جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز میرعبداله ماغر


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای میرعبداله ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میرعبداله ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میرعبداله ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل
هر جا شاگردی آماده باشد، آموزگار، پیدا می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میرعبداله ماغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرعبداله ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای میرعبداله ماغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرعبداله ماغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرعبداله ماغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٢:٥٦١٣:٠٩:٤٧١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤١:٤٧١٣:٠٩:٣٣١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٩:١٨١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٣٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٨:٢٦١٣:٠٨:٥١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٨:١٣١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٤:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٧:١٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٤:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٣:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٣:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٣:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٢:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٢:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٦:١٧١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٦:١٢١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٦:٠٨١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٤٠٠:٢١:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢١:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٩:١٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٤١٠٠:٢١:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢١:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥١٠٠:٢١:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٦:١٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میرعبداله ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میرعبداله ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای میرعبداله ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرعبداله ماغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میرعبداله ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میرعبداله ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرعبداله ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای میرعبداله ماغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای میرعبداله ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میرعبداله ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای میرعبداله ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میرعبداله ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میرعبداله ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرعبداله ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرعبداله ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میرعبداله ماغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٠:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٩:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٩:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٩:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٩:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٩:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٩:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:١١٠٠:١٩:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٠:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٠:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٠:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٠:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٠:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٠:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:١٧٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٠:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٠:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢١:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢١:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢١:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٠:٠٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢١:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:١٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٢:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٣١٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٢:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٤٤٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٢:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٢:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:١٧١٣:١١:١١٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٣:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای میرعبداله ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میرعبداله ماغر روستای میرعبداله ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای میرعبداله ماغر روستای میرعبداله ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میرعبداله ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میرعبداله ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میرعبداله ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میرعبداله ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میرعبداله ماغر

روستای میرعبداله ماغر بر روی نقشه

روستای میرعبداله ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میرعبداله ماغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای میرعبداله ماغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای میرعبداله ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای میرعبداله ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میرعبداله ماغر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میرعبداله ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میرعبداله ماغر
زمان پخش اذان مستقیم به افق میرعبداله ماغر
افق شرعی امروز فردا میرعبداله ماغر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ میرعبداله ماغر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میرعبداله ماغر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میرعبداله ماغر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میرعبداله ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو