جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میزاب

هرزندات شرقی | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز میزاب


اذان صبح: ٠٦:٠١:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٤:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٠:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میزاب (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای میزاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای میزاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میزاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چستر فیلد
اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میزاب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میزاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میزاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میزاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میزاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میزاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٥:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٥:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٤:١٦٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٤:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٩:١١١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٣:٤٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٣:٤٠٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:٣١٠٠:٣٣:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢٣:٣٤٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٣:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢٣:٢٩٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٢:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٢:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢٣:٢٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٢١:٢١١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣١:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:٢٠:١٩١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣١:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٩:١٩١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٣١:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٣:١٠٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣١:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣١:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٦:٢٦١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٠:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٢٣٠٠:٣٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٣٠:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٣:١١٢٠:٣٣:٠٥٢٠:٥٤:١٧٠٠:٣٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٥:١٤٠٠:٢٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٣:١٥٢٠:٣٤:٥١٢٠:٥٦:١٠٠٠:٢٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٤٤٠٦:١١:٢٢١٣:٢٣:١٨٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٢٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٣٢٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٢٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٩:١٣١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٢٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٩:٠٥٢١:٠٠:٤١٠٠:٢٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میزاب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای میزاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای میزاب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میزاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میزاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میزاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میزاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میزاب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٥:٥٧١٢:١٢:٤٧١٧:٠٩:١٧١٧:٢٩:٤٩٢٣:٢٧:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١٧:٠١١٢:١٣:٠٣١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٩:٢١٢٣:٢٧:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٨:٠٥١٢:١٣:٢٠١٧:٠٨:١٦١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٧:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٩:٠٨١٢:١٣:٣٧١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٨:٢٩٢٣:٢٨:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:٢٠:١٠١٢:١٣:٥٦١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٨:٠٧٢٣:٢٨:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٤٠٧:٢١:١٢١٢:١٤:١٥١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٨:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٨٠٧:٢٢:١٤١٢:١٤:٣٥١٧:٠٦:٤٠١٧:٢٧:٢٨٢٣:٢٨:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:٢٣:١٥١٢:١٤:٥٦١٧:٠٦:٢١١٧:٢٧:١١٢٣:٢٩:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٤:١٥١٢:١٥:١٧١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٦:٥٧٢٣:٢٩:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٥:١٤١٢:١٥:٣٩١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٦:٤٤٢٣:٢٩:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٦:١٢١٢:١٦:٠١١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٦:٣٤٢٣:٢٩:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٧:١٠١٢:١٦:٢٥١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٦:٢٦٢٣:٣٠:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٨:٠٦١٢:١٦:٤٨١٧:٠٥:١٨١٧:٢٦:٢٠٢٣:٣٠:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٩:٠١١٢:١٧:١٣١٧:٠٥:١٢١٧:٢٦:١٥٢٣:٣٠:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٩:٥٦١٢:١٧:٣٨١٧:٠٥:٠٨١٧:٢٦:١٣٢٣:٣١:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٣٠:٤٩١٢:١٨:٠٣١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٦:١٣٢٣:٣١:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٥٠٧:٣١:٤١١٢:١٨:٢٩١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٦:١٦٢٣:٣٢:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠١٠٧:٣٢:٣٢١٢:١٨:٥٥١٧:٠٥:١٠١٧:٢٦:٢٠٢٣:٣٢:٢٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٥٠٧:٣٣:٢١١٢:١٩:٢٢١٧:٠٥:١٤١٧:٢٦:٢٦٢٣:٣٢:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٣٤:١٠١٢:١٩:٤٩١٧:٠٥:٢١١٧:٢٦:٣٤٢٣:٣٣:١٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١١٠٧:٣٤:٥٧١٢:٢٠:١٧١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٦:٤٥٢٣:٣٣:٤٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٣٠٧:٣٥:٤٢١٢:٢٠:٤٥١٧:٠٥:٤١١٧:٢٦:٥٧٢٣:٣٤:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٣٦:٢٦١٢:٢١:١٣١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٧:١١٢٣:٣٤:٣٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٣٠٧:٣٧:٠٩١٢:٢١:٤٢١٧:٠٦:١٠١٧:٢٧:٢٨٢٣:٣٥:٠١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣٧:٥٠١٢:٢٢:١١١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣٥:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٨٠٧:٣٨:٢٩١٢:٢٢:٤٠١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٨:٠٦٢٣:٣٥:٥٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٣٩:٠٧١٢:٢٣:٠٩١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٨:٢٨٢٣:٣٦:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٩٠٧:٣٩:٤٣١٢:٢٣:٣٩١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٨:٥٣٢٣:٣٦:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٢٠٧:٤٠:١٧١٢:٢٤:٠٩١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٩:١٩٢٣:٣٧:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٤٠٧:٤٠:٥٠١٢:٢٤:٣٨١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٧:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میزاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میزاب روستای میزاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میزاب روستای میزاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میزاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میزاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میزاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میزاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میزاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میزاب

روستای میزاب بر روی نقشه

روستای میزاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میزاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میزاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میزاب
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای میزاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میزاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میزاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میزاب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میزاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ میزاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میزاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق میزاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میزاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ میزاب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میزاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میزاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میزاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو