جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نارنجی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز نارنجی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٤٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نارنجی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای نارنجی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نارنجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نارنجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هر كه تفحص عیب‌های مردم كند خدا او را رسوا كند اگرچه گناه را در میان خانه‌ی خود كرده باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نارنجی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نارنجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارنجی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نارنجی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارنجی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان نارنجی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٢:٤٤١٩:١٧:٠٠١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٢:٢٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٣٣٠٠:١٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥٢:١٥١٩:١٨:٠٦١٩:٣٥:٠٧٠٠:١٢:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٢:٠١١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٤٢٠٠:١١:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥١:٤٨١٩:١٩:١١١٩:٣٦:١٧٠٠:١١:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥١:٣٥١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٥٢٠٠:١١:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٢:٥٢١٢:٥١:٢٢١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢١:٥٤١٢:٥١:١٠١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٠:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٩:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٩:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٧:١٥١٢:٥٠:١٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٩:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٨:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٣٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٣٨١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٨:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٥٠٦:١٣:٤٨١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٥٨١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٧:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:١٠١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٧:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:٢٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٧:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٩:١٤١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٥٣٠٠:٠٧:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٧:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٠٦١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٦:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٩:٠١١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤٨:٥٤١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٦:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٨:٥٢١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٦:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نارنجی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نارنجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نارنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای نارنجی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نارنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارنجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نارنجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای نارنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نارنجی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٠:١١١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٥:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٥:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٩:١٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٥:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٩:٢١١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٥:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٥:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٤٩:٣٤١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٥:١٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٩:٤١١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٥:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٥:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٥:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٤٠٠٠:٠٥:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٠:١٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٥:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٥:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٥:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٥:٤٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٥:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٥١:٠٢١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٥:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥١:١٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٦:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥١:٢٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٦:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٠١١٢:٥١:٣٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٦:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥١:٤٧١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٦:٢٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥١:٥٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٦:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٢:١١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٦:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٦:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٧:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٦:١١١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٧:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٧:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٣:١٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٧:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٣:٤١١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٨:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٨:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نارنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نارنجی روستای نارنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای نارنجی روستای نارنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نارنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارنجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نارنجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نارنجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نارنجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نارنجی

روستای نارنجی بر روی نقشه

روستای نارنجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نارنجی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای نارنجی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای نارنجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نارنجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نارنجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نارنجی
جدول اوقات شرعی امروز فردا نارنجی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نارنجی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق نارنجی
زمان پخش اذان آنلاین به افق نارنجی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نارنجی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق نارنجی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق نارنجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نارنجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو