جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میهم سفلی

چهار دولی غربی | قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز میهم سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢١:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢١:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میهم سفلی (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای میهم سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میهم سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
سخت است زندگی، برای كسی كه آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میهم سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میهم سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میهم سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میهم سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میهم سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٦:٢٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٦:١٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٤٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٠:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٥:٥٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٢١١٣:١٥:٣١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٦:١٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١٥:١٨٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٥:١٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٣:١٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٧:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٧:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢١:٢٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٩:٣٤١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٧:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٤١١٣:١٤:٥٠٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٤٩١٣:١٤:٤٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٦:٥٩١٣:١٤:٤٧٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٦:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٦:١٠١٣:١٤:٤٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٦:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٥:٢٣١٣:١٤:٤٧٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٦:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٤:٣٧١٣:١٤:٤٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٦:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٣:٥٢١٣:١٤:٤٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٥:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٣:٠٩١٣:١٤:٥١٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٢:٢٨١٣:١٤:٥٣٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١١:٤٨١٣:١٤:٥٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٥:٠٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٥:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٥:١٤٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میهم سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میهم سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میهم سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میهم سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای میهم سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میهم سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میهم سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میهم سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میهم سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٥:٥٥٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٢٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٧:٠٤٠٠:٢٨:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٧:١٣٠٠:٢٨:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٥:٣٥١٣:٢١:٠١٢٠:٣٦:٢٣٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٢٨:٣٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٢١:١٣٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٢٨:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٦:٣٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٣١٠٠:٢٩:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٦:٥٧١٣:٢١:٥١٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٢٩:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٧:٢١١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٩:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٠:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٨:١٢١٣:٢٢:٢٦٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٣٠:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:١٥٠٠:٣٠:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٩:٠٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٣١:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٩:٣٧١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٣١:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١٠:٠٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣١:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:١٠:٣٨١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣١:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:١١:١٠١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٢:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١١:٤٤١٣:٢٣:٣٨٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٢:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٢:١٨١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٣٢:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:١٢:٥٢١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٥:١٧٠٠:٣٢:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٤:٠٣٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٣٣:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٣٣:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٤:١٧٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٣٣:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٥:١٩١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٣:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٤:٣٠٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٠٥٠٠:٣٤:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٤:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٧:١٧١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣٤:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣١:٠٩٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٤:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٣٥:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٩:١٩١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٥:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٩:٢٢٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میهم سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی روستای میهم سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میهم سفلی روستای میهم سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میهم سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میهم سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای میهم سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میهم سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میهم سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میهم سفلی

روستای میهم سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میهم سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میهم سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای میهم سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میهم سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میهم سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میهم سفلی
افق شرعی امروز فردا میهم سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میهم سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میهم سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میهم سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق میهم سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میهم سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق میهم سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میهم سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو