جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای نارنجی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نارنجی


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٥:١٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نارنجی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای نارنجی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نارنجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نارنجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
برای رسیدن به كامیابی نباید از شكست های پیشین خیلی ساده بگذرید، شناخت موشكافانه آنها، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نارنجی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نارنجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارنجی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای نارنجی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارنجی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نارنجی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٣٣٠٠:٠٩:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٠:١٤١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:١٠٠٠:٠٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:١٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:١٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٢٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٢٠٠:٠٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:١٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٠:٢٦١٢:٤٩:١٤١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠٧:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٦:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٥٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٦:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٩:٠١١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٦:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٧:٣١١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٨:٥٤١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٦:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٨:٥٢١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٦:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٦:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠١٠٠:٠٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٥:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٨:٥١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٥:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٥:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٥:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٠:١١١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٩:١٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نارنجی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نارنجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نارنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای نارنجی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نارنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارنجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نارنجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای نارنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نارنجی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٨:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٩:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٥:٠٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٩:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٥:١٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٠٠٠:١٠:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٥٠٠:١٠:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٠٨٠٠:١٠:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١١٠٠:١٠:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٦:١٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١١٠٠:١١:٠٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١١٠٠:١١:١٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٠٩٠٠:١١:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠١:١٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٦٠٠:١١:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٧:٠١١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠١٠٠:١١:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٧:١١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٢:١٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٧:٢١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٢:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٧:٣١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٢:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٢:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٧:٤٩١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:١٦٠٠:١٣:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٣:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٨:٠٥١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٣:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٨:١٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٣:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٨:١٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٣:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٤:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٨:٣١١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٤:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٨:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٤:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٨:١١١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٤:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٥:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٥:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٥:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نارنجی روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای نارنجی روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نارنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارنجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای نارنجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نارنجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نارنجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نارنجی

روستای نارنجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نارنجی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای نارنجی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای نارنجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای نارنجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نارنجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا نارنجی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ نارنجی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نارنجی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نارنجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق نارنجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق نارنجی
زمان پخش اذان مستقیم به افق نارنجی
جدول اوقات شرعی امروز فردا نارنجی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو