جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میهم سفلی

چهار دولی غربی | قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز میهم سفلی


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٢
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٢٨

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میهم سفلی (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای میهم سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میهم سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
كسی كه هرگز تحت فشار نزیسته باشد، آزادی را لمس نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میهم سفلی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میهم سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میهم سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میهم سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میهم سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٦:١٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٠:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٤٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٥:٥٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٢١١٣:١٥:٣١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٦:١٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٥:١٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٨:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٣:١٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٧:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢١:٢٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٧:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٧:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٩:٣٤١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٧:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٤١١٣:١٤:٥٠٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٦:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٤٩١٣:١٤:٤٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٦:٥٩١٣:١٤:٤٧٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٦:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٦:١٠١٣:١٤:٤٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٥:٢٣١٣:١٤:٤٧٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٤:٣٧١٣:١٤:٤٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٣:٥٢١٣:١٤:٤٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٥:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٣:١٤:٥١٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٢:٢٨١٣:١٤:٥٣٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١١:٤٨١٣:١٤:٥٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٥:٠٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٥:١٤٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٨:٥١١٣:١٥:١٩٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٢٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میهم سفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میهم سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میهم سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میهم سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای میهم سفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میهم سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میهم سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میهم سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میهم سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:١٠:٥٥١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٣٠٢٣:٢٩:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:١٠:٣٤١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:٠٣٢٣:٢٩:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:١١١٢:١٠:١٤١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٣٧٢٣:٢٨:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٠٩:٥٣١٨:١٠:١٧١٨:٢٨:١١٢٣:٢٨:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٠٩:٣٣١٨:٠٨:٥١١٨:٢٦:٤٥٢٣:٢٨:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٠:٢٧١٢:٠٩:١٢١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٥:١٩٢٣:٢٧:٥٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١١:١٢١٢:٠٨:٥٢١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٥٤٢٣:٢٧:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٥٨١٢:٠٨:٣٢١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٢٩٢٣:٢٧:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٢:٤٤١٢:٠٨:١٣١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٠٥٢٣:٢٦:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٣٠١٢:٠٧:٥٤١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٤٠٢٣:٢٦:٤١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:١٦١٢:٠٧:٣٥١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:١٧٢٣:٢٦:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٥:٠٣١٢:٠٧:١٦١٧:٥٨:٥٧١٨:١٦:٥٣٢٣:٢٦:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:٥٠١٢:٠٦:٥٨١٧:٥٧:٣٤١٨:١٥:٣١٢٣:٢٥:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٣٧١٢:٠٦:٤٠١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٠٨٢٣:٢٥:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٠٦:٢٢١٧:٥٤:٤٩١٨:١٢:٤٧٢٣:٢٥:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٨:١٢١٢:٠٦:٠٥١٧:٥٣:٢٧١٨:١١:٢٦٢٣:٢٤:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٩:٠٠١٢:٠٥:٤٨١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٠٥٢٣:٢٤:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٩:٤٨١٢:٠٥:٣٢١٧:٥٠:٤٥١٨:٠٨:٤٥٢٣:٢٤:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٣٦١٢:٠٥:١٦١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٧:٢٦٢٣:٢٤:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢١:٢٥١٢:٠٥:٠٠١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٠٨٢٣:٢٣:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:١٤١٢:٠٤:٤٥١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٥٠٢٣:٢٣:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٣:٠٤١٢:٠٤:٣١١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٣:٣٣٢٣:٢٣:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:٠٤:١٧١٧:٤٤:١٠١٨:٠٢:١٧٢٣:٢٣:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٤٤١٢:٠٤:٠٤١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٠١٢٣:٢٢:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٥:٣٤١٢:٠٣:٥١١٧:٤١:٣٨١٧:٥٩:٤٧٢٣:٢٢:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٦:٢٥١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٨:٣٣٢٣:٢٢:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٧:١٧١٢:٠٣:٢٧١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٧:٢١٢٣:٢٢:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٨:٠٨١٢:٠٣:١٦١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٦:٠٩٢٣:٢١:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٩:٠٠١٢:٠٣:٠٦١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٤:٥٨٢٣:٢١:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٩:٥٣١٢:٠٢:٥٧١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٤٩٢٣:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میهم سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میهم سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میهم سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میهم سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میهم سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میهم سفلی

روستای میهم سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میهم سفلی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میهم سفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای میهم سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میهم سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میهم سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میهم سفلی
افق شرعی امروز فردا میهم سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میهم سفلی دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میهم سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میهم سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میهم سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میهم سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو