جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ناهوک

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهوک


اذان صبح: ٠٤:٥١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥١
اذان ظهر: ١١:٣١:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٥١:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٥١:٢٣

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ناهوک (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر ناهوک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر ناهوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ناهوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سهل و آسان گرفتن (نسبت به كارها بر دیگران) باعث سود و نفع كردن و سخت گرفتن، شوم و بد است. (زیرا یاران انسان را پراكنده می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر ناهوک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ناهوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ناهوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٤٧:١٣١٢:١٨:٤٤١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٥٥٢٣:٣٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٦:١٩١٢:١٨:٣٤١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٣١٢٣:٣٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:١٨:٢٤١٨:٥١:٤٨١٩:٠٩:٠٧٢٣:٣٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٤:٣٢١٢:١٨:١٥١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٤٣٢٣:٣٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٣:٤١١٢:١٨:٠٦١٨:٥٢:٥٦١٩:١٠:١٩٢٣:٣٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:١٧:٥٨١٨:٥٣:٣٠١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٦:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٢:٠٠١٢:١٧:٥٠١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٣٢٢٣:٣٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤١:١١١٢:١٧:٤٣١٨:٥٤:٣٩١٩:١٢:٠٩٢٣:٣٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٠:٢٣١٢:١٧:٣٦١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٤٥٢٣:٣٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٩:٣٥١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٢٢٢٣:٣٥:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٨:٤٩١٢:١٧:٢٥١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٥٩٢٣:٣٥:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:١٧:٢٠١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٣٦٢٣:٣٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٠٠٥:٣٧:٢٠١٢:١٧:١٥١٨:٥٧:٣٢١٩:١٥:١٣٢٣:٣٥:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٦:٣٧١٢:١٧:١١١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٥:٥٥١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٢٧٢٣:٣٤:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٥:١٤١٢:١٧:٠٥١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٤١٢٣:٣٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٣:٥٦١٢:١٧:٠١١٩:٠٠:٢٦١٩:١٨:١٨٢٣:٣٤:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٣:١٩١٢:١٧:٠٠١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٥٥٢٣:٣٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٦٠٥:٣٢:٤٣١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٢:٠٨١٢:١٦:٥٩١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:٣٤١٢:١٧:٠٠١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣١:٠١١٢:١٧:٠١١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٠:٣٠١٢:١٧:٠٣١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٥٩٢٣:٣٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٠:٠٠١٢:١٧:٠٥١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٣:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٢٩:٣١١٢:١٧:٠٨١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٣٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٩:٠٤١٢:١٧:١٢١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤٨٢٣:٣٣:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٤٠٥:٢٨:٣٨١٢:١٧:١٦١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٣:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٢٨:١٣١٢:١٧:٢٠١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٣:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٧:٤٩١٢:١٧:٢٦١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ناهوک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ناهوک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٩:٤٥١١:٢١:٥٦١٦:٣٤:١١١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤١:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٠:٠٧١١:٢٢:٢٦١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٣:٠٤٢٢:٤١:٣٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٠:٢٧١١:٢٢:٥٥١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٣:٤٢٢٢:٤٢:٠٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٠:٤٦١١:٢٣:٢٤١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:٢١٢٢:٤٢:٣٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٠٤١١:٢٣:٥٣١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٥:٠٠٢٢:٤٣:٠٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٤٩:٣١٠٦:١١:٢٠١١:٢٤:٢١١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٣:٣٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١١:٣٥١١:٢٤:٤٩١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٤:٠٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٤٨١١:٢٥:١٧١٦:٣٨:٥١١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٤:٣٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٢:٠٠١١:٢٥:٤٤١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٥:٠٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٢:١٠١١:٢٦:١١١٦:٤٠:١٨١٦:٥٨:٢٧٢٢:٤٥:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٣٧١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٦:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٢:٢٦١١:٢٧:٠٣١٦:٤١:٤٧١٦:٥٩:٥٤٢٢:٤٦:٣٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٢:٣٢١١:٢٧:٢٨١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٠:٣٨٢٢:٤٦:٥٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٢:٣٦١١:٢٧:٥٣١٦:٤٣:١٩١٧:٠١:٢٢٢٢:٤٧:٢٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٢:٣٩١١:٢٨:١٧١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٢:٠٧٢٢:٤٧:٥١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:٤٠١١:٢٨:٤١١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٨:١٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥١:٤١٠٦:١٢:٣٩١١:٢٩:٠٤١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٣:٣٨٢٢:٤٨:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٢:٣٧١١:٢٩:٢٦١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٤:٢٤٢٢:٤٩:٠٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٣٣١١:٢٩:٤٨١٦:٤٧:١٤١٧:٠٥:١٠٢٢:٤٩:٣١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٢:٢٨١١:٣٠:٠٩١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٥:٥٦٢٢:٤٩:٥٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٢:٢١١١:٣٠:٢٩١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٦:٤٣٢٢:٥٠:١٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٢:١٣١١:٣٠:٤٩١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٧:٣٠٢٢:٥٠:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٢:٠٣١١:٣١:٠٨١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٨:١٦٢٢:٥١:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥١:٣٧٠٦:١١:٥١١١:٣١:٢٧١٦:٥١:١٦١٧:٠٩:٠٣٢٢:٥١:٢٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥١:٣١٠٦:١١:٣٨١١:٣١:٤٤١٦:٥٢:٠٥١٧:٠٩:٥٠٢٢:٥١:٤٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥١:٢٤٠٦:١١:٢٣١١:٣٢:٠١١٦:٥٢:٥٣١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٢:٠٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٠٧١١:٣٢:١٧١٦:٥٣:٤٢١٧:١١:٢٤٢٢:٥٢:٢٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٠:٥٠١١:٣٢:٣٣١٦:٥٤:٣١١٧:١٢:١١٢٢:٥٢:٤١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٠:٣١١١:٣٢:٤٧١٦:٥٥:٢٠١٧:١٢:٥٨٢٢:٥٢:٥٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٠:١٠١١:٣٣:٠١١٦:٥٦:٠٨١٧:١٣:٤٥٢٢:٥٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٧:٠٦١١:١٨:٥٧١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٩:٠٦٢٢:٣٨:٠٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٧:٣٦١١:١٩:٢٧١٦:٣١:١٩١٦:٤٩:٣٧٢٢:٣٨:٣٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٨:٠٤١١:١٩:٥٧١٦:٣١:٥١١٦:٥٠:٠٩٢٢:٣٩:٠٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٨:٣١١١:٢٠:٢٧١٦:٣٢:٢٥١٦:٥٠:٤٢٢٢:٣٩:٣٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١١:٢٠:٥٧١٦:٣٢:٥٩١٦:٥١:١٦٢٢:٤٠:٠٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٩:٢٢١١:٢١:٢٧١٦:٣٣:٣٥١٦:٥١:٥١٢٢:٤٠:٣٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٩:٤٥١١:٢١:٥٦١٦:٣٤:١١١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤١:٠٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٠:٠٧١١:٢٢:٢٦١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٣:٠٤٢٢:٤١:٣٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٠:٢٧١١:٢٢:٥٥١٦:٣٥:٢٧١٦:٥٣:٤٢٢٢:٤٢:٠٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٠:٤٦١١:٢٣:٢٤١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:٢١٢٢:٤٢:٣٩
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٠٤١١:٢٣:٥٣١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٥:٠٠٢٢:٤٣:٠٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١١:٢٠١١:٢٤:٢١١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٣:٣٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١١:٣٥١١:٢٤:٤٩١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٤:٠٨
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٤٨١١:٢٥:١٧١٦:٣٨:٥١١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٤:٣٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٢:٠٠١١:٢٥:٤٤١٦:٣٩:٣٥١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٥:٠٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٢:١٠١١:٢٦:١١١٦:٤٠:١٨١٦:٥٨:٢٧٢٢:٤٥:٣٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:١٩١١:٢٦:٣٧١٦:٤١:٠٣١٦:٥٩:١٠٢٢:٤٦:٠٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٢:٢٦١١:٢٧:٠٣١٦:٤١:٤٧١٦:٥٩:٥٤٢٢:٤٦:٣٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٢:٣٢١١:٢٧:٢٨١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٠:٣٨٢٢:٤٦:٥٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٢:٣٦١١:٢٧:٥٣١٦:٤٣:١٩١٧:٠١:٢٢٢٢:٤٧:٢٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٢:٣٩١١:٢٨:١٧١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٢:٠٧٢٢:٤٧:٥١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٢:٤٠١١:٢٨:٤١١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٨:١٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٢:٣٩١١:٢٩:٠٤١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٣:٣٨٢٢:٤٨:٤٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٢:٣٧١١:٢٩:٢٦١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٤:٢٤٢٢:٤٩:٠٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:٣٣١١:٢٩:٤٨١٦:٤٧:١٤١٧:٠٥:١٠٢٢:٤٩:٣١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٢:٢٨١١:٣٠:٠٩١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٥:٥٦٢٢:٤٩:٥٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٢:٢١١١:٣٠:٢٩١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٦:٤٣٢٢:٥٠:١٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٢:١٣١١:٣٠:٤٩١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٧:٣٠٢٢:٥٠:٤٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٢:٠٣١١:٣١:٠٨١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٨:١٦٢٢:٥١:٠٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١١:٥١١١:٣١:٢٧١٦:٥١:١٦١٧:٠٩:٠٣٢٢:٥١:٢٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ناهوک

دهستان ناهوک نام دهستانی در بخش جالق شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۹۷ نفر (۹۶۱ خانوار) بوده‌است.

شهر ناهوک در ویکیپدیا

شهر ناهوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ناهوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ناهوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ناهوک بر روی نقشه

شهر ناهوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ناهوک
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ناهوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ناهوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ناهوک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناهوک
زمان پخش اذان مستقیم به افق ناهوک
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهوک دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ناهوک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناهوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ناهوک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناهوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو