٤٠١١:٣٣:٤٧١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٦:٠٢٢٢:٥٣:٢٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:٠٥١١:٣٤:١٦١٦:٤٨:٣١١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٣:٥٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٠:٢٨١١:٣٤:٤٦١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٧:١٢٢٢:٥٤:٢٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٠:٥٠١١:٣٥:١٥١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٧:٤٩٢٢:٥٤:٥١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢١:١١١١:٣٥:٤٥١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٨:٢٦٢٢:٥٥:٢١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢١:٣١١١:٣٦:١٤١٦:٥١:٠١١٧:٠٩:٠٤٢٢:٥٥:٥١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٤٩١١:٣٦:٤٢١٦:٥١:٤٠١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٦:٢٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٧:١١١٦:٥٢:٢١١٧:١٠:٢٣٢٢:٥٦:٥٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٢:٢١١١:٣٧:٣٩١٦:٥٣:٠٢١٧:١١:٠٣٢٢:٥٧:١٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٣٥١١:٣٨:٠٦١٦:٥٣:٤٤١٧:١١:٤٤٢٢:٥٧:٤٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٢:٤٧١١:٣٨:٣٣١٦:٥٤:٢٦١٧:١٢:٢٥٢٢:٥٨:١٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٢:٥٨١١:٣٩:٠٠١٦:٥٥:٠٩١٧:١٣:٠٧٢٢:٥٨:٤٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:٠٨١١:٣٩:٢٦١٦:٥٥:٥٣١٧:١٣:٥٠٢٢:٥٩:١٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:١٦١١:٣٩:٥٢١٦:٥٦:٣٧١٧:١٤:٣٢٢٢:٥٩:٤١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٣:٢٢١١:٤٠:١٨١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:١٦٢٣:٠٠:٠٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٣:٢٧١١:٤٠:٤٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٥:٥٩٢٣:٠٠:٣٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٣:٣١١١:٤١:٠٦١٦:٥٨:٥٢١٧:١٦:٤٣٢٣:٠١:٠٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٣:٣٣١١:٤١:٣٠١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٢٨٢٣:٠١:٢٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٣:٣٣١١:٤١:٥٣١٧:٠٠:٢٣١٧:١٨:١٢٢٣:٠١:٥٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٣:٣٢١١:٤٢:١٥١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٢:١٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٢٩١١:٤٢:٣٧١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٢:٤٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٣:٢٥١١:٤٢:٥٨١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٣:٠٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٣:١٩١١:٤٣:١٩١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:١٣٢٣:٠٣:٢٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٣:١٢١١:٤٣:٣٩١٧:٠٤:١٧١٧:٢١:٥٨٢٣:٠٣:٥١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٠٣١١:٤٣:٥٨١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:٤٤٢٣:٠٤:١٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٢:٥٣١١:٤٤:١٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٣:٣٠٢٣:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ناهچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ناهچک روستای ناهچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناهچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناهچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناهچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناهچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناهچک

روستای ناهچک بر روی نقشه

روستای ناهچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناهچک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ناهچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناهچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ناهچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ناهچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهچک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناهچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ناهچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ناهچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ناهچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ناهچک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناهچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو