جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ناهوک

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهوک

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٥٨
اذان ظهر: ١١:٠٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٠١:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٦:٤٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ناهوک (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر ناهوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر ناهوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ناهوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل متی
هرگاه دعا می‌كنی، مانند ریاكاران نباش كه دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و كنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب كنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را كه باید از خدا بگیرند، همین‌ جا از مردم گرفته‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ناهوک

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ناهوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ناهوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناهوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٢٠:٥٥١٨:٤٥:٠٣١٩:٠٢:٠٠٢٣:٤٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٠:٤٠١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:٣٤٢٣:٤٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٥:٠٩١٢:٢٠:٢٦١٨:٤٦:٠٧١٩:٠٣:٠٨٢٣:٤٠:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٤:٠٩١٢:٢٠:١٢١٨:٤٦:٤٠١٩:٠٣:٤٢٢٣:٣٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٣:٠٩١٢:١٩:٥٩١٨:٤٧:١٣١٩:٠٤:١٧٢٣:٣٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٢:١٠١٢:١٩:٤٦١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٤:٥١٢٣:٣٩:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥١:١٢١٢:١٩:٣٣١٨:٤٨:١٨١٩:٠٥:٢٦٢٣:٣٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٠:١٤١٢:١٩:٢١١٨:٤٨:٥١١٩:٠٦:٠١٢٣:٣٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٩:١٧١٢:١٩:٠٩١٨:٤٩:٢٥١٩:٠٦:٣٦٢٣:٣٨:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٨:٢١١٢:١٨:٥٧١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:١١٢٣:٣٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:١٨:٤٦١٨:٥٠:٣١١٩:٠٧:٤٦٢٣:٣٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٦:٣١١٢:١٨:٣٦١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:٢٢٢٣:٣٧:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:١٨:٢٦١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٥٧٢٣:٣٧:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٤:٤٤١٢:١٨:١٦١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:٣٣٢٣:٣٧:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:١٨:٠٧١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٠٩٢٣:٣٦:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٣:٠١١٢:١٧:٥٩١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٤٥٢٣:٣٦:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:١١١٢:١٧:٥١١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٢٢٢٣:٣٦:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤١:٢١١٢:١٧:٤٤١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٥٨٢٣:٣٦:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٠:٣٣١٢:١٧:٣٧١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:٣٥٢٣:٣٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٤٠٠٥:٣٩:٤٦١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:٣٨١٩:١٣:١٢٢٣:٣٥:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٤٠٠٥:٣٨:٥٩١٢:١٧:٢٥١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٤٨٢٣:٣٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٤١٠٥:٣٨:١٤١٢:١٧:١٩١٨:٥٦:٤٧١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٧:٣٠١٢:١٧:١٥١٨:٥٧:٢٢١٩:١٥:٠٣٢٣:٣٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٦:٤٧١٢:١٧:١١١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٤٠٢٣:٣٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:١٧٢٣:٣٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:١٧:٠٥١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٥٤٢٣:٣٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٤:٤٤١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:٤٢١٩:١٧:٣١٢٣:٣٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٤:٠٥١٢:١٧:٠١١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٠٩٢٣:٣٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٣:٢٧١٢:١٧:٠٠١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٤٦٢٣:٣٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهوک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ناهوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ناهوک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ناهوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ناهوک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ناهوک شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ناهوک شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ناهوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناهوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناهوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ناهوک

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٢٤:٥٨١١:٠٥:٠٤١٦:٤٤:٤٨١٧:٠١:٤١٢٢:٢٦:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٢٥:٣٥١١:٠٤:٥٥١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٠:٤٩٢٢:٢٦:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٢٦:١٢١١:٠٤:٤٨١٦:٤٣:٠٢١٦:٥٩:٥٧٢٢:٢٦:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٢٦:٥٠١١:٠٤:٤١١٦:٤٢:١٠١٦:٥٩:٠٧٢٢:٢٦:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٢٧:٢٩١١:٠٤:٣٤١٦:٤١:١٩١٦:٥٨:١٧٢٢:٢٦:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٢٨:٠٨١١:٠٤:٢٩١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٢٥:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٢٨:٤٧١١:٠٤:٢٤١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٦:٤٢٢٢:٢٥:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٢٩:٢٧١١:٠٤:٢٠١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٥:٥٦٢٢:٢٥:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٣٠:٠٧١١:٠٤:١٦١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٥:١١٢٢:٢٥:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٠:٤٨١١:٠٤:١٤١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٤:٢٧٢٢:٢٥:٢٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣١:٢٩١١:٠٤:١٢١٦:٣٦:٣٦١٦:٥٣:٤٥٢٢:٢٥:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٢:١٠١١:٠٤:١١١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٣:٠٤٢٢:٢٥:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٢:٥٢١١:٠٤:١١١٦:٣٥:١١١٦:٥٢:٢٣٢٢:٢٥:١٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٣:٣٤١١:٠٤:١٢١٦:٣٤:٣١١٦:٥١:٤٥٢٢:٢٥:١٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٤:١٧١١:٠٤:١٣١٦:٣٣:٥١١٦:٥١:٠٧٢٢:٢٥:١٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٣٥:٠٠١١:٠٤:١٦١٦:٣٣:١٣١٦:٥٠:٣١٢٢:٢٥:١٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٥:٤٣١١:٠٤:١٩١٦:٣٢:٣٧١٦:٤٩:٥٦٢٢:٢٥:١٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٣٦:٢٧١١:٠٤:٢٣١٦:٣٢:٠١١٦:٤٩:٢٣٢٢:٢٥:١٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٧:١١١١:٠٤:٢٨١٦:٣١:٢٧١٦:٤٨:٥١٢٢:٢٥:١٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٣٧:٥٥١١:٠٤:٣٤١٦:٣٠:٥٥١٦:٤٨:٢٠٢٢:٢٥:١٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٣٨:٤٠١١:٠٤:٤٠١٦:٣٠:٢٤١٦:٤٧:٥١٢٢:٢٥:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٣٩:٢٥١١:٠٤:٤٨١٦:٢٩:٥٤١٦:٤٧:٢٣٢٢:٢٥:٢٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٠:١٠١١:٠٤:٥٦١٦:٢٩:٢٦١٦:٤٦:٥٧٢٢:٢٥:٣١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٠:٥٦١١:٠٥:٠٦١٦:٢٨:٥٩١٦:٤٦:٣٢٢٢:٢٥:٣٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤١:٤٢١١:٠٥:١٦١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٦:٠٩٢٢:٢٥:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٢:٢٨١١:٠٥:٢٧١٦:٢٨:١٠١٦:٤٥:٤٧٢٢:٢٥:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٣:١٤١١:٠٥:٣٩١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٥:٢٧٢٢:٢٦:٠١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٤:٠٠١١:٠٥:٥١١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٥:٠٨٢٢:٢٦:١٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٤:٤٧١١:٠٦:٠٥١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٤:٥١٢٢:٢٦:٢٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٥:٣٣١١:٠٦:١٩١٦:٢٦:٥١١٦:٤٤:٣٥٢٢:٢٦:٣١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ناهوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ناهوک شهر ناهوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ناهوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناهوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ناهوک

دهستان ناهوک نام دهستانی در بخش جالق شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۹۷ نفر (۹۶۱ خانوار) بوده‌است.

شهر ناهوک در ویکیپدیا

شهر ناهوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ناهوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ناهوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ناهوک بر روی نقشه

شهر ناهوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ناهوک
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ناهوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ناهوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ناهوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ناهوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناهوک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناهوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ناهوک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ناهوک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناهوک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهوک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ناهوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو