جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر میربازار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز میربازار


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٦

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر میربازار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر میربازار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میربازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میربازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

جان میلتون
بیچارگی و ناتوانی این نیست كه شخص، نابینا باشد، بلكه در این است كه نتواند آن را تحمل كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر میربازار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر میربازار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر میربازار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر میربازار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میربازار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١١:٢٣١٢:٥٧:١٢١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٠:١١١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٩:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٦:٣٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٦:٣١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٦:١٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٨:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٦:١٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٧:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٦:٠٧١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٧:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٧:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٠٦:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٠٦:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٠٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:٠٥:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٦٠٠:٠٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٢:٠٦١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥١:١٩١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٠٥:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٥:٥١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٠٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٠٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٤١٠٠:٠٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٥:٣١٠٠:٠٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:٠٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٧:١٠٠٠:٠٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میربازار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میربازار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر میربازار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٥:٠١١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢١:٤٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٤:٤٣١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٠٢١٣:٠٤:٢٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٤٩٠٠:٢١:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠٤:٠٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٣٥٠٠:٢٠:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠٣:٣١١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٩:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٥:١١١٣:٠٣:١٤١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٢١٠٠:١٩:٢٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:١٤٠٠:١٩:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٢:١٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٨:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:٥٠١٣:٠٢:٢١١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٠١٠٠:١٨:١٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:١١٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٢:٠٣١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٧:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠١:٤٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠١:٢٩١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٤١٠٠:١٧:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠١:١٣١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٦:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٢٨٠٠:١٦:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٥:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٦٠٠:١٥:٣٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:١٠٠٠:١٥:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠٥٠٠:١٤:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٥٩٠٠:١٤:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٣٠٠:١٤:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٩:١٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٣:٤٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٣:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٢:٣٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٨:١٨١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٢:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٢٣٠٠:١١:٥٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:١٧١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:١٨٠٠:١١:٣٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:١١:١٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر میربازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر میربازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٠٦:٤٩١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٤٤٢٣:٥٣:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠١:٢٠١٣:٠٦:٣١١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥١٠٦:٥٩:٥١١٣:٠٦:١٣١٩:١٣:١١١٩:٣١:٣٠٠٠:٢٣:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٢٣١٣:٠٥:٥٥١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:٥٥١٣:٠٥:٣٧١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:١٦٠٠:٢٢:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٢٦١٣:٠٥:١٩١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٥:٠١١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢١:٤٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٤:٤٣١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٥٦٠٠:٢١:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٠٢١٣:٠٤:٢٥١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٤٩٠٠:٢١:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠٤:٠٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٣٥٠٠:٢٠:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠٣:٣١١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٩:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٥:١١١٣:٠٣:١٤١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٢١٠٠:١٩:٢٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٤٤١٣:٠٢:٥٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:١٤٠٠:١٩:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٢:١٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٨:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:٥٠١٣:٠٢:٢١١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٠١٠٠:١٨:١٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٢:٠٣١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٧:٥٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠١:٤٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤٨٠٠:١٧:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠١:٢٩١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٤١٠٠:١٧:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠١:١٣١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٦:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٢٨٠٠:١٦:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٥:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٦٠٠:١٥:٣٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:١٠٠٠:١٥:١٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٨:٠٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠٥٠٠:١٤:٥٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:٤٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٥٩٠٠:١٤:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٣٠٠:١٤:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٩:١٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٣:٤٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٣:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٥٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٠:٠٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر میربازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار شهر میربازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر میربازار شهر میربازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر میربازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر میربازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر میربازار

میربازار، روستایی است از توابع بخش رودبست شهرستان بابلسر در استان مازندران ایران

شهر میربازار در ویکیپدیا

شهر میربازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر میربازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر میربازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر میربازار بر روی نقشه

شهر میربازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر میربازار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر میربازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر میربازار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر میربازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر میربازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر میربازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر میربازار رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ میربازار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میربازار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میربازار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میربازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق میربازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا میربازار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا میربازار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق میربازار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر میربازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو