جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میویه

سیروان | پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز میویه


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٧
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میویه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای میویه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای میویه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٠٩٠٦:٤١:١٦١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٧:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤١٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٦:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٢:١١٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٦:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٥:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٤:٣١١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢١:٤٨٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢١:٤٢٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣١:٢٣١٣:٢١:٣٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢١:٣٠٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٤:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢١:٢٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٤:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢١:٢٠٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٤٠٠:٣٣:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:٢١:١٦٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢١:١٣٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٣٣:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢١:١٠٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٣:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢١:٠٦٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٢:١٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٢:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢١:٢٦١٣:٢١:٠٥٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢١:٠٥٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٩:٥٦١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٩:١٢١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣١:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٨:٣١١٣:٢١:١١٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٢١:١٤٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٣١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:١٧٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٦:٣٥١٣:٢١:٢١٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣١:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٥:٥٩١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣١:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٥:٢٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میویه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میویه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میویه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:٣٦٠٧:٢٧:٤٥١٢:٣٧:٢٠١٧:٤٧:١٧١٨:٠٦:٢٩٢٣:٥٤:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:٠٧٠٧:٢٧:٠٨١٢:٣٧:٣٣١٧:٤٨:١٨١٨:٠٧:٢٩٢٣:٥٤:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:٣٧٠٧:٢٦:٣٠١٢:٣٧:٤٤١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:٢٨٢٣:٥٤:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:٠٦٠٧:٢٥:٤٩١٢:٣٧:٥٤١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٩:٢٧٢٣:٥٤:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٣٢٠٧:٢٥:٠٨١٢:٣٨:٠٤١٧:٥١:٢٣١٨:١٠:٢٦٢٣:٥٥:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٥٧٠٧:٢٤:٢٤١٢:٣٨:١٣١٧:٥٢:٢٥١٨:١١:٢٥٢٣:٥٥:٢٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٣:٣٩١٢:٣٨:٢١١٧:٥٣:٢٦١٨:١٢:٢٤٢٣:٥٥:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٢:٥٣١٢:٣٨:٢٨١٧:٥٤:٢٨١٨:١٣:٢٣٢٣:٥٥:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٢:٠٥١٢:٣٨:٣٥١٧:٥٥:٢٩١٨:١٤:٢٢٢٣:٥٥:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢١:١٥١٢:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٣٠١٨:١٥:٢١٢٣:٥٦:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٠:٢٤١٢:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٣١١٨:١٦:١٩٢٣:٥٦:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:٣١١٢:٣٨:٤٩١٧:٥٨:٣١١٨:١٧:١٧٢٣:٥٦:١٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٨:٣٧١٢:٣٨:٥٢١٧:٥٩:٣٢١٨:١٨:١٦٢٣:٥٦:٢٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٧:٤٢١٢:٣٨:٥٤١٨:٠٠:٣٢١٨:١٩:١٣٢٣:٥٦:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٨:٥٦١٨:٠١:٣٢١٨:٢٠:١١٢٣:٥٦:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٥:٤٨١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٢:٣٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٥٦:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٤:٤٨١٢:٣٨:٥٦١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٠٦٢٣:٥٦:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٥٢٠٧:١٣:٤٨١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٣:٠٣٢٣:٥٦:٤٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٥٦٠٧:١٢:٤٦١٢:٣٨:٥٤١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٠٠٢٣:٥٦:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١١:٤٣١٢:٣٨:٥٢١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:٥٧٢٣:٥٦:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٠:٣٩١٢:٣٨:٤٩١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٥٣٢٣:٥٦:٤٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:٠٩:٣٤١٢:٣٨:٤٥١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٥٦:٤٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٨:٢٨١٢:٣٨:٤١١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٧:٤٥٢٣:٥٦:٤١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٧:٢١١٢:٣٨:٣٦١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٤١٢٣:٥٦:٣٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٦:١٣١٢:٣٨:٣٠١٨:١١:١٧١٨:٢٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣٨:٢٤١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:٣١٢٣:٥٦:٣٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٣:٥٣١٢:٣٨:١٧١٨:١٣:١٠١٨:٣١:٢٦٢٣:٥٦:٢٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٢:٤٢١٢:٣٨:٠٩١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٢١٢٣:٥٦:١٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠١:٣٠١٢:٣٨:٠١١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میویه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٦:١٣١٢:٣٨:٣٠١٨:١١:١٧١٨:٢٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣٨:٢٤١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:٣١٢٣:٥٦:٣٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٣:٥٣١٢:٣٨:١٧١٨:١٣:١٠١٨:٣١:٢٦٢٣:٥٦:٢٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٢:٤٢١٢:٣٨:٠٩١٨:١٤:٠٦١٨:٣٢:٢١٢٣:٥٦:١٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠١:٣٠١٢:٣٨:٠١١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:١٥٢٣:٥٦:١٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٠:١٨١٢:٣٧:٥٢١٨:١٥:٥٧١٨:٣٤:٠٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٩:٠٤١٢:٣٧:٤٣١٨:١٦:٥٢١٨:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٥٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٤٩١٢:٣٧:٣٣١٨:١٧:٤٧١٨:٣٥:٥٦٢٣:٥٥:٤٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٦:٣٤١٢:٣٧:٢٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٦:٤٩٢٣:٥٥:٣٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٥:١٨١٢:٣٧:١١١٨:١٩:٣٦١٨:٣٧:٤٢٢٣:٥٥:٢٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٤:٠١١٢:٣٧:٠٠١٨:٢٠:٢٩١٨:٣٨:٣٥٢٣:٥٥:١٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٢:٤٤١٢:٣٦:٤٨١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٢٧٢٣:٥٥:٠٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥١:٢٦١٢:٣٦:٣٥١٨:٢٢:١٦١٨:٤٠:١٩٢٣:٥٤:٥٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٠:٠٧١٢:٣٦:٢٢١٨:٢٣:٠٩١٨:٤١:١١٢٣:٥٤:٤٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٨:٤٨١٢:٣٦:٠٨١٨:٢٤:٠١١٨:٤٢:٠٣٢٣:٥٤:٢٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٧:٢٨١٢:٣٥:٥٤١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٥٤٢٣:٥٤:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٦:٠٧١٢:٣٥:٤٠١٨:٢٥:٤٥١٨:٤٣:٤٥٢٣:٥٣:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٤:٤٦١٢:٣٥:٢٥١٨:٢٦:٣٦١٨:٤٤:٣٦٢٣:٥٣:٤٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٢٥١٢:٣٥:١٠١٨:٢٧:٢٨١٨:٤٥:٢٧٢٣:٥٣:٢٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٠٣١٢:٣٤:٥٥١٨:٢٨:١٩١٨:٤٦:١٧٢٣:٥٣:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٠:٤١١٢:٣٤:٣٩١٨:٢٩:٠٩١٨:٤٧:٠٧٢٣:٥٢:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٩:١٨١٢:٣٤:٢٣١٨:٣٠:٠٠١٨:٤٧:٥٨٢٣:٥٢:٣٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٧:٥٦١٢:٣٤:٠٦١٨:٣٠:٥٠١٨:٤٨:٤٨٢٣:٥٢:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٦:٣٢١٢:٣٣:٥٠١٨:٣١:٤٠١٨:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٠٩١٢:٣٣:٣٣١٨:٣٢:٣٠١٨:٥٠:٢٧٢٣:٥١:٤١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٣:٤٥١٢:٣٣:١٦١٨:٣٣:٢٠١٨:٥١:١٧٢٣:٥١:٢٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٢:٢١١٢:٣٢:٥٩١٨:٣٤:١٠١٨:٥٢:٠٧٢٣:٥١:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٠:٥٧١٢:٣٢:٤١١٨:٣٤:٥٩١٨:٥٢:٥٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٩:٣٣١٢:٣٢:٢٤١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٣:٤٦٢٣:٥٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میویه روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میویه روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میویه

روستای میویه بر روی نقشه

روستای میویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میویه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میویه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میویه
زمان پخش اذان زنده به افق میویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا میویه دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ میویه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو