جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میربازار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز میربازار


اذان صبح: ٠٥:٠٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٢
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٠٤

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میربازار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر میربازار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر میربازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میربازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اندرز من به زوجهای جوان این است كه به هنگام شادی، همگام با یكدیگر نغمه ساز كنید و پای بكوبید و شادمان باشید، اما امان دهید كه هر یك در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها؛ چون تارهای عود كه تنهایند هر كدام، اما به كار یك ترانه ی واحد در ارتعاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میربازار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میربازار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میربازار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میربازار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١١:٢٣١٢:٥٧:١٢١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٠:١١١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٩:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٩:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٦:٣١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٦:١٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٨:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٦:١٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٧:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٠٦:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٠٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٥:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٦٠٠:٠٥:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٢:٠٦١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٥:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥١:١٩١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٠٥:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٥:٥١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٠٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٠٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٤١٠٠:٠٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٥:٣١٠٠:٠٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٠٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٧:١٠٠٠:٠٤:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٥:٥٥١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٠٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میربازار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر میربازار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر میربازار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میربازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میربازار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٣:٣٦١١:٤٣:٤٨١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:١١٢٣:٠١:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٤:٣٤١١:٤٣:٤٠١٧:١٢:١٦١٧:٣١:٠٠٢٣:٠١:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٥:٣١١١:٤٣:٣٢١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٥٠٢٣:٠١:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:٢٩١١:٤٣:٢٦١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٤١٢٣:٠١:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٢٧١١:٤٣:٢٠١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:٣٣٢٣:٠٠:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٨:٢٥١١:٤٣:١٤١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:٢٧٢٣:٠٠:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٩:٢٤١١:٤٣:١٠١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:٢١٢٣:٠٠:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٠:٢٣١١:٤٣:٠٦١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:١٧٢٣:٠٠:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢١:٢٣١١:٤٣:٠٣١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:١٥٢٣:٠٠:٢٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٢٢١١:٤٣:٠١١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٠:١٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٢٢١١:٤٣:٠٠١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٣٢٣:٠٠:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٤:٢٢١١:٤٢:٥٩١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:١٤٢٣:٠٠:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٥:٢٣١١:٤٢:٥٩١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:١٧٢٣:٠٠:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٣:٠٠١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٢١٢٣:٠٠:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٧:٢٤١١:٤٣:٠٢١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:٢٧٢٣:٠٠:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٨:٢٥١١:٤٣:٠٥١٦:٥٧:١٩١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٩:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٩:٢٦١١:٤٣:٠٨١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:٤٣٢٢:٥٩:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٠:٢٧١١:٤٣:١٢١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٥٣٢٢:٥٩:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣١:٢٩١١:٤٣:١٧١٦:٥٤:٤٢١٧:١٤:٠٥٢٣:٠٠:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٢:٣٠١١:٤٣:٢٣١٦:٥٣:٥٣١٧:١٣:١٨٢٣:٠٠:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:٣٢١١:٤٣:٣٠١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٠:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٤:٣٣١١:٤٣:٣٨١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٥٠٢٣:٠٠:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٣٥١١:٤٣:٤٦١٦:٥١:٣٥١٧:١١:٠٨٢٣:٠٠:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٣٧١١:٤٣:٥٦١٦:٥٠:٥٣١٧:١٠:٢٨٢٣:٠٠:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٣٨١١:٤٤:٠٦١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٠:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٤٠١١:٤٤:١٧١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٩:١٤٢٣:٠٠:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٩:٤١١١:٤٤:٢٩١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٨:٣٩٢٣:٠٠:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٠:٤٢١١:٤٤:٤٢١٦:٤٨:٢١١٧:٠٨:٠٧٢٣:٠٠:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤١:٤٣١١:٤٤:٥٥١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٧:٣٦٢٣:٠٠:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:٤٤١١:٤٥:١٠١٦:٤٧:١٦١٧:٠٧:٠٧٢٣:٠١:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میربازار شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر میربازار شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میربازار

میربازار، روستایی است از توابع بخش رودبست شهرستان بابلسر در استان مازندران ایران

شهر میربازار در ویکیپدیا

شهر میربازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میربازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میربازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میربازار بر روی نقشه

شهر میربازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میربازار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میربازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میربازار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میربازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میربازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میربازار رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق میربازار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میربازار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میربازار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میربازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق میربازار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ میربازار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میربازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میربازار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میربازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو