جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ناهارخوران

استرآباد جنوبی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز ناهارخوران


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناهارخوران (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای ناهارخوران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ناهارخوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهارخوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه هدف از زندگانی خود را ندانید و نشناسید، چگونه می‌توانید در بازی زندگی برنده باشید؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناهارخوران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناهارخوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهارخوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ناهارخوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناهارخوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناهارخوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٣:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٤٩:٥٣١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠١:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:١١١٢:٤٩:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٩:١١١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠١:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٩:٠٥١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٠:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٨:٥٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٨:٥٣١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٠:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٩:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٥٩:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٥٩:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٩:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٨:٥٠١٢:٤٨:٣١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٥٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٤٧٢٣:٥٨:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٤٢٢٣:٥٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٨:٢٨١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٨٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٢٩٢٣:٥٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٢٢٢٣:٥٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:١٥٢٣:٥٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٤٥٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٨:٣١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:٠٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٤٢:١١١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٠٠٢٣:٥٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤١:٢٨١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٥١٢٣:٥٧:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤٠:٤٧١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٧:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٤٠:٠٧١٢:٤٨:٤٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٣٣٢٣:٥٧:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٨:٤٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٩:٢٣٢٣:٥٦:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٨:٥٤١٩:٥٩:٢١٢٠:٢٠:١٢٢٣:٥٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناهارخوران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناهارخوران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهارخوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهارخوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ناهارخوران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٤:٤٣١٧:١١:٢٢١٧:٣١:٠١٢٣:٢٠:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٧:٤٦١٢:٠٤:٥٥١٧:١٢:٢٧١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢٠:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٧:٠٥١٢:٠٥:٠٧١٧:١٣:٣٢١٧:٣٣:٠٦٢٣:٢١:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٦:٢١١٢:٠٥:١٧١٧:١٤:٣٦١٧:٣٤:٠٨٢٣:٢١:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٥:٣٦١٢:٠٥:٢٧١٧:١٥:٤١١٧:٣٥:١٠٢٣:٢١:٣٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٤:٤٩١٢:٠٥:٣٦١٧:١٦:٤٦١٧:٣٦:١٣٢٣:٢١:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٤:٠١١٢:٠٥:٤٤١٧:١٧:٥١١٧:٣٧:١٥٢٣:٢٢:٠٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٣:١١١٢:٠٥:٥١١٧:١٨:٥٦١٧:٣٨:١٧٢٣:٢٢:١٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٢:٢٠١٢:٠٥:٥٧١٧:٢٠:٠١١٧:٣٩:١٩٢٣:٢٢:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥١:٢٦١٢:٠٦:٠٣١٧:٢١:٠٥١٧:٤٠:٢١٢٣:٢٢:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٠:٣٢١٢:٠٦:٠٨١٧:٢٢:١٠١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٢:٤١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٣٦١٢:٠٦:١٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:٢٥٢٣:٢٢:٤٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٣٨١٢:٠٦:١٥١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٢٧٢٣:٢٢:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٧:٣٩١٢:٠٦:١٧١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٢٨٢٣:٢٣:٠٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٦:٣٩١٢:٠٦:١٨١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٥:٢٩٢٣:٢٣:٠٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٣٧١٢:٠٦:١٩١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٦:٣٠٢٣:٢٣:٠٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:٣٥١٢:٠٦:١٩١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٧:٣١٢٣:٢٣:١١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٣٠١٢:٠٦:١٨١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٨:٣٢٢٣:٢٣:١٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٢:٢٥١٢:٠٦:١٧١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٩:٣٣٢٣:٢٣:١٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:١٨١٢:٠٦:١٥١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٣٣٢٣:٢٣:١٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:١١١٢:٠٦:١٢١٧:٣٢:٤٢١٧:٥١:٣٣٢٣:٢٣:١٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٩:٠٢١٢:٠٦:٠٨١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٣٣٢٣:٢٣:١٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٥٢١٢:٠٦:٠٤١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٣:٣٣٢٣:٢٣:١٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٦:٤١١٢:٠٥:٥٩١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٤:٣٢٢٣:٢٣:٠٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠٥:٥٣١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٥:٣١٢٣:٢٣:٠٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:١٦١٢:٠٥:٤٧١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٣٠٢٣:٢٣:٠١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٣:٠٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٢:٥٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٥:٣٢١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٨:٢٧٢٣:٢٢:٥٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٣١١٢:٠٥:٢٤١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناهارخوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهارخوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ناهارخوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناهارخوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناهارخوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ناهارخوران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠٥:٥٣١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٥:٣١٢٣:٢٣:٠٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:١٦١٢:٠٥:٤٧١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٣٠٢٣:٢٣:٠١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٣:٠٢١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٢:٥٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٥:٣٢١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٨:٢٧٢٣:٢٢:٥٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٣١١٢:٠٥:٢٤١٧:٤٠:٥٠١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٢:٤٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٩:١٤١٢:٠٥:١٥١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٢٣٢٣:٢٢:٣٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:٥٦١٢:٠٥:٠٦١٧:٤٢:٤٨١٨:٠١:٢١٢٣:٢٢:٢٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٦:٣٨١٢:٠٤:٥٦١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:١٨٢٣:٢٢:١٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٥:١٩١٢:٠٤:٤٦١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:١٥٢٣:٢٢:٠٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:٥٩١٢:٠٤:٣٥١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:١٢٢٣:٢١:٥٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠٤:٢٣١٧:٤٦:٤١١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢١:٤٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢١:١٦١٢:٠٤:١١١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٦:٠٥٢٣:٢١:٣٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٠٣:٥٨١٧:٤٨:٣٦١٨:٠٧:٠١٢٣:٢١:٢٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٨:٣٢١٢:٠٣:٤٥١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٧:٥٧٢٣:٢١:١١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٠٨١٢:٠٣:٣٢١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٥٣٢٣:٢٠:٥٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٤٤١٢:٠٣:١٨١٧:٥١:٢٥١٨:٠٩:٤٨٢٣:٢٠:٤٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٤:٢٠١٢:٠٣:٠٣١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٤٣٢٣:٢٠:٢٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٣:١٦١٨:١١:٣٨٢٣:٢٠:١٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١١:٣٠١٢:٠٢:٣٣١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٣٣٢٣:١٩:٥٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٢:١٨١٧:٥٥:٠٧١٨:١٣:٢٧٢٣:١٩:٤٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٠٢:٠٢١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٢٢٢٣:١٩:٢٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٧:١١١٢:٠١:٤٦١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:١٦٢٣:١٩:٠٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠١:٣٠١٧:٥٧:٥٠١٨:١٦:١٠٢٣:١٨:٤٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٤:١٧١٢:٠١:١٣١٧:٥٨:٤٥١٨:١٧:٠٤٢٣:١٨:٣٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٠:٥٦١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٥٨٢٣:١٨:١١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠١:٢١١٢:٠٠:٣٩١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:٥٢٢٣:١٧:٥٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٠٠:٢٢١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:٤٥٢٣:١٧:٣٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٨:٢٥١٢:٠٠:٠٥١٨:٠٢:٢٠١٨:٢٠:٣٩٢٣:١٧:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٦:٥٧١١:٥٩:٤٧١٨:٠٣:١٣١٨:٢١:٣٣٢٣:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ناهارخوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ناهارخوران روستای ناهارخوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناهارخوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناهارخوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناهارخوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناهارخوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناهارخوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناهارخوران

روستای ناهارخوران بر روی نقشه

روستای ناهارخوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناهارخوران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ناهارخوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناهارخوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناهارخوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ناهارخوران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناهارخوران
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناهارخوران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ناهارخوران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناهارخوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ناهارخوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ناهارخوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ناهارخوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناهارخوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو