جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میمند

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز میمند

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:١٣

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میمند (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر میمند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر میمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اعمال با توجّه به نیّات و پایان آن است. (اگر عملی با نیّت خوب به پایان برسد، ارزش خواهد داشت.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر میمند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میمند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میمند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میمند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میمند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میمند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٥:١١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:١٤٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٣:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٤:١٥١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٤:٠٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢١:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢١:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢٠:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٣:١٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٠:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٠:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١١٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٢:٣٣١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٩:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٢:١٥١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٨:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٨:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٨:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٣٠١٣:٠١:٥٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٨:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٨:٣٦١٣:٠١:٤٧١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٧:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:٤١١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٦:٥١١٣:٠١:٣٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٧:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:١٢١٣:٠١:٢٨١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٤:٢٤١٣:٠١:٢٤١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٣٧١٣:٠١:٢١١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٢:٥١١٣:٠١:١٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٢:٠٦١٣:٠١:١٨١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١١:٢٣١٣:٠١:١٦١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٤٠٠:١٦:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میمند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر میمند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر میمند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر میمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میمند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میمند شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میمند شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میمند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر میمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میمند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٨:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:٠١٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٨:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٧:١٤٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٩:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٧:٢٧٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٩:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٩:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٩:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٩:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٨:١٧٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٠:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:٤٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢١:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:١٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢١:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢١:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢١:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٢:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٢:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:١٣٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٢:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٠:٢١٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٣:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٠:٢٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٣:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٠:٣٧٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٣:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٤٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٣:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٠٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٤:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٣٦١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٤:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:١١١٣:١١:٠٢٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٤٥١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٤:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٣:٢٠١٣:١١:١٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٤:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٣:٥٦١٣:١١:١٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٥:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٣٢١٣:١١:١٩٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٥:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میمند شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میمند شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میمند

میمند (دنا)، روستایی از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر میمند در ویکیپدیا

شهر میمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میمند بر روی نقشه

شهر میمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میمند
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میمند رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ میمند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میمند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میمند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میمند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میمند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق میمند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میمند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو