جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر میربازار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز میربازار

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٣٧
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٦:٥٦

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میربازار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر میربازار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر میربازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میربازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میربازار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میربازار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر میربازار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان میربازار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٤:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٩:١٤١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٥٠٠:١٣:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٤٥١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٨:٢١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:١٥٠٠:١٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:١٠٠٠:١١:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٣٦١٢:٥٧:٥٦١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٠٥٠٠:١١:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١١:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٧:٣٤١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٠:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٧:٢٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٥١٠٠:١٠:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١١:٣٩١٢:٥٧:١٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٠:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٩:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٩:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٩:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٩:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٦:٣١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٨:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٦:١٨١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٦:١٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٧:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٧:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٦:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٤٦٠٠:٠٦:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٤١٠٠:٠٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٣٥٠٠:٠٦:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:٠٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میربازار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میربازار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر میربازار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میربازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میربازار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میربازار شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر میربازار شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٧:٢٦١١:٥٢:٠٢١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٢٠٢٣:٠٩:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٨:١٤١١:٥١:٤١١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٤٩٢٣:٠٩:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٩:٠٣١١:٥١:٢٠١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:١٩٢٣:٠٩:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٩:٥٢١١:٥١:٠٠١٧:٥١:٣٣١٨:٠٩:٤٨٢٣:٠٨:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٠:٤٠١١:٥٠:٣٩١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٨:١٨٢٣:٠٨:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥١:٢٩١١:٥٠:١٩١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٦:٤٩٢٣:٠٨:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٢:١٩١١:٤٩:٥٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:١٩٢٣:٠٧:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٩:٣٨١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٣:٥٠٢٣:٠٧:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٥٨١١:٤٩:١٩١٧:٤٤:٠٥١٨:٠٢:٢٢٢٣:٠٧:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٤:٤٧١١:٤٨:٥٩١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٥٣٢٣:٠٦:٥٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٥:٣٨١١:٤٨:٤٠١٧:٤١:٠٨١٧:٥٩:٢٥٢٣:٠٦:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٦:٢٨١١:٤٨:٢١١٧:٣٩:٤١١٧:٥٧:٥٨٢٣:٠٦:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:١٨١١:٤٨:٠٣١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:٣١٢٣:٠٦:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٨:٠٩١١:٤٧:٤٤١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٥:٠٥٢٣:٠٥:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٧:٢٧١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٣:٣٩٢٣:٠٥:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٥٢١١:٤٧:٠٩١٧:٣٣:٥٤١٧:٥٢:١٤٢٣:٠٥:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٠:٤٤١١:٤٦:٥٢١٧:٣٢:٢٨١٧:٥٠:٥٠٢٣:٠٤:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٣٦١١:٤٦:٣٦١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٢٦٢٣:٠٤:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٢:٢٨١١:٤٦:٢٠١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٠٣٢٣:٠٤:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٣:٢١١١:٤٦:٠٥١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٤٠٢٣:٠٤:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:١٤١١:٤٥:٥٠١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:١٨٢٣:٠٣:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٧١١:٤٥:٣٥١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:٥٨٢٣:٠٣:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٠١١١:٤٥:٢١١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٣:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٥٥١١:٤٥:٠٨١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:١٨٢٣:٠٣:٠٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٥٠١١:٤٤:٥٥١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:٠٠٢٣:٠٢:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٤٥١١:٤٤:٤٣١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٢:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٤٠١١:٤٤:٣١١٧:١٨:٥٢١٧:٣٧:٢٦٢٣:٠٢:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٣٦١١:٤٤:٢١١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:١٠٢٣:٠٢:٠٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١١:٣٢١١:٤٤:١٠١٧:١٦:١٨١٧:٣٤:٥٦٢٣:٠١:٥٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:٢٨١١:٤٤:٠١١٧:١٥:٠٣١٧:٣٣:٤٢٢٣:٠١:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میربازار

میربازار، روستایی است از توابع بخش رودبست شهرستان بابلسر در استان مازندران ایران

شهر میربازار در ویکیپدیا

شهر میربازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میربازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میربازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میربازار بر روی نقشه

شهر میربازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میربازار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میربازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میربازار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر میربازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میربازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میربازار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میربازار
زمان پخش اذان آنلاین به افق میربازار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق میربازار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق میربازار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ میربازار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ میربازار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میربازار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق میربازار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میربازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو