جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میمند

دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز میمند


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میمند (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر میمند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر میمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میمند

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میمند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میمند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میمند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میمند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میمند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٢:٥١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٢:٤١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥١٠٠:١٩:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٢:٣٢١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٩:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٢:١٥١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٨:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:١٨١٣:٠١:٥٣١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٣٠٦:١٨:٢٤١٣:٠١:٤٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٧:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٧:٣٢١٣:٠١:٤١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٤٠١٣:٠١:٣٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٥٠١٣:٠١:٣٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٠١١٣:٠١:٢٨١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٧:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:١٣١٣:٠١:٢٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٦:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٢٦١٣:٠١:٢١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٠١٣:٠١:١٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٦:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١١:٥٦١٣:٠١:١٨١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٦:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:١٣١٣:٠١:١٦١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:١٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٧٠٠:١٦:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٠١:١٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:١٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠١:١٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:١٥٠٠:١٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠١:٢٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٥:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠١:٢٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢١٠٠:١٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:١٦١٣:٠١:٢٩١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٥:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠١:٣٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٥:١٥١٣:٠١:٣٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠١:٤٢١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میمند

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر میمند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر میمند

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر میمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر میمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر میمند

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠١:٣٤١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٥:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠١:٣٨١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٥:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٤٤١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٣٠٠:١٥:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠١:٤٩١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٥:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٥:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٥:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٥:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٥:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٥:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٥:١٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٥:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٥:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٥:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠١:١٠١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٥:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٥:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٥:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٥:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٦:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٦:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٦:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٦:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٦:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٦:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٧:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١١٠٠:١٧:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٧:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٧:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٦:١٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٧:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠١:١٤١٣:٠٦:٢٥٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١٩٠٠:١٨:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٦:٣٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر میمند شهر میمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر میمند شهر میمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر میمند

میمند (دنا)، روستایی از توابع بخش پاتاوه شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر میمند در ویکیپدیا

شهر میمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میمند
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر میمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میمند رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میمند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میمند
زمان پخش اذان مستقیم به افق میمند
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ میمند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میمند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میمند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ میمند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میمند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو