جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مینون

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مینون


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مینون (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای مینون)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مینون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مینون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
توحید آن است كه خدا را در توهّم نیاوری و عدالت آن است كه او را متهم نسازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مینون

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مینون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مینون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مینون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مینون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مینون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٤:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:١٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٣:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٢:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٦:٥٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٢:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٢:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:٤١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٩:١٥١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢١:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢١:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢١:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:١٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢١:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١٦٠٠:٢١:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٤:١٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٠:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٦:٣١١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:٤٩١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:١٦١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٠:١٥١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مینون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مینون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مینون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مینون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مینون

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مینون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مینون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مینون

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مینون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مینون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مینون

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:٢١١٣:١٢:٥٢١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٣٠:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٠:٥٨١٣:١٢:٣٦١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٢٩٠٠:٣٠:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤١:٣٤١٣:١٢:٢٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:١٨٠٠:٣٠:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:١٠١٣:١٢:٠٣١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٠:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٢:٤٧١٣:١١:٤٦١٩:٤٠:١٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:٣٠:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٣:٢٣١٣:١١:٢٩١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٣٠:٠٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٣:٥٩١٣:١١:١١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٩:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٠:٥٣١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٩:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٥:١٠١٣:١٠:٣٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٩:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٠:١٦١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٩:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٦:٢١١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٩:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٨:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٩:١٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٨:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٨:٥٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٤٣٠٠:٢٨:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٨:٤٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢٨:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٩:١٧١٣:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٠٩٠٠:٢٧:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:٥٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٥٢٠٠:٢٧:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٣٤٠٠:٢٧:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥١:٠٢١٣:٠٧:١٥١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:١٦٠٠:٢٦:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥١:٣٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٥٨٠٠:٢٦:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٢:١١١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٤٠٠٠:٢٦:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٢:٤٦١٣:٠٦:١١١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٣:٢١١٣:٠٥:٥٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٥:٠٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠٥:٢٩١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٤:٣٠١٣:٠٥:٠٧١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٢٧٠٠:٢٥:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥٥:٠٥١٣:٠٤:٤٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٠٨٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:١٢:٣٩١٩:٢٩:٥٠٠٠:٢٤:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٤:٠٣١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٣١٠٠:٢٤:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٤١١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٣:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٣:٢٠١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٥:٥٥٢٣:٥٣:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٨:٠١١٢:٠٢:٥٩١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٤:٣٧٢٣:٢٣:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مینون روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مینون روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مینون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مینون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مینون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مینون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مینون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مینون

روستای مینون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مینون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مینون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مینون
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مینون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مینون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مینون رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مینون دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مینون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مینون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مینون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مینون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مینون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق مینون
جدول اوقات شرعی امروز فردا مینون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مینون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو