جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ناهارخوران

استرآباد جنوبی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهارخوران

اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١١
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤١:١٣
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٠:٤٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناهارخوران (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای ناهارخوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ناهارخوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناهارخوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

محمد غزالی
راه حق یكی و راه باطل هزار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناهارخوران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناهارخوران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهارخوران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ناهارخوران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهارخوران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ناهارخوران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:١٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٦:٥٧١٢:٥١:٥٤١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٥:٣٦١٢:٥١:٤٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٤:١٧١٢:٥١:٢٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٥:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٢:٥٨١٢:٥١:١٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٥:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١١:٣٩١٢:٥١:٠١١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٤:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٤:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٣:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٣:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٣:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٢:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٢:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٢:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٩:١٩١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٤٩:١٢١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٠:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٦:٠٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠٠:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٨:٤٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٠:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٠:٥٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٤٩٢٣:٥٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٠٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٩:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٨:٣١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٥٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٣٤٢٣:٥٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٢٨٢٣:٥٨:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٦:٢٢١٢:٤٨:٢٨١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهارخوران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناهارخوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ناهارخوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهارخوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ناهارخوران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناهارخوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهارخوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهارخوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ناهارخوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهارخوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهارخوران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ناهارخوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهارخوران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناهارخوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهارخوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهارخوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناهارخوران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٠:٠٥١١:٤٤:٤٣١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:٠٣٢٣:٠٢:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٠:٥٤١١:٤٤:٢٢١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٢٢٣:٠١:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤١:٤٣١١:٤٤:٠١١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٠١٢٣:٠١:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٢:٣٢١١:٤٣:٤٠١٧:٤٤:١٣١٨:٠٢:٣١٢٣:٠١:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٣:٢١١١:٤٣:١٩١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٠٠٢٣:٠١:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:١١١١:٤٢:٥٩١٧:٤١:١٣١٧:٥٩:٣٠٢٣:٠٠:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٥:٠٠١١:٤٢:٣٩١٧:٣٩:٤٣١٧:٥٨:٠٠٢٣:٠٠:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٥:٥٠١١:٤٢:١٩١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:٣١٢٣:٠٠:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:٤٠١١:٤١:٥٩١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٥:٠٢٢٢:٥٩:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٧:٣٠١١:٤١:٤٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٣:٣٣٢٢:٥٩:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٨:٢٠١١:٤١:٢٠١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٠٥٢٢:٥٩:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٩:١١١١:٤١:٠٢١٧:٣٢:١٨١٧:٥٠:٣٨٢٢:٥٨:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٠:٠٢١١:٤٠:٤٣١٧:٣٠:٥١١٧:٤٩:١٠٢٢:٥٨:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٠:٥٣١١:٤٠:٢٥١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٧:٤٤٢٢:٥٨:٢١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥١:٤٤١١:٤٠:٠٧١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٦:١٨٢٢:٥٨:٠٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٢:٣٦١١:٣٩:٥٠١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٤:٥٢٢٢:٥٧:٤٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٣:٢٨١١:٣٩:٣٣١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٣:٢٨٢٢:٥٧:٢٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٤:٢١١١:٣٩:١٦١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٢:٠٣٢٢:٥٧:١٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٥:١٣١١:٣٩:٠٠١٧:٢٢:١٥١٧:٤٠:٤٠٢٢:٥٦:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٠٧١١:٣٨:٤٥١٧:٢٠:٥١١٧:٣٩:١٧٢٢:٥٦:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٧:٠٠١١:٣٨:٣٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٥٥٢٢:٥٦:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٧:٥٤١١:٣٨:١٦١٧:١٨:٠٥١٧:٣٦:٣٤٢٢:٥٦:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:٤٨١١:٣٨:٠٢١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:١٤٢٢:٥٥:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٩:٤٢١١:٣٧:٤٨١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٥٤٢٢:٥٥:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٠:٣٧١١:٣٧:٣٦١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٣٥٢٢:٥٥:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠١:٣٢١١:٣٧:٢٣١٧:١٢:٤٣١٧:٣١:١٨٢٢:٥٥:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٢:٢٨١١:٣٧:١٢١٧:١١:٢٥١٧:٣٠:٠١٢٢:٥٤:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٣:٢٤١١:٣٧:٠١١٧:١٠:٠٧١٧:٢٨:٤٥٢٢:٥٤:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٤:٢٠١١:٣٦:٥١١٧:٠٨:٥١١٧:٢٧:٣٠٢٢:٥٤:٣٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:١٧١١:٣٦:٤١١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:١٦٢٢:٥٤:٢١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناهارخوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهارخوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناهارخوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناهارخوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناهارخوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناهارخوران

روستای ناهارخوران بر روی نقشه

روستای ناهارخوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناهارخوران
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ناهارخوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناهارخوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ناهارخوران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناهارخوران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناهارخوران دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ناهارخوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ناهارخوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناهارخوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ناهارخوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ناهارخوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو