جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میرجاوه

میرجاوه | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز میرجاوه

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٢:١٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میرجاوه (شهرستان میرجاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر میرجاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر میرجاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میرجاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

امام علی (ع)
نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میرجاوه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میرجاوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرجاوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میرجاوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میرجاوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میرجاوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٩:٣٠١٢:٢٤:٢٨١٨:٤٩:٥٣١٩:٠٧:٠٤٢٣:٤٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٤٦٠٥:٥٨:٢٦١٢:٢٤:١٤١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:٤١٢٣:٤٣:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٣:٥٩١٨:٥١:٠٣١٩:٠٨:١٨٢٣:٤٣:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٣:٤٦١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:٥٥٢٣:٤٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٣٣٢٣:٤٢:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٣:١٩١٨:٥٢:٥٠١٩:١٠:١٠٢٣:٤٢:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٣:١٤١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٤٨٢٣:٤١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٤:٠١١٩:١١:٢٥٢٣:٤١:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥١:١٤١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٤:٣٧١٩:١٢:٠٣٢٣:٤١:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٢:٣١١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٤١٢٣:٤١:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٩:١٧١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٥:٤٩١٩:١٣:١٩٢٣:٤٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٨:١٩١٢:٢٢:١٠١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٠:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢١:٥٩١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٣٦٢٣:٤٠:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٦:٢٧١٢:٢١:٥٠١٨:٥٧:٣٨١٩:١٥:١٥٢٣:٣٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢١:٤١١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٥٣٢٣:٣٩:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢١:٣٢١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٣٢٢٣:٣٩:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٢١:٢٥١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:١١٢٣:٣٩:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢١:١٧١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٥٠٢٣:٣٨:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢١:١٠١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤١:١٣١٢:٢١:٠٤١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٠٩٢٣:٣٨:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٠:٢٤١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٤٨٢٣:٣٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٧:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:٤٨١٩:٢١:٤٧٢٣:٣٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٣٧:٢٠١٢:٢٠:٤١١٩:٠٤:٢٥١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٧:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٣:٤٦٢٣:٣٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٧:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرجاوه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر میرجاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میرجاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرجاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر میرجاوه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میرجاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرجاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میرجاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر میرجاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرجاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میرجاوه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میرجاوه شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر میرجاوه شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میرجاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرجاوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میرجاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر میرجاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میرجاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میرجاوه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٦:٠٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:١٣٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٢٦:١٧١٢:٢٦:١٧١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٢٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٦:٣٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٠:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٦:٤٨١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٠:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٢٧:٠٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٠:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٠:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٧:٤٢١٢:٢٧:٢١١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٠٢٢٣:٤١:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٧:٣٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤١:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣١٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٧:٤٥١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٢٨:٤٤١٢:٢٧:٥٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤١:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٢٩:٠٦١٢:٢٨:٠٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤٢:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٢٩:٣٠١٢:٢٨:٢٠١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٢:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٨:٣١١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٢:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:٥٦٢٣:٤٢:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٨:٥٢١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٢:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣١:١٠١٢:٢٩:٠٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٤٠٢٣:٤٣:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٩:١١١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٣:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٩:٢١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٣:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٢:٣٣١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٣:٠٢١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٤:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٣:٣١١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٤:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٤:٠١١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٤:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٤:٣١١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٤:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٤١٢٣:٤٤:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٠:١٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٥:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٠:١٩١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤٥:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٥:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٧:١٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٥:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٨:١٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:١١٢٣:٤٦:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٦:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میرجاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میرجاوه شهر میرجاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر میرجاوه شهر میرجاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میرجاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میرجاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میرجاوه

میرجاوه مرکز شهرستان میرجاوه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر زاهدان واقع است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن ۱۰۱۲۱ نفر بوده است

شهر میرجاوه در ویکیپدیا

شهر میرجاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میرجاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میرجاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میرجاوه بر روی نقشه

شهر میرجاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میرجاوه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میرجاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میرجاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میرجاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میرجاوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ میرجاوه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ میرجاوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میرجاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میرجاوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میرجاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میرجاوه
زمان پخش اذان زنده به افق میرجاوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میرجاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو