جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو

آلاداغ | بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز میرزاحسن لو


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٠٧
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٥٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای میرزاحسن لو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میرزاحسن لو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرزاحسن لو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

استیو چندلر
انسان، بدون توجه و آگاهی نسبت به مرگ، كه پایان بازی است، هرگز نمی‌تواند به زندگی خود، آن‌ گونه كه باید نزدیك شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میرزاحسن لو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرزاحسن لو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میرزاحسن لو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرزاحسن لو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرزاحسن لو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥١:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٨:٢٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٨٠٥:٥٠:١١١٢:٣٨:٢٠١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٨:١١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٤١٢٣:٤٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٧:٤٨١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٧:٤١١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:٣٣٢٣:٤٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٧:٣٥١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٢:٣٠٢٣:٤٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣٧:٢٩١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٧:٢٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٧:٢٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:٢٢٢٣:٤٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٧:١٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٧:١٢١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣٧:١٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٤٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٥:٠٦١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٩:٣٧٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٤٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٤:١١١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:٥٩٢٣:٤٦:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٦٠٥:٣٣:١٧١٢:٣٧:٠٤١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:٥٥٢٣:٤٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٤٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٧:٠٥١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٧:٠٦١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٤٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣٧:٠٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:٣٣٢٣:٤٥:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٢٩:١٣١٢:٣٧:١٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٤٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٧:١٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٧:١٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٧:٤٦١٢:٣٧:١٧١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:١١٢٣:٤٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٧:٠٥١٢:٣٧:٢١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٤٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٤٥٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٧:٢٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٥٤٢٣:٤٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤٤٠٥:٢٥:٤٨١٢:٣٧:٣٠١٩:٤٩:٣٨٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاحسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاحسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرزاحسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرزاحسن لو

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای میرزاحسن لو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میرزاحسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرزاحسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای میرزاحسن لو

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای میرزاحسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای میرزاحسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای میرزاحسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میرزاحسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاحسن لو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میرزاحسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرزاحسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاحسن لو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٢٨:٤٩١١:٣٣:١٣١٧:٣٧:٠١١٧:٥٥:٢٩٢٢:٥٠:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٩:٣٩١١:٣٢:٥٢١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٣:٥٦٢٢:٥٠:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٠:٣٠١١:٣٢:٣١١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:٢٣٢٢:٤٩:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣١:٢١١١:٣٢:١١١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:٥١٢٢:٤٩:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٢:١٢١١:٣١:٥٠١٧:٣٠:٥٢١٧:٤٩:١٩٢٢:٤٩:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٣:٠٣١١:٣١:٣٠١٧:٢٩:٢١١٧:٤٧:٤٨٢٢:٤٨:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٣:٥٥١١:٣١:١٠١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٦:١٧٢٢:٤٨:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٤:٤٦١١:٣٠:٥٠١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٤٦٢٢:٤٨:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٥:٣٨١١:٣٠:٣٠١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:١٥٢٢:٤٨:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:٣٠١١:٣٠:١١١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٤٥٢٢:٤٧:٤٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٧٠٥:٣٧:٢٣١١:٢٩:٥٢١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:١٦٢٢:٤٧:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٨:١٥١١:٢٩:٣٤١٧:٢٠:١٧١٧:٣٨:٤٦٢٢:٤٧:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٩:٠٨١١:٢٩:١٥١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:١٨٢٢:٤٦:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٠:٠١١١:٢٨:٥٧١٧:١٧:١٩١٧:٣٥:٥٠٢٢:٤٦:٣١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٠:٥٤١١:٢٨:٤٠١٧:١٥:٥١١٧:٣٤:٢٢٢٢:٤٦:١٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤١:٤٨١١:٢٨:٢٢١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:٥٥٢٢:٤٥:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٤٢١١:٢٨:٠٦١٧:١٢:٥٦١٧:٣١:٢٩٢٢:٤٥:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٣:٣٦١١:٢٧:٤٩١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٠٣٢٢:٤٥:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٧٠٥:٤٤:٣٠١١:٢٧:٣٣١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٣٨٢٢:٤٥:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٥:٢٥١١:٢٧:١٨١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٧:١٤٢٢:٤٤:٥١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٦:٢٠١١:٢٧:٠٣١٧:٠٧:١٣١٧:٢٥:٥٠٢٢:٤٤:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٧:١٥١١:٢٦:٤٨١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٤:٢٧٢٢:٤٤:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٨:١١١١:٢٦:٣٤١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٣:٠٥٢٢:٤٤:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٩:٠٧١١:٢٦:٢١١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٤٤٢٢:٤٣:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٠:٠٣١١:٢٦:٠٨١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٢٤٢٢:٤٣:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥١:٠٠١١:٢٥:٥٦١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٠٥٢٢:٤٣:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥١:٥٧١١:٢٥:٤٥١٦:٥٩:٠٠١٧:١٧:٤٧٢٢:٤٣:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٢:٥٥١١:٢٥:٣٤١٦:٥٧:٤١١٧:١٦:٢٩٢٢:٤٢:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٣:٥٣١١:٢٥:٢٣١٦:٥٦:٢٣١٧:١٥:١٣٢٢:٤٢:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٤:٥١١١:٢٥:١٤١٦:٥٥:٠٦١٧:١٣:٥٨٢٢:٤٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میرزاحسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاحسن لو روستای میرزاحسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای میرزاحسن لو روستای میرزاحسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میرزاحسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میرزاحسن لو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میرزاحسن لو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میرزاحسن لو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میرزاحسن لو

روستای میرزاحسن لو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میرزاحسن لو
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای میرزاحسن لو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای میرزاحسن لو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرزاحسن لو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میرزاحسن لو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میرزاحسن لو دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میرزاحسن لو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق میرزاحسن لو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میرزاحسن لو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میرزاحسن لو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میرزاحسن لو
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ میرزاحسن لو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میرزاحسن لو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو