جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میناآباد

میناباد | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز میناآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٣٧
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٥٤

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میناآباد (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای میناآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میناآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میناآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هیچ علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثیّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند علم و هیچ عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكم‌تر از مشورت نمی‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میناآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میناآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میناآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میناآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میناآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٤:٠١٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٣:٥١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٣:٤١٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢١٠٦:٢٢:٢١١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٤:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢١:٠٨١٣:١٣:١٥٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٩:٥٥١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٣:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٨:٤٤١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٧:٣٣١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٣:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٦:٢٤١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٥:١٦١٣:١٢:٤١٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٤:١٠١٣:١٢:٣٦٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٢:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٣:٠٤١٣:١٢:٣٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٥٠٦:١٢:٠٠١٣:١٢:٢٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٠:٥٧١٣:١٢:٢٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢١:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٢:٢١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٢:١٩٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٢:١٨٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٢:١٦٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٢:١٦٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٢٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٥:١١١٣:١٢:١٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٥٣٠٠:١٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٤:١٨١٣:١٢:١٧٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٥٠٠٠:١٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٢:١٨٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠٢:٣٨١٣:١٢:٢٠٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٢٠٦:٠١:٥٠١٣:١٢:٢٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٣٨٠٠:١٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٠٠٦:٠١:٠٤١٣:١٢:٢٥٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٣٣٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٩٠٦:٠٠:١٩١٣:١٢:٢٩٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٢٧٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٢:٣٣٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٧:٢١٠٠:١٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٨:٥٥١٣:١٢:٣٧٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٨:١٤٠٠:١٨:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٨:١٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٩:٠٦٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میناآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میناآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میناآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای میناآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٥:٥٣١٢:٢٨:٣٢١٧:٣١:٣٣١٧:٥١:٤٤٢٣:٤٣:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٥:١٠١٢:٢٨:٤٤١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٢:٤٩٢٣:٤٣:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٨:٥٥١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٣:٥٥٢٣:٤٣:٥٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٩:٠٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٥:٠١٢٣:٤٤:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٣:٢١٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٩:١٥١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٦:٠٦٢٣:٤٤:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٩:٢٤١٧:٣٧:١٦١٧:٥٧:١٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٥٧٠٧:٢١:٠٦١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٨:١٨٢٣:٤٤:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:١٢٠٧:٢٠:١٢١٢:٢٩:٤٠١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٩:٢٤٢٣:٤٤:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٩:١٧١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٠:٤٢١٨:٠٠:٣٠٢٣:٤٥:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٩:٥١١٧:٤١:٥١١٨:٠١:٣٦٢٣:٤٥:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٧:٢١١٢:٢٩:٥٦١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٢:٤٢٢٣:٤٥:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٦:٢١١٢:٣٠:٠٠١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٥:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٥:١٩١٢:٣٠:٠٣١٧:٤٥:١٥١٨:٠٤:٥٣٢٣:٤٥:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٤:١٦١٢:٣٠:٠٥١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٥:٥٨٢٣:٤٥:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:١١٠٧:١٣:١٢١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٧:٣١١٨:٠٧:٠٣٢٣:٤٥:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:١٢٠٧:١٢:٠٦١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:٥٩١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٩:١٣٢٣:٤٥:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٩:٥١١٢:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٥٣١٨:١٠:١٨٢٣:٤٦:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٨:٤١١٢:٣٠:٠٥١٧:٥٢:٠٠١٨:١١:٢٣٢٣:٤٦:٠٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٠:٠٣١٧:٥٣:٠٧١٨:١٢:٢٧٢٣:٤٦:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٦:١٨١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٤:١٣١٨:١٣:٣١٢٣:٤٦:٠٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٥:٠٥١٢:٢٩:٥٧١٧:٥٥:٢٠١٨:١٤:٣٥٢٣:٤٦:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٩:٥٢١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٣٩٢٣:٤٦:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:٣٦١٢:٢٩:٤٧١٧:٥٧:٣١١٨:١٦:٤٣٢٣:٤٥:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠١:١٩١٢:٢٩:٤٢١٧:٥٨:٣٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٥:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٥٩:٤٢١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٥:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٨:٤٣١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٥٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٢٤١٢:٢٩:٢١١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٦:٠٤١٢:٢٩:١٣١٨:٠٢:٥٥١٨:٢١:٥٧٢٣:٤٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میناآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میناآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای میناآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میناآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میناآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠١:١٩١٢:٢٩:٤٢١٧:٥٨:٣٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٥:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٥٩:٤٢١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٥:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٨:٤٣١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٩:٥٢٢٣:٤٥:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٢٤١٢:٢٩:٢١١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٦:٠٤١٢:٢٩:١٣١٨:٠٢:٥٥١٨:٢١:٥٧٢٣:٤٥:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٤:٤٣١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٣:٠٠٢٣:٤٥:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٣:٢١١٢:٢٨:٥٤١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٤:٠٢٢٣:٤٥:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥١:٥٨١٢:٢٨:٤٤١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٥:٠٣٢٣:٤٥:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٣٤١٢:٢٨:٣٤١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٦:٠٥٢٣:٤٤:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٩:١٠١٢:٢٨:٢٣١٨:٠٨:١١١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٤:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٤٤١٢:٢٨:١١١٨:٠٩:١٣١٨:٢٨:٠٧٢٣:٤٤:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٦:١٨١٢:٢٧:٥٩١٨:١٠:١٥١٨:٢٩:٠٨٢٣:٤٤:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٤:٥٢١٢:٢٧:٤٧١٨:١١:١٧١٨:٣٠:٠٨٢٣:٤٤:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢٧:٣٣١٨:١٢:١٨١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٣:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٥٧١٢:٢٧:٢٠١٨:١٣:١٩١٨:٣٢:٠٨٢٣:٤٣:٤٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٠:٢٩١٢:٢٧:٠٦١٨:١٤:١٩١٨:٣٣:٠٨٢٣:٤٣:٣١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٩:٠٠١٢:٢٦:٥٢١٨:١٥:٢٠١٨:٣٤:٠٧٢٣:٤٣:١٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٧:٣٠١٢:٢٦:٣٧١٨:١٦:٢٠١٨:٣٥:٠٧٢٣:٤٣:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٢٢١٨:١٧:١٩١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٤:٣٠١٢:٢٦:٠٦١٨:١٨:١٩١٨:٣٧:٠٥٢٣:٤٢:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٢:٥٩١٢:٢٥:٥٠١٨:١٩:١٨١٨:٣٨:٠٤٢٣:٤٢:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣١:٢٨١٢:٢٥:٣٤١٨:٢٠:١٧١٨:٣٩:٠٣٢٣:٤١:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٩:٥٧١٢:٢٥:١٨١٨:٢١:١٦١٨:٤٠:٠١٢٣:٤١:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٨:٢٥١٢:٢٥:٠١١٨:٢٢:١٥١٨:٤١:٠٠٢٣:٤١:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٦:٥٣١٢:٢٤:٤٤١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٥٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٢١١٢:٢٤:٢٧١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٥٦٢٣:٤٠:٣٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:٤٨١٢:٢٤:١٠١٨:٢٥:١٠١٨:٤٣:٥٥٢٣:٤٠:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:١٦١٢:٢٣:٥٣١٨:٢٦:٠٨١٨:٤٤:٥٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٤٣١٢:٢٣:٣٥١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٥١٢٣:٣٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میناآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میناآباد روستای میناآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای میناآباد روستای میناآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میناآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میناآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میناآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میناآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میناآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میناآباد

روستای میناآباد بر روی نقشه

روستای میناآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میناآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای میناآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میناآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میناآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق میناآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میناآباد
زمان پخش اذان زنده به افق میناآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میناآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ میناآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میناآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میناآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق میناآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میناآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو