جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای میرآباد

ریوند | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز میرآباد


اذان صبح: ٠٣:٥٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٤١:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای میرآباد (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای میرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
اگر هر چه بیشتر، كنش ها، گفتار و كردار شما بر پایه ی والاترین ارزش هایتان باشند، بیشتر به خودتان دلبسته شده و احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا می كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای میرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای میرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای میرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای میرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٢:٤٩١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٢:٣٩١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٢٦٢٣:٤٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٦:٣١١٢:٣٢:٣٠١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٢:٢١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٥:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٢:١٣١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٢:٠٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣١:٥٨١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣١:٥١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٤:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣١:٤٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣١:٣٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٣:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٣٤٢٣:٤٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣١:٣٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣١:٢٦١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:٢٢٢٣:٤٣:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٤:٥١١٢:٣١:٢٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٢:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٢:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣١:١٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٢:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣١:١٥١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٢:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣١:١٤١٢:٣١:١٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٤١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣١:١٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٤١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣١:١٤١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٣٣٢٣:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣١:١٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣١:١٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٥:١٧٢٣:٤١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٧:١٤١٢:٣١:١٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤١:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٦:٣١١٢:٣١:٢٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٣:٤٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣١:٢٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:٤٩٢٣:٤٠:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣١:٢٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٨:٣٩٢٣:٤٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣١:٣١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٩:٢٨٢٣:٤٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:١٧٠٥:٢٣:٥٢١٢:٣١:٣٥١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:١٦٢٣:٤٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٣:١٧١٢:٣١:٤٠١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:٠٤٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان میرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای میرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای میرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای میرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای میرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢٤٠٥:١٨:١٥١٢:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٦:٤٣٢٣:٤٣:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٩٠٥:١٨:٢٩١٢:٣٧:٠١١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:٥٤٢٣:٤٣:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٦٠٥:١٨:٤٥١٢:٣٧:١٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٧:٠٢٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٦٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٧:٠٩٢٣:٤٣:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٨٠٥:١٩:٢١١٢:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٧:١٥٢٣:٤٣:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٣٠٥:١٩:٤١١٢:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٧:١٨٢٣:٤٤:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٠٠٥:٢٠:٠٣١٢:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠١٢٠:١٧:٢٠٢٣:٤٤:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٩٠٥:٢٠:٢٥١٢:٣٨:١٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٧:٢٠٢٣:٤٤:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٠٠٥:٢٠:٥٠١٢:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠١٢٠:١٧:١٨٢٣:٤٥:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٤٠٥:٢١:١٥١٢:٣٨:٤١١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٧:١٤٢٣:٤٥:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢١:٤٢١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٧:٠٨٢٣:٤٥:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٨٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٧:٠١٢٣:٤٥:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٧٠٥:٢٢:٣٨١٢:٣٩:١٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٦:٥١٢٣:٤٦:١٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٩٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٩:٢٦١٩:٥٥:٣١٢٠:١٦:٤٠٢٣:٤٦:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٣:٤٠١٢:٣٩:٣٦١٩:٥٥:١٩٢٠:١٦:٢٧٢٣:٤٦:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠٨٠٥:٢٤:١٢١٢:٣٩:٤٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٦:١٢٢٣:٤٧:٠١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٩:٥٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٥:٥٥٢٣:٤٧:١٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٢٥:١٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:٣٧٢٣:٤٧:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٥:٥٤١٢:٤٠:١٤١٩:٥٤:١٦٢٠:١٥:١٦٢٣:٤٧:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٦٠٥:٢٦:٣٠١٢:٤٠:٢٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٤:٥٤٢٣:٤٨:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٧:٠٧١٢:٤٠:٣٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٤:٣٠٢٣:٤٨:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٥٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٠:٣٧١٩:٥٣:١١٢٠:١٤:٠٤٢٣:٤٨:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٨:٢٣١٢:٤٠:٤٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٣:٣٦٢٣:٤٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٩:٠٢١٢:٤٠:٥٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤٩:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٩:٤٢١٢:٤٠:٥٦١٩:٥١:٤٩٢٠:١٢:٣٥٢٣:٤٩:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٣٠:٢٣١٢:٤١:٠٢١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:٠١٢٣:٤٩:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٣١:٠٤١٢:٤١:٠٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٢٦٢٣:٤٩:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٣١:٤٦١٢:٤١:١١١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٥٠٢٣:٥٠:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١١٠٥:٣٢:٢٨١٢:٤١:١٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:١١٢٣:٥٠:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٥٠٥:٣٣:١١١٢:٤١:١٨١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:٣١٢٣:٥٠:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٣:٥٥١٢:٤١:٢٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٥٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای میرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد روستای میرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای میرآباد روستای میرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای میرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای میرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای میرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای میرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای میرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای میرآباد

روستای میرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای میرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای میرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای میرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای میرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا میرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ میرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق میرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق میرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق میرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق میرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ میرآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ میرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای میرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو