جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مینون

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز مینون

اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٢٠

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مینون (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای مینون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مینون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مینون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

والتر بنیامین
جدل [=یك و دو كردن]، یعنی كتابی را با بكار بردن چند سخن آن، نابود كردن. هرچه كتاب، كمتر بررسی شود، بهتر است. فقط كسی كه بتواند كتابی را ویران كند، می‌تواند آن را نقد كند [=بر آن خرده گیرد].

اوقات شرعی ماه جاری روستای مینون

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مینون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مینون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مینون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مینون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مینون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٠:٢٤١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٤٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٢:١١١٣:١٠:٠٩١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٨:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٩:٤١١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٨:٤٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٧:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٩:١٥١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٠٤٠٠:٢٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٩:٠٢١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٤٦٠٠:٢٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٩٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٦:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:١١٠٠:٢٦:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٥:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٥:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣١:١٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٥:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٤:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٤:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٧:١٣١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٣:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٣:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٧٠٠:٢٢:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٦:٤١١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٢:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢١:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢١:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٢٠٠:٢١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٦:٣١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مینون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مینون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مینون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مینون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مینون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مینون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مینون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مینون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مینون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مینون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مینون

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مینون روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مینون روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مینون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مینون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مینون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مینون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مینون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مینون

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٦:٣٣١٣:١٢:٠١٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٣:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٢:١٤٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٣:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٢:٢٧٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٤:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:١٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٤:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٢:٥٣٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٣:٠٥٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٤:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٨:١٤١٣:١٣:١٨٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٣:٣٠٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٥:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٣:٤٢٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٥:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:١٩١٣:١٣:٥٤٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٥:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٤:٠٥٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٦:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٠:٠٧١٣:١٤:١٧٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٦:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٠:٣٢١٣:١٤:٢٧٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٦:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:٣٨٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٦:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١١:٢٦١٣:١٤:٤٨٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٧:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١١:٥٤١٣:١٤:٥٨٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٧:٢٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٢:٢٢١٣:١٥:٠٨٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٧:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٢:٥٢١٣:١٥:١٧٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٧:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٣:٢٢١٣:١٥:٢٦٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٨:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٣:٥٣١٣:١٥:٣٤٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٨:١٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٤:٢٤١٣:١٥:٤٢٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٨:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٥٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٨:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٥:٢٩١٣:١٥:٥٧٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٢٩:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٦:٠٢١٣:١٦:٠٣٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٩:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٦:٣٦١٣:١٦:٠٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٧:١٠١٣:١٦:١٥٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٩:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٧:٤٥١٣:١٦:٢٠٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٩:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٢٠١٣:١٦:٢٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٠:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٨:٥٦١٣:١٦:٢٩٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٠:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٩:٣٢١٣:١٦:٣٢٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٠:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٦:٣٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مینون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مینون روستای مینون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مینون روستای مینون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مینون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مینون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مینون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مینون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مینون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مینون

روستای مینون بر روی نقشه

روستای مینون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مینون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مینون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مینون
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مینون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مینون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مینون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مینون رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مینون
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مینون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مینون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مینون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مینون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مینون
زمان پخش اذان آنلاین به افق مینون
زمان پخش اذان زنده به افق مینون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مینون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو