جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران

پایین جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ناصرخان فخران


اذان صبح: ٠٤:٥٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٥
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٣٨
اذان مغرب: ١٦:٥٥:١٣
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٢٢

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای ناصرخان فخران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ناصرخان فخران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناصرخان فخران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ناصرخان فخران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناصرخان فخران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ناصرخان فخران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ناصرخان فخران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ناصرخان فخران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤١:٢٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٤١:١٥١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤١:٠٦١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:١٢٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٠:٣٤١٩:٥٠:٠٨٢٣:٥٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٠٤٢٣:٥٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٠:٤٣١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٢:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٨:٣٤١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٥١٢٣:٥٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٠:١٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٠:١٥١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٣:٢١١٢:٤٠:١١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥١:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٢:٢٢١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٠:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤١:٢٥١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٠:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٩:٣٣١٢:٤٠:٠١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:١١٢٣:٥٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٩:٥٩١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٥٠:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٤٩:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٤٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٤٠:٠٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٤٠:٠١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٣٨٢٣:٤٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٤:٣٤١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٣١٢٣:٤٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٣:٥٠١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:١٤٢٣:٤٨:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٣٠٥:٣٢:٢٦١٢:٤٠:١٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:٠٥٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٠٠٥:٣١:٤٦١٢:٤٠:١٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٤٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:١٠٠٥:٣١:٠٨١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٨:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:١١٠٥:٣٠:٣١١٢:٤٠:٢٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٩:٥٦١٢:٤٠:٣١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:٢٣٢٣:٤٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناصرخان فخران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناصرخان فخران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ناصرخان فخران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ناصرخان فخران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ناصرخان فخران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ناصرخان فخران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناصرخان فخران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ناصرخان فخران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ناصرخان فخران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ناصرخان فخران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ناصرخان فخران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ناصرخان فخران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ناصرخان فخران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ناصرخان فخران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ناصرخان فخران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ناصرخان فخران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٧:٥٣١١:٢٨:٠٠١٦:٥٧:٣٧١٧:١٦:١٩٢٢:٤٥:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٨:٥٠١١:٢٧:٥٢١٦:٥٦:٢٣١٧:١٥:٠٨٢٢:٤٥:٢٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٩:٤٨١١:٢٧:٤٤١٦:٥٥:١١١٧:١٣:٥٨٢٢:٤٥:١٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٠:٤٦١١:٢٧:٣٨١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٤٩٢٢:٤٥:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠١:٤٤١١:٢٧:٣٢١٦:٥٢:٥٠١٧:١١:٤١٢٢:٤٥:٠١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٢:٤٣١١:٢٧:٢٦١٦:٥١:٤١١٧:١٠:٣٤٢٢:٤٤:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٣:٤٢١١:٢٧:٢٢١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٢٨٢٢:٤٤:٤٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٤:٤١١١:٢٧:١٨١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٨:٢٤٢٢:٤٤:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٥:٤٠١١:٢٧:١٥١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٢١٢٢:٤٤:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:٤٠١١:٢٧:١٣١٦:٤٧:١٨١٧:٠٦:٢٠٢٢:٤٤:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٧:٤٠١١:٢٧:١١١٦:٤٦:١٥١٧:٠٥:١٩٢٢:٤٤:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٨:٤١١١:٢٧:١١١٦:٤٥:١٤١٧:٠٤:٢١٢٢:٤٤:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:٤١١١:٢٧:١١١٦:٤٤:١٤١٧:٠٣:٢٣٢٢:٤٤:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٠:٤٢١١:٢٧:١٢١٦:٤٣:١٦١٧:٠٢:٢٧٢٢:٤٤:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١١:٤٣١١:٢٧:١٤١٦:٤٢:١٩١٧:٠١:٣٣٢٢:٤٤:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٢:٤٤١١:٢٧:١٦١٦:٤١:٢٣١٧:٠٠:٤٠٢٢:٤٤:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٣:٤٥١١:٢٧:٢٠١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٩:٤٨٢٢:٤٤:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٤:٤٧١١:٢٧:٢٤١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٤:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٥:٤٨١١:٢٧:٢٩١٦:٣٨:٤٦١٦:٥٨:١٠٢٢:٤٤:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٦:٥٠١١:٢٧:٣٥١٦:٣٧:٥٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٤:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٧:٥٢١١:٢٧:٤٢١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٤:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٨:٥٣١١:٢٧:٤٩١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٥:٥٤٢٢:٤٤:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٥٥١١:٢٧:٥٨١٦:٣٥:٣٨١٦:٥٥:١٣٢٢:٤٤:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:٥٧١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:٥٦١٦:٥٤:٣٢٢٢:٤٤:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٥٩١١:٢٨:١٧١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٥٤٢٢:٤٤:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٠٠١١:٢٨:٢٩١٦:٣٣:٣٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٤٤:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٤:٠٢١١:٢٨:٤٠١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٤٣٢٢:٤٤:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٥:٠٣١١:٢٨:٥٣١٦:٣٢:٢٣١٦:٥٢:١٠٢٢:٤٤:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٦:٠٥١١:٢٩:٠٧١٦:٣١:٤٩١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٥:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٧:٠٦١١:٢٩:٢١١٦:٣١:١٨١٦:٥١:١٠٢٢:٤٥:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ناصرخان فخران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ناصرخان فخران روستای ناصرخان فخران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ناصرخان فخران روستای ناصرخان فخران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ناصرخان فخران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ناصرخان فخران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ناصرخان فخران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ناصرخان فخران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ناصرخان فخران

روستای ناصرخان فخران بر روی نقشه

روستای ناصرخان فخران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ناصرخان فخران
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ناصرخان فخران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ناصرخان فخران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ناصرخان فخران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناصرخان فخران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ناصرخان فخران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ناصرخان فخران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ناصرخان فخران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ناصرخان فخران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ناصرخان فخران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ناصرخان فخران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ناصرخان فخران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ناصرخان فخران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو