جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میناآباد

میناباد | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز میناآباد

اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میناآباد (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای میناآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میناآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میناآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

مثل یوگسلاوی
انسان در طول زندگی، سرگرم یاد گرفتن است، ولی با این همه، نادان می‌میرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میناآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میناآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میناآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میناآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٥:٥٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٥١٠٠:٢٩:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٥:٤٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٧:١٥١٣:١٥:٢٨١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٨:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٥:٥١١٣:١٥:١٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٥:٠٢١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٧:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٤:٤٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٧:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣١:٤٤١٣:١٤:٣٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٤:٢٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٤:١٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٦:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٥:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٣:٥٢٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٥:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٣:٣٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢١:٢٤١٣:١٣:١٥٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٤:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٠:١١١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٣:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٩:٠٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٣:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٤٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٣:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٤٠١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٥:٣٢١٣:١٢:٤١٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٤:٢٥١٣:١٢:٣٦٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١٣:١٩١٣:١٢:٣٢٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٢:١٥١٣:١٢:٢٨٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:١٢١٣:١٢:٢٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢١:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٠:١٠١٣:١٢:٢١٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢١:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٩:١٠١٣:١٢:١٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٨:١١١٣:١٢:١٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:١٧٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٦:١٨١٣:١٢:١٦٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میناآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میناآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میناآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای میناآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میناآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میناآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای میناآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میناآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میناآباد روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای میناآباد روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میناآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میناآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میناآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٠٨:٣١١٨:١٢:٣٧١٨:٣١:٢١٢٣:٢٥:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٨:١٠١٨:١١:٠٢١٨:٢٩:٤٥٢٣:٢٤:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٧:٤٩١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٤:٢٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٦:٢٧١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٧:٥٢١٨:٢٦:٣٥٢٣:٢٤:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٠١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٦:١٨١٨:٢٥:٠٠٢٣:٢٣:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٣:٢٦٢٣:٢٣:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٣:٠٩١٨:٢١:٥٢٢٣:٢٣:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٠:٠٢١٢:٠٦:٠٧١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:١٨٢٣:٢٢:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٤٥٢٣:٢٢:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:١١:٥١١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٨:٢٨١٨:١٧:١٢٢٣:٢٢:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٢:٤٦١٢:٠٥:٠٩١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٣٩٢٣:٢٢:٠٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٣:٤١١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:٠٧٢٣:٢١:٤٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٤:٣١١٧:٥٣:٥٠١٨:١٢:٣٦٢٣:٢١:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٠٤:١٣١٧:٥٢:١٨١٨:١١:٠٥٢٣:٢١:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٦:٢٨١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٩:٣٤٢٣:٢٠:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٧:٢٤١٢:٠٣:٣٨١٧:٤٩:١٧١٨:٠٨:٠٤٢٣:٢٠:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٨:٢١١٢:٠٣:٢١١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٠:١٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:١٧١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٦:١٧١٨:٠٥:٠٧٢٣:٢٠:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٠٢:٤٩١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٣٩٢٣:١٩:٤٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:١٢١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٢:١٢٢٣:١٩:٣٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:١٠١٢:٠٢:١٨١٧:٤١:٥٢١٨:٠٠:٤٦٢٣:١٩:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٠٨١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٩:٢٠٢٣:١٨:٥٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٤:٠٧١٢:٠١:٥٠١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٥٦٢٣:١٨:٤٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٠١:٣٧١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٦:٣٢٢٣:١٨:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٦:٠٥١٢:٠١:٢٤١٧:٣٦:١٠١٧:٥٥:٠٩٢٣:١٨:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٠٤١٢:٠١:١٢١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٣:٤٧٢٣:١٨:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٠٤١٢:٠١:٠٠١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٧:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٩:٠٤١٢:٠٠:٤٩١٧:٣٢:٠٢١٧:٥١:٠٦٢٣:١٧:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٠:٠٥١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٤٧٢٣:١٧:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣١:٠٦١٢:٠٠:٢٩١٧:٢٩:٢١١٧:٤٨:٢٩٢٣:١٧:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میناآباد روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای میناآباد روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میناآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میناآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میناآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میناآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میناآباد

روستای میناآباد بر روی نقشه

روستای میناآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میناآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میناآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میناآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میناآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میناآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میناآباد
افق شرعی امروز فردا میناآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میناآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میناآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میناآباد
زمان پخش اذان زنده به افق میناآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو