جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میزاب

هرزندات شرقی | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز میزاب

اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٣١:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٥٤:٤٢
اذان مغرب: ٢١:١٦:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٤:٥٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میزاب (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای میزاب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای میزاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میزاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

مثل آفریقایی
كسی كه پاروزنی بداند، همیشه جایی در قایق پیدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میزاب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میزاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میزاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میزاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میزاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میزاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٤٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٧:٠٤٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٤٠:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٩٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٦:٤٩٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٦:٣٥٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٦:٢١٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٦:٢٦١٣:٢٦:٠٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٨:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٠٢٠٦:٤٥:٠٢١٣:٢٥:٥٥٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٨٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٥:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٤٠:٥٦١٣:٢٥:١٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٧:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٥:٠٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣٦:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٤:٥٦٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٦:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٤:٤٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٦:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٤:٣٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٤:٢٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٤:١٧٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٦:١١٠٠:٣٥:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣١:٥٣١٣:٢٤:٠٨٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٤:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٤:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٤:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٣:٤٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٣:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣٣:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣١٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢٣:٢٠٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣٢:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣١:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٩:٣٣١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣١:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:١٤٠٠:٣١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٣:٠٩٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:١٣٠٠:٣١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میزاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای میزاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای میزاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میزاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای میزاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای میزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای میزاب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای میزاب روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای میزاب روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای میزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میزاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای میزاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای میزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای میزاب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٦:٠٢:٢٣١٣:٢٨:٤١٢٠:٥٤:٥٨٢١:١٧:٢٦٠٠:٣٠:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٢٨:٥٤٢٠:٥٥:٠٩٢١:١٧:٣٧٠٠:٣١:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٦:٠٢:٥٣١٣:٢٩:٠٧٢٠:٥٥:١٨٢١:١٧:٤٥٠٠:٣١:٢٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٦:٠٣:١٠١٣:٢٩:٢٠٢٠:٥٥:٢٥٢١:١٧:٥٢٠٠:٣١:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٦:٠٣:٢٩١٣:٢٩:٣٣٢٠:٥٥:٣١٢١:١٧:٥٧٠٠:٣١:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٦:٠٣:٥٠١٣:٢٩:٤٥٢٠:٥٥:٣٥٢١:١٨:٠٠٠٠:٣٢:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٦:٠٤:١٢١٣:٢٩:٥٨٢٠:٥٥:٣٦٢١:١٨:٠١٠٠:٣٢:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٦:٠٤:٣٦١٣:٣٠:١٠٢٠:٥٥:٣٦٢١:١٧:٥٩٠٠:٣٢:٤٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٣٠:٢٢٢٠:٥٥:٣٤٢١:١٧:٥٦٠٠:٣٣:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٣٠:٣٤٢٠:٥٥:٣٠٢١:١٧:٥١٠٠:٣٣:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٦:٠٥:٥٥١٣:٣٠:٤٥٢٠:٥٥:٢٥٢١:١٧:٤٤٠٠:٣٣:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٦:٠٦:٢٤١٣:٣٠:٥٦٢٠:٥٥:١٧٢١:١٧:٣٤٠٠:٣٣:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٦:٠٦:٥٥١٣:٣١:٠٧٢٠:٥٥:٠٧٢١:١٧:٢٣٠٠:٣٤:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٦:٠٧:٢٧١٣:٣١:١٨٢٠:٥٤:٥٦٢١:١٧:٠٩٠٠:٣٤:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٦:٠٨:٠٠١٣:٣١:٢٨٢٠:٥٤:٤٢٢١:١٦:٥٤٠٠:٣٤:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٨:٣٤١٣:٣١:٣٨٢٠:٥٤:٢٧٢١:١٦:٣٦٠٠:٣٥:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٦:٠٩:٠٩١٣:٣١:٤٨٢٠:٥٤:١٠٢١:١٦:١٧٠٠:٣٥:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٦:٠٩:٤٦١٣:٣١:٥٧٢٠:٥٣:٥٠٢١:١٥:٥٦٠٠:٣٥:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٦:١٠:٢٣١٣:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٢٩٢١:١٥:٣٢٠٠:٣٦:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٦:١١:٠٢١٣:٣٢:١٤٢٠:٥٣:٠٧٢١:١٥:٠٧٠٠:٣٦:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:١١:٤٢١٣:٣٢:٢٢٢٠:٥٢:٤٢٢١:١٤:٣٩٠٠:٣٦:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:١٢:٢٣١٣:٣٢:٢٩٢٠:٥٢:١٥٢١:١٤:١٠٠٠:٣٧:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:١٣:٠٤١٣:٣٢:٣٧٢٠:٥١:٤٧٢١:١٣:٣٩٠٠:٣٧:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٣٢:٤٣٢٠:٥١:١٧٢١:١٣:٠٥٠٠:٣٧:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:١٤:٣١١٣:٣٢:٤٩٢٠:٥٠:٤٤٢١:١٢:٣٠٠٠:٣٧:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:١٥:١٥١٣:٣٢:٥٥٢٠:٥٠:١١٢١:١١:٥٣٠٠:٣٨:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:١٦:٠٠١٣:٣٣:٠٠٢٠:٤٩:٣٥٢١:١١:١٤٠٠:٣٨:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٣٣:٠٤٢٠:٤٨:٥٧٢١:١٠:٣٤٠٠:٣٨:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٧:٣٣١٣:٣٣:٠٩٢٠:٤٨:١٨٢١:٠٩:٥١٠٠:٣٩:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٨:٢٠١٣:٣٣:١٢٢٠:٤٧:٣٧٢١:٠٩:٠٧٠٠:٣٩:٢١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٩:٠٨١٣:٣٣:١٥٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٨:٢١٠٠:٣٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای میزاب روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای میزاب روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میزاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میزاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میزاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میزاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میزاب

روستای میزاب بر روی نقشه

روستای میزاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میزاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میزاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میزاب
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای میزاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میزاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میزاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق میزاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میزاب
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ میزاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میزاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میزاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میزاب دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ میزاب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میزاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میزاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو