جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای نارسون

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز نارسون

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:٠٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای نارسون (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای نارسون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نارسون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نارسون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اندرز جوان باید كوتاه، تازه و داستان وار باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای نارسون

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای نارسون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارسون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای نارسون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای نارسون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان نارسون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٠:١٣١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٢:١٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٨:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٩:٣١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:٠٩:١٧١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٧:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٥:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٣:٣٢١٣:٠٨:١٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٥:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٢٥:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٥:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٤:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٤:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٧:١٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٧:١٠١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٣:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٣:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٣:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٣:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٦:٣٨١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٢:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:١٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٢:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢١٠٠:٢٢:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢١:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢١:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:١٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣١٠٠:٢١:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١٤٠٠:٢١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٦:١٩١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نارسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نارسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای نارسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان نارسون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نارسون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای نارسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای نارسون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای نارسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نارسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای نارسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای نارسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارسون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نارسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای نارسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نارسون

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نارسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نارسون روستای نارسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای نارسون روستای نارسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای نارسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارسون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نارسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای نارسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای نارسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نارسون

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٧:٠٠١٣:١١:٥٠٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٣:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٠٣٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٣:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٢:١٦٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٤:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٢:٢٩٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٢:٤٢٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٢١١٣:١٢:٥٥٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٤:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٨:٤١١٣:١٣:٠٧٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٥:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٣:١٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٣:٣١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٣:٤٣٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٠:٠٩١٣:١٣:٥٥٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٦:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:٣٣١٣:١٤:٠٦٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٦:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:١٧٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٦:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:١١:٢٥١٣:١٤:٢٧٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٦:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١١:٥٢١٣:١٤:٣٨٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٧:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٢:١٩١٣:١٤:٤٨٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٧:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٢:٤٨١٣:١٤:٥٧٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٧:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٣:١٧١٣:١٥:٠٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٧:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٣:٤٧١٣:١٥:١٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٨:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٤:١٧١٣:١٥:٢٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٨:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٤٩١٣:١٥:٣١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٨:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٥:٢٠١٣:١٥:٣٩٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٨:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٥:٤٦٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٩:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٢٦١٣:١٥:٥٣٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٩:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٦:٥٩١٣:١٥:٥٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٩:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٧:٣٣١٣:١٦:٠٤٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٩:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٦:٠٩٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٩:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٨:٤٣١٣:١٦:١٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٣٠:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٩:١٨١٣:١٦:١٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٠:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٩:٥٤١٣:١٦:٢٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٠:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٦:٢٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای نارسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نارسون روستای نارسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای نارسون روستای نارسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای نارسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای نارسون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای نارسون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای نارسون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای نارسون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای نارسون

روستای نارسون بر روی نقشه

روستای نارسون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای نارسون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای نارسون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای نارسون
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای نارسون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای نارسون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای نارسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای نارسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای نارسون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای نارسون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای نارسون رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق نارسون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق نارسون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق نارسون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق نارسون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا نارسون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ نارسون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا نارسون دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ نارسون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای نارسون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو