جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میناهونی

حیران | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز میناهونی


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٩

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میناهونی (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای میناهونی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای میناهونی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میناهونی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس نایتینگل
انسان به درستی همان می شود كه به آن می اندیشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میناهونی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میناهونی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناهونی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میناهونی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناهونی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میناهونی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٣:١٩٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٤:٣١١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٣:١٥١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٢:٠١١٣:١٢:٥١٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٢٤١٣:١٢:٢٨٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٧:١٤١٣:١٢:٢١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٦:٠٥١٣:١٢:١٥٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٤:٥٧١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١١٠٦:١٣:٥١١٣:١٢:٠٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٨٠٠:٢١:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٢:٤٦١٣:١٢:٠٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١١٠٦:١١:٤٢١٣:١١:٥٦٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:٥٢٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:١١:٥٠٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٠:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٨:٣٩١٣:١١:٤٧٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٠:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:١١:٤٦٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٠:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٦:٤٤١٣:١١:٤٥٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٥:٤٨١٣:١١:٤٤٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٩:٠٦٠٠:١٩:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:١١:٤٤٢٠:١٩:٠٦٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٩:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:١١:٤٥٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٩:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٣:١١١٣:١١:٤٦٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٥٦٠٠:١٩:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:١١:٤٨٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٣٠٦:٠١:٣٤١٣:١١:٥٠٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٤٧٠٠:١٨:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٠:٤٨١٣:١١:٥٣٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٤٢٠٠:١٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥١٠٦:٠٠:٠٤١٣:١١:٥٧٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٥:٣٦٠٠:١٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٤٣٠٥:٥٩:٢١١٣:١٢:٠١٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٦:٣٠٠٠:١٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٨:٤٠١٣:١٢:٠٦٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٧:٢٢٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥٨:٠١١٣:١٢:١١٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٨:١٤٠٠:١٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناهونی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناهونی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناهونی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میناهونی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای میناهونی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناهونی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناهونی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای میناهونی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٩:٢٢١٣:٢٠:٥٨١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٦:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٠:٤٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٦:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٦:١٦١٣:٢٠:٢٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٥:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٤:٤٤١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣٥:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٣:١١١٣:١٩:٤٦١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٥:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠١:٣٩١٣:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٤:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٢٥٠٧:٠٠:٠٧١٣:١٩:١٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٤:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٨:٥٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:٣٣:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٧:٠٤١٣:١٨:٣٥١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٣:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣٣:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٤:٠٢١٣:١٨:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣٢:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٢:٣٢١٣:١٧:٤٣١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣٢:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٥١:٠٢١٣:١٧:٢٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣١:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٧:١٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٣١:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٦:٥٣١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣١٠٠:٣١:٠٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٦:٣٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣٠:٤٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٢١١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٠:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٦:٠٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٢:١٢١٣:١٥:٥٠١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٥:٣٦١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٩:٠٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٩:٢١١٣:١٥:٢١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٨:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٥:٠٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٨:١٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٦:٣١١٣:١٤:٥٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٧:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٤:٤٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٤:٢٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٧:١٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٤:١٤١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٦:٤٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٣١:٠٢١٣:١٤:٠٢١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٦:٢٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٣:٥١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٦:٠٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٣:٤٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٥:٤١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای میناهونی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای میناهونی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای میناهونی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میناهونی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناهونی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای میناهونی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناهونی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناهونی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای میناهونی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٨:٣٨١٢:٢٢:٤٦١٨:٢٧:٣١١٨:٤٦:١٥٠٠:٠٨:٤٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٧:٠٦١٣:٢٢:٢٨١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٨:٢٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٥:٣٣١٣:٢٢:١٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:١١٠٠:٣٨:٠٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٤:٠٠١٣:٢١:٥٢١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٢:٢٧١٣:٢١:٣٤١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٠٦٠٠:٣٧:٢١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٠:٥٤١٣:٢١:١٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٣٦:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٩:٢٢١٣:٢٠:٥٨١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٦:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٠:٤٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٦:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٦:١٦١٣:٢٠:٢٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٥:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٤:٤٤١٣:٢٠:٠٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٥٤٠٠:٣٥:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٣:١١١٣:١٩:٤٦١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٥:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠١:٣٩١٣:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٣٤:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٥٠٧:٠٠:٠٧١٣:١٩:١٠١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٤:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٨:٥٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٤٥٠٠:٣٣:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٧:٠٤١٣:١٨:٣٥١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٣٣:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٨:١٨١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣٣:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٤:٠٢١٣:١٨:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣٢:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٢:٣٢١٣:١٧:٤٣١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣٢:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٠٠٦:٥١:٠٢١٣:١٧:٢٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣١:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٧:١٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٣١:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٦:٥٣١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣١٠٠:٣١:٠٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٦:٣٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣٠:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٢١١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٠:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٦:٠٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٩:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٢:١٢١٣:١٥:٥٠١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٩:٢٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٥:٣٦١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٩:٠٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٩:٢١١٣:١٥:٢١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٨:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٥:٠٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٨:١٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٦:٣١١٣:١٤:٥٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٧:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٤:٤٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٧:٣٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٤:٢٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٧:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میناهونی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای میناهونی روستای میناهونی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای میناهونی روستای میناهونی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میناهونی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناهونی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میناهونی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میناهونی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میناهونی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میناهونی

روستای میناهونی بر روی نقشه

روستای میناهونی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میناهونی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میناهونی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میناهونی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای میناهونی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای میناهونی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میناهونی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میناهونی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میناهونی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میناهونی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق میناهونی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میناهونی
زمان پخش اذان زنده به افق میناهونی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میناهونی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میناهونی
زمان پخش اذان مستقیم به افق میناهونی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میناهونی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میناهونی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو