جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ناهوک

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهوک


اذان صبح: ٠٤:١٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٥١
اذان ظهر: ١١:٠٤:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:١٦
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٢٥:٢٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ناهوک (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر ناهوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ناهوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ناهوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیوبولیس
مهم ترین نكته این است كه در هر لحظه بتوانیم آنچه را كه هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ناهوک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ناهوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ناهوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:١٨:٢٤١٨:٥١:٤٨١٩:٠٩:٠٧٢٣:٣٧:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٤:٣٢١٢:١٨:١٥١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٤٣٢٣:٣٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٣:٤١١٢:١٨:٠٦١٨:٥٢:٥٦١٩:١٠:١٩٢٣:٣٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:١٧:٥٨١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٢:٠٠١٢:١٧:٥٠١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٣٢٢٣:٣٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤١:١١١٢:١٧:٤٣١٨:٥٤:٣٩١٩:١٢:٠٩٢٣:٣٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٠:٢٣١٢:١٧:٣٦١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٤٥٢٣:٣٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٩:٣٥١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٢٢٢٣:٣٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٨:٤٩١٢:١٧:٢٥١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٥٩٢٣:٣٥:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:١٧:٢٠١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٣٦٢٣:٣٥:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٠٠٥:٣٧:٢٠١٢:١٧:١٥١٨:٥٧:٣٢١٩:١٥:١٣٢٣:٣٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٦:٣٧١٢:١٧:١١١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٤:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٥:٥٥١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٢٧٢٣:٣٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٥:١٤١٢:١٧:٠٥١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٤١٢٣:٣٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٣:٥٦١٢:١٧:٠١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:١٨٢٣:٣٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٣:١٩١٢:١٧:٠٠١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٥٢٣:٣٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٢:٤٣١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٢:٠٨١٢:١٦:٥٩١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:٣٤١٢:١٧:٠٠١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣١:٠١١٢:١٧:٠١١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٠:٣٠١٢:١٧:٠٣١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٠:٠٠١٢:١٧:٠٥١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٢٩:٣١١٢:١٧:٠٨١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٣٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٩:٠٤١٢:١٧:١٢١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤٨٢٣:٣٣:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٤٠٥:٢٨:٣٨١٢:١٧:١٦١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٢٨:١٣١٢:١٧:٢٠١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٧:٤٩١٢:١٧:٢٦١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٣٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٢٧:٢٧١٢:١٧:٣١١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ناهوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ناهوک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٢٥:٠٥١١:٠٥:٠٠١٦:٤٤:٣٤١٧:٠١:٢٧٢٢:٢٦:٣٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٢٥:٤٢١١:٠٤:٥٢١٦:٤٣:٤١١٧:٠٠:٣٥٢٢:٢٦:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٥:٢٦:٢٠١١:٠٤:٤٥١٦:٤٢:٤٨١٦:٥٩:٤٤٢٢:٢٦:١٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٢٦:٥٨١١:٠٤:٣٨١٦:٤١:٥٦١٦:٥٨:٥٤٢٢:٢٦:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٢٧:٣٧١١:٠٤:٣٢١٦:٤١:٠٦١٦:٥٨:٠٥٢٢:٢٥:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٢٨:١٦١١:٠٤:٢٧١٦:٤٠:١٦١٦:٥٧:١٧٢٢:٢٥:٥١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٢٨:٥٦١١:٠٤:٢٢١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٦:٣٠٢٢:٢٥:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٠٠٥:٢٩:٣٦١١:٠٤:١٨١٦:٣٨:٤١١٦:٥٥:٤٥٢٢:٢٥:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٠:١٦١١:٠٤:١٥١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٥:٠٠٢٢:٢٥:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٠:٥٧١١:٠٤:١٣١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٤:١٧٢٢:٢٥:٢٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣١:٣٨١١:٠٤:١٢١٦:٣٦:٢٥١٦:٥٣:٣٥٢٢:٢٥:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣٢:٢٠١١:٠٤:١١١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٢:٥٤٢٢:٢٥:١٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٦٠٥:٣٣:٠٢١١:٠٤:١١١٦:٣٥:٠١١٦:٥٢:١٤٢٢:٢٥:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٣٣:٤٤١١:٠٤:١٢١٦:٣٤:٢١١٦:٥١:٣٦٢٢:٢٥:١٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٨٠٥:٣٤:٢٧١١:٠٤:١٤١٦:٣٣:٤٢١٦:٥٠:٥٩٢٢:٢٥:١٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٣٥:١٠١١:٠٤:١٧١٦:٣٣:٠٤١٦:٥٠:٢٣٢٢:٢٥:١٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢١٠٥:٣٥:٥٤١١:٠٤:٢٠١٦:٣٢:٢٨١٦:٤٩:٤٨٢٢:٢٥:١٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٣٦:٣٧١١:٠٤:٢٤١٦:٣١:٥٣١٦:٤٩:١٥٢٢:٢٥:١٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٦٠٥:٣٧:٢٢١١:٠٤:٢٩١٦:٣١:١٩١٦:٤٨:٤٣٢٢:٢٥:١٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٣٨:٠٦١١:٠٤:٣٥١٦:٣٠:٤٧١٦:٤٨:١٣٢٢:٢٥:١٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٣٨:٥١١١:٠٤:٤٢١٦:٣٠:١٦١٦:٤٧:٤٤٢٢:٢٥:٢٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٩:٣٦١١:٠٤:٥٠١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:١٧٢٢:٢٥:٢٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٠:٢١١١:٠٤:٥٨١٦:٢٩:١٩١٦:٤٦:٥١٢٢:٢٥:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤١:٠٦١١:٠٥:٠٧١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٦:٢٦٢٢:٢٥:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤١:٥٢١١:٠٥:١٨١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٦:٠٣٢٢:٢٥:٤٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٢:٣٨١١:٠٥:٢٩١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٥:٤١٢٢:٢٥:٥٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٣:٢٤١١:٠٥:٤٠١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٥:٢١٢٢:٢٦:٠٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٤:١٠١١:٠٥:٥٣١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٥:٠٣٢٢:٢٦:١١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٤٤:٥٦١١:٠٦:٠٧١٦:٢٧:٠٣١٦:٤٤:٤٦٢٢:٢٦:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٥:٤٣١١:٠٦:٢١١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٤:٣٠٢٢:٢٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ناهوک

دهستان ناهوک نام دهستانی در بخش جالق شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۹۷ نفر (۹۶۱ خانوار) بوده‌است.

شهر ناهوک در ویکیپدیا

شهر ناهوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ناهوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ناهوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ناهوک بر روی نقشه

شهر ناهوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ناهوک
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ناهوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ناهوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهوک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهوک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ناهوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ناهوک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهوک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ناهوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ناهوک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ناهوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو