جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میرزاموسی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز میرزاموسی


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٨

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میرزاموسی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای میرزاموسی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میرزاموسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرزاموسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای میرزاموسی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میرزاموسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرزاموسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میرزاموسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرزاموسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرزاموسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤٠٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٤:٠٩١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٢٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:٠٤١٩:١٨:٠٥٢٣:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٢:١٢١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٤٨٢٣:٣٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:١٥١٢:٢١:٠٧١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٣١٢٣:٣٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:٠٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٠٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٥٧٢٣:٣٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٨:٢٩١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٢:٢٣٢٣:٣٦:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٤٩٢٣:٣٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٣٢٢٣:٣٦:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:١٥٢٣:٣٦:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٣:٢٦١٢:٢٠:١٦١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٥٨٢٣:٣٥:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٠:١٣١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤١٢٣:٣٥:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣١:٥٥١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٥:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣١:١١١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٥:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٣٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١١٠٥:٢٩:٠٦١٢:٢٠:٠٨١٩:١١:٣٢١٩:٣٠:١٥٢٣:٣٤:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٦٠٥:٢٨:٢٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٥٧٢٣:٣٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٠:١٠١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٣٩٢٣:٣٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٢٧:١٣١٢:٢٠:١١١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٢١٢٣:٣٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٢٦:٣٨١٢:٢٠:١٤١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٠٣٢٣:٣٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٢٦:٠٥١٢:٢٠:١٧١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٤٤٢٣:٣٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٢٥:٣٣١٢:٢٠:٢٠١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٢٥٢٣:٣٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٠:٢٤١٩:١٦:٠٦١٩:٣٥:٠٦٢٣:٣٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣١٠٥:٢٤:٣٣١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٤٦٢٣:٣٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٤:٠٥١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٢٦٢٣:٣٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرزاموسی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای میرزاموسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میرزاموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرزاموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای میرزاموسی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای میرزاموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای میرزاموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای میرزاموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میرزاموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرزاموسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاموسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میرزاموسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرزاموسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاموسی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٢٠٥:١٢:١٥١١:١٦:١٧١٧:١٩:٥١١٧:٣٦:٥٦٢٢:٣٦:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:١٢:٥٠١١:١٥:٥٦١٧:١٨:٣٤١٧:٣٥:٣٩٢٢:٣٦:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٩٠٥:١٣:٢٥١١:١٥:٣٥١٧:١٧:١٧١٧:٣٤:٢٢٢٢:٣٦:٠٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٨٠٥:١٤:٠٠١١:١٥:١٤١٧:١٦:٠١١٧:٣٣:٠٦٢٢:٣٥:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٦٠٥:١٤:٣٦١١:١٤:٥٤١٧:١٤:٤٤١٧:٣١:٤٩٢٢:٣٥:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٤٠٥:١٥:١١١١:١٤:٣٤١٧:١٣:٢٨١٧:٣٠:٣٣٢٢:٣٥:١٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٢٠٥:١٥:٤٧١١:١٤:١٤١٧:١٢:١٢١٧:٢٩:١٨٢٢:٣٤:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣١٠٥:١٦:٢٣١١:١٣:٥٤١٧:١٠:٥٦١٧:٢٨:٠٢٢٢:٣٤:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٨٠٥:١٧:٠٠١١:١٣:٣٤١٧:٠٩:٤١١٧:٢٦:٤٧٢٢:٣٤:١٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:١٧:٣٦١١:١٣:١٥١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٥:٣٢٢٢:٣٣:٥٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٤٠٥:١٨:١٣١١:١٢:٥٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٤:١٨٢٢:٣٣:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٢٠٥:١٨:٥٠١١:١٢:٣٧١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٣:٠٤٢٢:٣٣:١٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:١٩:٢٨١١:١٢:١٩١٧:٠٤:٤٣١٧:٢١:٥١٢٢:٣٣:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٧٠٥:٢٠:٠٥١١:١٢:٠١١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٠:٣٨٢٢:٣٢:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٥٠٥:٢٠:٤٣١١:١١:٤٣١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٢٦٢٢:٣٢:٢٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٢١:٢١١١:١١:٢٦١٧:٠١:٠٤١٧:١٨:١٤٢٢:٣٢:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٠٠٥:٢١:٥٩١١:١١:٠٩١٦:٥٩:٥٢١٧:١٧:٠٣٢٢:٣١:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٢٢:٣٨١١:١٠:٥٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٥:٥٢٢٢:٣١:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٢٣:١٧١١:١٠:٣٧١٦:٥٧:٣٠١٧:١٤:٤٢٢٢:٣١:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٢٣:٥٧١١:١٠:٢٢١٦:٥٦:٢٠١٧:١٣:٣٣٢٢:٣١:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٢٤:٣٦١١:١٠:٠٧١٦:٥٥:١١١٧:١٢:٢٥٢٢:٣٠:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٢٥:١٦١١:٠٩:٥٢١٦:٥٤:٠٢١٧:١١:١٧٢٢:٣٠:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٢٥:٥٧١١:٠٩:٣٨١٦:٥٢:٥٤١٧:١٠:١٠٢٢:٣٠:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٢٦:٣٨١١:٠٩:٢٥١٦:٥١:٤٦١٧:٠٩:٠٤٢٢:٢٩:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٢٧:١٩١١:٠٩:١٢١٦:٥٠:٤٠١٧:٠٧:٥٨٢٢:٢٩:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٢٨:٠١١١:٠٩:٠٠١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٦:٥٤٢٢:٢٩:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٢٨:٤٣١١:٠٨:٤٨١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٥:٥٠٢٢:٢٩:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٩:٢٥١١:٠٨:٣٧١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٤:٤٨٢٢:٢٩:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٠:٠٨١١:٠٨:٢٧١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٣:٤٦٢٢:٢٨:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٠:٥١١١:٠٨:١٨١٦:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٥٢٢:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میرزاموسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاموسی روستای میرزاموسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاموسی روستای میرزاموسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میرزاموسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرزاموسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میرزاموسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میرزاموسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میرزاموسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میرزاموسی

روستای میرزاموسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میرزاموسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میرزاموسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میرزاموسی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میرزاموسی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای میرزاموسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرزاموسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میرزاموسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میرزاموسی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میرزاموسی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میرزاموسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میرزاموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میرزاموسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میرزاموسی
افق شرعی امروز فردا میرزاموسی دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میرزاموسی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میرزاموسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میرزاموسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو