جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میرآباد

ریوند | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز میرآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٨
اذان ظهر: ١١:٢٠:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٤٣:١٠
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٠٣

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میرآباد (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای میرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای میرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
شادمانی شریرانه از بدبیاری همسایه، گستاخانه ترین بیان پیروزی و بازتولید همسان سازی [برابری] است؛ حتی در درون والاترین نظام جهان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٢:٣٩١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٢٦٢٣:٤٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٦:٣١١٢:٣٢:٣٠١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٢:٢١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٢:١٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٢:٠٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣١:٥٨١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣١:٥١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٤:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣١:٤٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٤:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣١:٣٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٣:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٣٤٢٣:٤٣:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣١:٣٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣١:٢٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:٢٢٢٣:٤٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٤:٥١١٢:٣١:٢٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٢:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣١:١٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣١:١٥١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٢:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣١:١٤١٢:٣١:١٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٤١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣١:١٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٤١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣١:١٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣١:١٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣١:١٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:١٧٢٣:٤١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٧:١٤١٢:٣١:١٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤١:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٦:٣١١٢:٣١:٢٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣١:٢٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:٤٩٢٣:٤٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣١:٢٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٨:٣٩٢٣:٤٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣١:٣١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٩:٢٨٢٣:٤٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:١٧٠٥:٢٣:٥٢١٢:٣١:٣٥١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:١٦٢٣:٤٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٣:١٧١٢:٣١:٤٠١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣١:٤٦١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای میرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٧:٥٨١١:٢٠:٥١١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٧:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:٥٨١١:٢١:٠٧١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٤٥٢٢:٣٧:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٥٧١١:٢١:٢٤١٦:٢٢:٣٤١٦:٤٢:٢٣٢٢:٣٧:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٠:٥٦١١:٢١:٤٢١٦:٢٢:١١١٦:٤٢:٠٢٢٢:٣٧:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢١:٥٤١١:٢٢:٠٠١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٤٤٢٢:٣٧:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٥٢١١:٢٢:١٩١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٨:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٥٠١١:٢٢:٣٩١٦:٢١:١٤١٦:٤١:١٢٢٢:٣٨:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٤٦١١:٢٣:٠٠١٦:٢٠:٥٩١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٨:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٥:٤٣١١:٢٣:٢١١٦:٢٠:٤٦١٦:٤٠:٤٨٢٢:٣٩:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٣٨١١:٢٣:٤٣١٦:٢٠:٣٥١٦:٤٠:٣٩٢٢:٣٩:٢١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٧:٣٣١١:٢٤:٠٦١٦:٢٠:٢٥١٦:٤٠:٣٢٢٢:٣٩:٤١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٢٧١١:٢٤:٢٩١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:٢٦٢٢:٤٠:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٩:٢٠١١:٢٤:٥٣١٦:٢٠:١٣١٦:٤٠:٢٣٢٢:٤٠:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٠:١٣١١:٢٥:١٧١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:٢٢٢٢:٤٠:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٣١:٠٤١١:٢٥:٤٢١٦:٢٠:٠٩١٦:٤٠:٢٢٢٢:٤١:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣١:٥٥١١:٢٦:٠٧١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:٢٥٢٢:٤١:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٢:٤٤١١:٢٦:٣٣١٦:٢٠:١٣١٦:٤٠:٢٩٢٢:٤١:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٣:٣٣١١:٢٧:٠٠١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:٣٥٢٢:٤٢:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٤:٢٠١١:٢٧:٢٦١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٤٣٢٢:٤٢:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٥:٠٦١١:٢٧:٥٤١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٥٣٢٢:٤٣:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٥٢١١:٢٨:٢١١٦:٢٠:٤٤١٦:٤١:٠٥٢٢:٤٣:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٦:٣٥١١:٢٨:٤٩١٦:٢٠:٥٧١٦:٤١:١٩٢٢:٤٣:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٧:١٨١١:٢٩:١٧١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٣٥٢٢:٤٤:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:٥٩١١:٢٩:٤٦١٦:٢١:٢٨١٦:٤١:٥٢٢٢:٤٤:٤٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٨:٣٩١١:٣٠:١٥١٦:٢١:٤٧١٦:٤٢:١٢٢٢:٤٥:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٩:١٧١١:٣٠:٤٤١٦:٢٢:٠٧١٦:٤٢:٣٣٢٢:٤٥:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٩:٥٤١١:٣١:١٣١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٥٦٢٢:٤٦:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٤٠:٣٠١١:٣١:٤٣١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٦:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤١:٠٤١١:٣٢:١٣١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٣:٤٧٢٢:٤٧:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٤١:٣٦١١:٣٢:٤٢١٦:٢٣:٤٨١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای میرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میرآباد

روستای میرآباد بر روی نقشه

روستای میرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ میرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا میرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق میرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق میرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میرآباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ میرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق میرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو