جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میویه

سیروان | پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز میویه

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٥:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٣١:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:١٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میویه (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای میویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

نیچه
اگر دانش ما تا این اندازه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن رو است كه جز كنجكاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میویه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢٤:٤٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٤:٣١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:٤٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٥٠:٠٧١٣:٢٤:١٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٧٠٠:٣٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٦:٢٢١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١١٠٠:٣٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٣:٥٥١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٧:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣٧:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٧:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٩:١٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٨:٠٥١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٣٦:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٣٥:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢١:٤٩٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٥:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢١:٤٢٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٤:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣١:٣٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢١:٣٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢١:٢٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٤:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢١:٢٠٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٧:٤١١٣:٢١:١٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٣٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:١٣٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٣:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢١:١٠٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٣:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢١:٠٨٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٣:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢١:٠٦٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٣:١٥١٣:٢١:٠٥٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٣٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٢:٢٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میویه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میویه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای میویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میویه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میویه روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میویه روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میویه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٢:٥٠١٢:١٧:١٩١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:١١٢٣:٣٥:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٣:٣٥١٢:١٦:٥٨١٨:١٩:٤٨١٨:٣٧:٤٤٢٣:٣٥:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٢٠١٢:١٦:٣٧١٨:١٨:٢٢١٨:٣٦:١٧٢٣:٣٥:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٠٥١٢:١٦:١٧١٨:١٦:٥٥١٨:٣٤:٥١٢٣:٣٤:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٥٠١٢:١٥:٥٦١٨:١٥:٢٩١٨:٣٣:٢٤٢٣:٣٤:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:٣٦١٢:١٥:٣٦١٨:١٤:٠٣١٨:٣١:٥٨٢٣:٣٤:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٧:٢١١٢:١٥:١٥١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٣:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٨:٠٧١٢:١٤:٥٥١٨:١١:١١١٨:٢٩:٠٧٢٣:٣٣:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:٥٣١٢:١٤:٣٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٣:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٩:٣٩١٢:١٤:١٦١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:١٨٢٣:٣٣:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٢٥١٢:١٣:٥٧١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٤:٥٣٢٣:٣٢:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢١:١٢١٢:١٣:٣٨١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٣:٣٠٢٣:٣٢:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢١:٥٩١٢:١٣:٢٠١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٠٧٢٣:٣٢:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٤٦١٢:١٣:٠٢١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٤٤٢٣:٣١:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٣:٣٤١٢:١٢:٤٤١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:٢٢٢٣:٣١:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:٢١١٢:١٢:٢٧١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٠٠٢٣:٣١:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٥:٠٩١٢:١٢:١٠١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٣٩٢٣:٣٠:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٥:٥٨١٢:١١:٥٣١٧:٥٧:١٧١٨:١٥:١٩٢٣:٣٠:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٤٧١٢:١١:٣٧١٧:٥٥:٥٧١٨:١٤:٠٠٢٣:٣٠:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٧:٣٦١٢:١١:٢٢١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٤١٢٣:٣٠:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٨:٢٥١٢:١١:٠٧١٧:٥٣:١٨١٨:١١:٢٣٢٣:٢٩:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:١٥١٢:١٠:٥٢١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٠٥٢٣:٢٩:٣٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٠٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥٠:٤١١٨:٠٨:٤٩٢٣:٢٩:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٠:٥٦١٢:١٠:٢٥١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:٣٣٢٣:٢٩:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣١:٤٧١٢:١٠:١٢١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:١٨٢٣:٢٨:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٢:٣٨١٢:١٠:٠٠١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٥:٠٤٢٣:٢٨:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٣:٣٠١٢:٠٩:٤٩١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٥١٢٣:٢٨:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٤:٢٢١٢:٠٩:٣٨١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٢:٣٩٢٣:٢٨:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٥:١٤١٢:٠٩:٢٧١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٢٨٢٣:٢٨:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:٠٧١٢:٠٩:١٨١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میویه روستای میویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میویه روستای میویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میویه

روستای میویه بر روی نقشه

روستای میویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میویه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میویه
افق شرعی امروز فردا میویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میویه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ میویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو