جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میرجاوه

میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز میرجاوه


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٣
اذان ظهر: ١١:٠٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٠٣
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٠١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میرجاوه (شهرستان میرجاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر میرجاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر میرجاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میرجاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
تنها كسانی كه دل داده ی دانشند بزرگند، نه آنها كه سوداگر دانشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میرجاوه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میرجاوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرجاوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میرجاوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرجاوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرجاوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٧:١٠١٢:٢١:٥٨١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٤٦٢٣:٤٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٦:١٥١٢:٢١:٤٩١٨:٥٧:٤٨١٩:١٥:٢٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٥:٢٠١٢:٢١:٤٠١٨:٥٨:٢٥١٩:١٦:٠٤٢٣:٣٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢١:٢٤١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٢٢٢٣:٣٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢١:١٧١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:٠١٢٣:٣٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤١:٥٢١٢:٢١:١٠١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٢١:٠٤١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:٢٠٢٣:٣٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٥٩٢٣:٣٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٨:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:١٨٢٣:٣٧:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:١٧٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٥٧٢٣:٣٧:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:١٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٠:٤١١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣٧٢٣:٣٧:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٣٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٥:٤٥١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٣:٥٦٢٣:٣٧:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٣٥٢٣:٣٧:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:١٥٢٣:٣٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٦:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٢:٣٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:١٢٢٣:٣٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣١:٥٩١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٣٠٢٣:٣٦:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٠:٣٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٠:٤٢١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٤٧٢٣:٣٦:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٠٦٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٠:٤٥١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٦:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٠:٤٩١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٠٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٠:٥٤١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٤١٢٣:٣٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٠:٥٩١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:١٨٢٣:٣٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٢٨:١٠١٢:٢١:٠٥١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٥٥٢٣:٣٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرجاوه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر میرجاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میرجاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرجاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر میرجاوه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میرجاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرجاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میرجاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر میرجاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرجاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میرجاوه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٠:٠١١١:٠٨:٣٤١٦:٤٦:٤٣١٧:٠٣:٥٠٢٢:٢٩:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٠:٤٢١١:٠٨:٢٦١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٢:٥٥٢٢:٢٩:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:١٣٠٥:٣١:٢٢١١:٠٨:١٨١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:٠١٢٢:٢٩:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٢:٠٣١١:٠٨:١١١٦:٤٣:٥٧١٧:٠١:٠٩٢٢:٢٩:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣٢:٤٥١١:٠٨:٠٥١٦:٤٣:٠٤١٧:٠٠:١٧٢٢:٢٩:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٣:٢٧١١:٠٨:٠٠١٦:٤٢:١٢١٦:٥٩:٢٧٢٢:٢٨:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٨٠٥:٣٤:٠٩١١:٠٧:٥٦١٦:٤١:٢١١٦:٥٨:٣٧٢٢:٢٨:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٣٤:٥٢١١:٠٧:٥٢١٦:٤٠:٣١١٦:٥٧:٤٩٢٢:٢٨:٤٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٣٥:٣٥١١:٠٧:٤٩١٦:٣٩:٤٢١٦:٥٧:٠٢٢٢:٢٨:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٣٦:١٨١١:٠٧:٤٧١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٦:١٦٢٢:٢٨:٣١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٣٧:٠٢١١:٠٧:٤٥١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٥:٣١٢٢:٢٨:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٧:٤٦١١:٠٧:٤٥١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٤:٤٨٢٢:٢٨:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٤٠٥:٣٨:٣١١١:٠٧:٤٥١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٤:٠٦٢٢:٢٨:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٣٩:١٦١١:٠٧:٤٦١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٣:٢٥٢٢:٢٨:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٠:٠١١١:٠٧:٤٨١٦:٣٥:١٤١٦:٥٢:٤٥٢٢:٢٨:١٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٠:٤٧١١:٠٧:٥٠١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٢:٠٧٢٢:٢٨:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤١:٣٣١١:٠٧:٥٤١٦:٣٣:٥٥١٦:٥١:٣٠٢٢:٢٨:١٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٢:١٩١١:٠٧:٥٨١٦:٣٣:١٨١٦:٥٠:٥٥٢٢:٢٨:١٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٣:٠٥١١:٠٨:٠٣١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٠:٢١٢٢:٢٨:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤٣:٥٢١١:٠٨:٠٩١٦:٣٢:٠٧١٦:٤٩:٤٨٢٢:٢٨:٢٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٤:٣٩١١:٠٨:١٦١٦:٣١:٣٤١٦:٤٩:١٧٢٢:٢٨:٢٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٥:٢٦١١:٠٨:٢٣١٦:٣١:٠٢١٦:٤٨:٤٧٢٢:٢٨:٣٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٦:١٤١١:٠٨:٣٢١٦:٣٠:٣٢١٦:٤٨:١٩٢٢:٢٨:٣٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٧:٠٢١١:٠٨:٤١١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٧:٥٢٢٢:٢٨:٤١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٧:٥٠١١:٠٨:٥١١٦:٢٩:٣٦١٦:٤٧:٢٧٢٢:٢٨:٤٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٨:٣٨١١:٠٩:٠٢١٦:٢٩:١٠١٦:٤٧:٠٣٢٢:٢٨:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٩:٢٦١١:٠٩:١٤١٦:٢٨:٤٦١٦:٤٦:٤١٢٢:٢٩:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٠:١٤١١:٠٩:٢٧١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٦:٢٠٢٢:٢٩:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥١:٠٣١١:٠٩:٤٠١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٦:٠١٢٢:٢٩:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥١:٥١١١:٠٩:٥٥١٦:٢٧:٤٤١٦:٤٥:٤٤٢٢:٢٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میرجاوه شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میرجاوه شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میرجاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرجاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میرجاوه

میرجاوه مرکز شهرستان میرجاوه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر زاهدان واقع است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن ۱۰۱۲۱ نفر بوده است

شهر میرجاوه در ویکیپدیا

شهر میرجاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میرجاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میرجاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میرجاوه بر روی نقشه

شهر میرجاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میرجاوه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میرجاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میرجاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میرجاوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میرجاوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میرجاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میرجاوه
زمان پخش اذان زنده به افق میرجاوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق میرجاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میرجاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میرجاوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو