جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ناغان

اردل | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز ناغان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٩
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٩

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ناغان (شهرستان اردل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر ناغان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ناغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ناغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

جان میلتون
بیچارگی و ناتوانی این نیست كه شخص، نابینا باشد، بلكه در این است كه نتواند آن را تحمل كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ناغان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ناغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناغان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ناغان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ناغان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناغان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٧:٢٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٥:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٤:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٦:٤٠١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٤:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٦:١٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٦:٠١١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٣:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:١١٠٠:٢٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٢:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٥:١٥١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢١:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢١:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢١:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٠:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٠:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٤:١٩١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٠:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٤:١٢١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٠:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٩:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١١٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٣:٤٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٦:٠١١٣:٠٣:٤٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٨:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٥:١١١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٨٠٠:١٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥٣٠٠:١٨:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٣:٣١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ناغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ناغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ناغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناغان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ناغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ناغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ناغان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ناغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ناغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ناغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ناغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ناغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ناغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ناغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ناغان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٦:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٣١٠٠:١٦:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:١٣٠٠:١٦:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٦:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٦:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٦:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٦:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٦:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٦:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٦:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٥:١١٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٦:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:٣١١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٧:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠١:١٩١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٧:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٧:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠١:٠١١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٧:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٦:٠٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١١٠٠:١٧:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:١٥٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٧:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٧:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٧:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٦:٥١٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٨:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٧:١٦٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٨:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٨:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٧:٤١٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٨:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٥١٠٠:١٨:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٩:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:١٣١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٩:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ناغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ناغان شهر ناغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ناغان شهر ناغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ناغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ناغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ناغان

ناغان شهری در شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. بر اساس آمار سال ۱۳۸۲ جمعیت ناغان برابر با ۱۱٬۹۲۸ نفر بوده‌است. مسافت این شهر تا شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۷۵ کیلومتر است

شهر ناغان در ویکیپدیا

شهر ناغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ناغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ناغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ناغان بر روی نقشه

شهر ناغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ناغان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ناغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ناغان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ناغان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ناغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ناغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ناغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ناغان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ناغان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ناغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ناغان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ناغان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ناغان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ناغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناغان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ناغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو